بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام اما تنها نیستم! یادت مجال تنهایی نمیدهد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم … باران را میگویم ؛ به شانه ام زد و گفت : “خسته شدی ؟ امروز تو استراحت کن ، من به جات می بارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شدن من پایان من نیست… آغاز بی لیاقتی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال آدم خراب پرسیدن نداره اما دستاش گرفتن داره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفن میکنی مرا زیر بهمن سرد احساساتت... لحظه ای ک برای دیگری آب میشود دلت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم ميگويم: آن يوسفي كه برگشت به كنعانش، استثنابود! توغمت رابخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که امد..........نماند..........و رفت و پایان داد به هرچی داشتم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم که سرازیر میشوند دیری نمی پاید که قندیل میبندد...عجب سرد است هوای نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی فیزیکی چه حاصل؟!... تنهمن روحم را بخاطر تو کشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای دعا کردن و بیان احساسم واژه ها در من گم می شود... در این لحظه... با دلم دست به دعا برمی دارم و قطرات اشک چشمانم، زبانم می شود و عشقم دیدگانم... و من... همچنان خاموشم... خداوندا بپذیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: خـــــداحـــــا فــــــظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت را ببین..! تو از کنار من بی تفاوت عبور میکنی... و من وقتی رد پایت را می بینم... بغض می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گــــــــــاهي.... همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت... روي زمستان را هم كم مي كنـــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا غم ها نمیدانند شهرم غمگین غمگین ترین من که بیا ای دوست با من باش که من تنهاترین تنهای این شهرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم...به کجا؟ نمی دانم ....حس بدی ست... بی مقصدی! کاش نه باران بند می آمد... نه خیابان به انتها می رسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دنیا تنهایی میخواهد با یه عالمه تو و تمام گوشه کنارهای اغوشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام اما تنها نیستم! یادت مجال تنهایی نمیدهد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم … باران را میگویم ؛ به شانه ام زد و گفت : “خسته شدی ؟ امروز تو استراحت کن ، من به جات می بارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شدن من پایان من نیست… آغاز بی لیاقتی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال آدم خراب پرسیدن نداره اما دستاش گرفتن داره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفن میکنی مرا زیر بهمن سرد احساساتت... لحظه ای ک برای دیگری آب میشود دلت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم ميگويم: آن يوسفي كه برگشت به كنعانش، استثنابود! توغمت رابخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که امد..........نماند..........و رفت و پایان داد به هرچی داشتم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم که سرازیر میشوند دیری نمی پاید که قندیل میبندد...عجب سرد است هوای نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی فیزیکی چه حاصل؟!... تنهمن روحم را بخاطر تو کشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه برای دعا کردن و بیان احساسم واژه ها در من گم می شود... در این لحظه... با دلم دست به دعا برمی دارم و قطرات اشک چشمانم، زبانم می شود و عشقم دیدگانم... و من... همچنان خاموشم... خداوندا بپذیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: خـــــداحـــــا فــــــظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت را ببین..! تو از کنار من بی تفاوت عبور میکنی... و من وقتی رد پایت را می بینم... بغض می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گــــــــــاهي.... همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت... روي زمستان را هم كم مي كنـــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا غم ها نمیدانند شهرم غمگین غمگین ترین من که بیا ای دوست با من باش که من تنهاترین تنهای این شهرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم...به کجا؟ نمی دانم ....حس بدی ست... بی مقصدی! کاش نه باران بند می آمد... نه خیابان به انتها می رسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک دنیا تنهایی میخواهد با یه عالمه تو و تمام گوشه کنارهای اغوشت