بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم رو که تکه تکه کردی، کارت که تموم شد صدایم کن تا خرده های احساسم را از روی زمین جمع کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشی ذهن خسته ام اینست که در خیال خودم بیخیال من نشدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط میخواهم بگم خستــه ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندترین شاخه ی درخت یک چیز را میفهماندآن هم تنهایی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است اما هنوز تو در آنجا جا میشوی چقدر ابعاد بودنت عجیب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی است نازنین آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم، آهای جماعت... میشود کمکم کنید؟؟؟؟؟؟ شما دقیقا چه رنگی هستید؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که مثل خودم این روزا که هوا دونفرست، با تنهاییشون قدم میزنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اگر سایه پذیرد ، ما همان سایه ی هیچیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون اینکه “مار” ی در کار باشد مزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم خاری شد و با بادها رفت اثر از ناله و فریاد ها رفت خیال وصل می پختیم هیهات چه آسان می توان از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا که شدیم هر دو به یک احساس رسیدم تو به فراغت من به فراقت . . . یک حرف تفاوت که چیز زیادی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی بشنوی بمانی آمدی شنیدی، رفتی! حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام... از تـــــو نوشتن...! کمی از خود می نویسم این "منم" که، دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که منتظر است هیچ نشانه ای ندارد هیچ نشانه خاصی! فقط با هر صدایی برمیگردد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه بعد از عاشقی باید بیام توی قسمت اس ام اس های تنهایی ؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم رو که تکه تکه کردی، کارت که تموم شد صدایم کن تا خرده های احساسم را از روی زمین جمع کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشی ذهن خسته ام اینست که در خیال خودم بیخیال من نشدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط میخواهم بگم خستــه ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندترین شاخه ی درخت یک چیز را میفهماندآن هم تنهایی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است اما هنوز تو در آنجا جا میشوی چقدر ابعاد بودنت عجیب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی است نازنین آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم، آهای جماعت... میشود کمکم کنید؟؟؟؟؟؟ شما دقیقا چه رنگی هستید؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که مثل خودم این روزا که هوا دونفرست، با تنهاییشون قدم میزنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اگر سایه پذیرد ، ما همان سایه ی هیچیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون اینکه “مار” ی در کار باشد مزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم خاری شد و با بادها رفت اثر از ناله و فریاد ها رفت خیال وصل می پختیم هیهات چه آسان می توان از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا که شدیم هر دو به یک احساس رسیدم تو به فراغت من به فراقت . . . یک حرف تفاوت که چیز زیادی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی بشنوی بمانی آمدی شنیدی، رفتی! حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام... از تـــــو نوشتن...! کمی از خود می نویسم این "منم" که، دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که منتظر است هیچ نشانه ای ندارد هیچ نشانه خاصی! فقط با هر صدایی برمیگردد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه بعد از عاشقی باید بیام توی قسمت اس ام اس های تنهایی ؟؟؟