بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تایادت میکنم''باران''می اید نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تراز انم که برای تنها نبودنم, انچه راکه اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم... احساس من قیمتی داشت که توبرای پرداخت ان فقیربودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تفی هستی که من انداختم رو زمین....!!! حالا هر کی می خواد جمعت کنه, نوش جون ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم که بیفتی ، دست و پای غرورت خواهد شکست !!! آن روز درد شکستن را خواهی فهمید ... روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز میکنم ، تو نیستی ....... و این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تعفن "انسانیت " آزارم می دهد سالهاست ساکن مانده در اعماق انسان ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خنده دار است . . شناسنامه ام را می گویم،امروز نگاهش میکردم... صفحه وفاتش سفید است . . .!!! با اینکه سالهاست من مرده ام . . !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون اگه یه روزی تو تنهایی رو انتخاب کردی خیلی خوبه..ولی.. ولی اگه تنهایی تو رو انتخاب کنه واقعا بد و دردناکه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتها دادن يه شانس دوباره به كسي مثل دادن يه گلوله ي اضافس براي اينكه بار اول نتونست تورو خوب هدف بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام هنوز ولی نه به لطف جانی ک مانده،به لطف استخوانهای لجبازی ک روی هم ایستاده اند و کوتاه نمی آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی من که به هیچکس نامردی نکردم به جاش همه بهم نامردی کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایبون دل ماهم زیر بارش غم نابود شد!!!هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداياخودمونيم انگارخاك كم آوردي يه سري آدم روبالجن ساختيا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق دیوانگی نباشد عشق نیست.........!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم گردن هیچکس تاب این همه سنگینی راندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آتیش تو صحرا / یا که طوفان تو دریا مثل ظلمت توی شب ها / جون به لب موندم و تنها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تایادت میکنم''باران''می اید نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تراز انم که برای تنها نبودنم, انچه راکه اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم... احساس من قیمتی داشت که توبرای پرداخت ان فقیربودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تفی هستی که من انداختم رو زمین....!!! حالا هر کی می خواد جمعت کنه, نوش جون ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم که بیفتی ، دست و پای غرورت خواهد شکست !!! آن روز درد شکستن را خواهی فهمید ... روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز میکنم ، تو نیستی ....... و این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تعفن "انسانیت " آزارم می دهد سالهاست ساکن مانده در اعماق انسان ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خنده دار است . . شناسنامه ام را می گویم،امروز نگاهش میکردم... صفحه وفاتش سفید است . . .!!! با اینکه سالهاست من مرده ام . . !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون اگه یه روزی تو تنهایی رو انتخاب کردی خیلی خوبه..ولی.. ولی اگه تنهایی تو رو انتخاب کنه واقعا بد و دردناکه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتها دادن يه شانس دوباره به كسي مثل دادن يه گلوله ي اضافس براي اينكه بار اول نتونست تورو خوب هدف بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام هنوز ولی نه به لطف جانی ک مانده،به لطف استخوانهای لجبازی ک روی هم ایستاده اند و کوتاه نمی آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی من که به هیچکس نامردی نکردم به جاش همه بهم نامردی کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایبون دل ماهم زیر بارش غم نابود شد!!!هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداياخودمونيم انگارخاك كم آوردي يه سري آدم روبالجن ساختيا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق دیوانگی نباشد عشق نیست.........!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم گردن هیچکس تاب این همه سنگینی راندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آتیش تو صحرا / یا که طوفان تو دریا مثل ظلمت توی شب ها / جون به لب موندم و تنها