بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی سیر ترشی ات رو بخور......! بوسه ای در کار نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور میکنم, هر روز ,از نیمکت های خالی پارک,طوری که انگار کسی,در نیمکت های آخر,انتظارم را می کشد,به آن جا میرسم,باید وانمود کنم که ,باز هم دیر رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من عشق تعارف نکنید قبلا صرف شده. به دستانم فندکی .کبریتی .سنگ آتش زنه ای.برسانید تا برای هضم عشقم سیگاری اتیش بزنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نقاش ماهری است "فکر و خیال " وقتی دانه دانه موهایت را سفید می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه کسایی که یه روز حلقه خریدن برای تعهد.. ولی حلقشون موند وآدمش نموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام از طرف اونی که تنهاس، تنها اومده ،تنها میره، تنهاش میزارن، تنها نمزاره...فقط هم یه آرزو ،که تو تنهاش نزاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی گلایه نمی کنم. چون که خدایی دارم ، دوستانی دارم و خانواده ای دارم که سگ محبتشان می ارزد به محبت " یک شخص خاص "...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفــته ای ؟ بـه دَرکــ ! هنــوز هـــمـ بهـــتریـ ـن هـا وجــ ـود دارنــ ـد دنــبال کســ ـی خواهــ ــمـ رفــ ـت کـ ـه مــرا بـ ـه خاطـر خــودم بـ ـخواهـ ـد نـ ـه زاپـ ـاسـی برای بازیــ ـچــ ـ ـه بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت ميكنم، نه اينكه دردى نيست... نه... گلويى نمانده براى فرياد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهاترینم، نه بخاطر اینکه تو با من نیستی ، بلکه بخاطر اینکه لیاقت با تو بودن را نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک مرگ همین جاست بخند آدمک آخر دنیاست بخند دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخند آن کسی که خدایش خواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي چقدر تلخ است وقتي تنهاييت سالها از تو بزرگتر باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داشتم زندگيم رو ميكردم ولي از وقتي احساس باهم بودن رو با تو تجربه كردم تو رفتي و من ماندم با حس بي تو بودن كه هر لحظه در درونم شهله ور ميشود چه سوزان است تنهايييي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شكسته ام...!
همچون مادرى كه، لباسهاى ورزشى بچه اش، بوى سيگار ميدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین وظیفه فلسفه این است که بگوید چرا نباید خودکشی کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را نفس میکشم عطرت از تو با وفا تر است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی سیر ترشی ات رو بخور......! بوسه ای در کار نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور میکنم, هر روز ,از نیمکت های خالی پارک,طوری که انگار کسی,در نیمکت های آخر,انتظارم را می کشد,به آن جا میرسم,باید وانمود کنم که ,باز هم دیر رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من عشق تعارف نکنید قبلا صرف شده. به دستانم فندکی .کبریتی .سنگ آتش زنه ای.برسانید تا برای هضم عشقم سیگاری اتیش بزنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نقاش ماهری است "فکر و خیال " وقتی دانه دانه موهایت را سفید می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه کسایی که یه روز حلقه خریدن برای تعهد.. ولی حلقشون موند وآدمش نموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام از طرف اونی که تنهاس، تنها اومده ،تنها میره، تنهاش میزارن، تنها نمزاره...فقط هم یه آرزو ،که تو تنهاش نزاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی گلایه نمی کنم. چون که خدایی دارم ، دوستانی دارم و خانواده ای دارم که سگ محبتشان می ارزد به محبت " یک شخص خاص "...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفــته ای ؟ بـه دَرکــ ! هنــوز هـــمـ بهـــتریـ ـن هـا وجــ ـود دارنــ ـد دنــبال کســ ـی خواهــ ــمـ رفــ ـت کـ ـه مــرا بـ ـه خاطـر خــودم بـ ـخواهـ ـد نـ ـه زاپـ ـاسـی برای بازیــ ـچــ ـ ـه بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت ميكنم، نه اينكه دردى نيست... نه... گلويى نمانده براى فرياد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنهاترینم، نه بخاطر اینکه تو با من نیستی ، بلکه بخاطر اینکه لیاقت با تو بودن را نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک مرگ همین جاست بخند آدمک آخر دنیاست بخند دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخند آن کسی که خدایش خواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي چقدر تلخ است وقتي تنهاييت سالها از تو بزرگتر باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داشتم زندگيم رو ميكردم ولي از وقتي احساس باهم بودن رو با تو تجربه كردم تو رفتي و من ماندم با حس بي تو بودن كه هر لحظه در درونم شهله ور ميشود چه سوزان است تنهايييي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شكسته ام...!
همچون مادرى كه، لباسهاى ورزشى بچه اش، بوى سيگار ميدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین وظیفه فلسفه این است که بگوید چرا نباید خودکشی کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را نفس میکشم عطرت از تو با وفا تر است...