بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هات رو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوزم دوستش داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتى.. رفتنت خنده را از من گرفت.. و غرورم گریه را.. من ماندم و پاییز و سیگار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت دارد! كافيست چمدانهايت را ببندي تا حاضر شوند، همه براي از ياد بردنت! آنكه بيشتر دوستت دارد،بيشتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرق شدن زیادی در تو مانند خندیدن است خندیدن هایی که بیش از حد ان باعث سرفه های من می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسایی که عشقشون رو با یکی دیگه دیدن ولی بازم یادشون نرفت کی عشقشونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگرتمام شد! آرزوهايم راگذاشته ام درون كوزه و باآبش قرصهاي اعصابم را ميخورم... براي هميشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته روز های بدونه تو !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخــــتــه حرفــــــــم.... رســـــیده وقـــــــت رفــــتـــن .... هـــــرچند مـــــــن از دلـــــت خیــــــلــــی وقــــته رفـــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاین روز ها دلم میخواهد خرمایی بخورم و فاتحه ایی بخوانم برای روحم... شادیش ارزانی آنهایی که رفتنش را لحظه شماری میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی “زیباتر” می‌شوی اما بخند من به همان زیبا که “تر” نیست ، قانعم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از الفباي عشق فقط "جيم" را ياد گرفتي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين دنيا عشق هم دارد؟ 
نمي بيني نام مجنون را بيدي گذاشته اند كه سر هر خيابان با باد هر هوسي ميلرزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته از اين شهر... كه آدم هايش همچون هوايش ناپايدارند! گاه آنقدرپاك كه باورت نمي شود! گاه چنان بيمعرفت كه نفست ميگيرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو فکر می کنم جاده می آید… وقتی در جاده می روم تو همراهم نیستی… تو و جاده در تنهایی من همدستید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــایی یعنی بیــن آدمــایی بـاشی که میگن دوستت دارن ولــــــی کــنار دلتنگیات نیـــــستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و در باورم باران گرفت خاطراتت در وجودم جان گرفت در عبور از فصل باران های سرد با تو بودن نقطه پایان گرفت با تو بودن عادتی دیرینه بود روزگار از من تو را آسان گرفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه هات رو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوزم دوستش داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتى.. رفتنت خنده را از من گرفت.. و غرورم گریه را.. من ماندم و پاییز و سیگار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت دارد! كافيست چمدانهايت را ببندي تا حاضر شوند، همه براي از ياد بردنت! آنكه بيشتر دوستت دارد،بيشتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرق شدن زیادی در تو مانند خندیدن است خندیدن هایی که بیش از حد ان باعث سرفه های من می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسایی که عشقشون رو با یکی دیگه دیدن ولی بازم یادشون نرفت کی عشقشونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگرتمام شد! آرزوهايم راگذاشته ام درون كوزه و باآبش قرصهاي اعصابم را ميخورم... براي هميشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته روز های بدونه تو !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــخــــتــه حرفــــــــم.... رســـــیده وقـــــــت رفــــتـــن .... هـــــرچند مـــــــن از دلـــــت خیــــــلــــی وقــــته رفـــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاین روز ها دلم میخواهد خرمایی بخورم و فاتحه ایی بخوانم برای روحم... شادیش ارزانی آنهایی که رفتنش را لحظه شماری میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی “زیباتر” می‌شوی اما بخند من به همان زیبا که “تر” نیست ، قانعم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از الفباي عشق فقط "جيم" را ياد گرفتي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين دنيا عشق هم دارد؟ 
نمي بيني نام مجنون را بيدي گذاشته اند كه سر هر خيابان با باد هر هوسي ميلرزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته از اين شهر... كه آدم هايش همچون هوايش ناپايدارند! گاه آنقدرپاك كه باورت نمي شود! گاه چنان بيمعرفت كه نفست ميگيرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو فکر می کنم جاده می آید… وقتی در جاده می روم تو همراهم نیستی… تو و جاده در تنهایی من همدستید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــایی یعنی بیــن آدمــایی بـاشی که میگن دوستت دارن ولــــــی کــنار دلتنگیات نیـــــستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و در باورم باران گرفت خاطراتت در وجودم جان گرفت در عبور از فصل باران های سرد با تو بودن نقطه پایان گرفت با تو بودن عادتی دیرینه بود روزگار از من تو را آسان گرفت