بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي خسته ميشي از پرسه و ولگردي... يا پشيمون ميشي از اينكه منو ول كردي... تازه خواستم پر بگيرم كه شكستي بالمو... تو كه جاي زانوهام نيستي بفهمي حالمو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به سختي ها رسيديم خودتو باختي چرا؟؟؟؟؟ اگه دوريم دغدغه ات بود، دورم انداختي چرا؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری!؟ درد ندارد دیگر!!روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد، مرده ها درد نمیکشند...!از تو خواهشی دارم؛ برنگرد، دیگر زنده ام نکن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی طرف مقابلت باهات راه نمیاد شک نکن خسته است... چون داره با یکی دیگه چهار نعل می تازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگهای پاییزی سرشار از شعور درخت اند وخاطرات سه فصل رابر دوش می کشند آرام قدم بگذار... برچهره تکیده آنها این برگها حرمت دارند... درد پاییز درد "دانستن" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی او از نژاد جاده باشد و رفتنی آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به حس برگی که می داند ، باد از هر طرف که بیاید سرانجامش افتادن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی این همه ادکلن برتن خود نزن... تن تو بوی گند خیانت میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییــــــــــــم . . . . که هر وقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر انچه گذشت انچه شكست انچه نشد انچه ريخت حسرت نخور.. زندگي اگر اسان بود با گريه اغاز نميشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عكست را نگاه ميكنم....!آخ كه اين عكس پيرنميشود ... اما پيرم ميكند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخ ترین خواب من است خسته ام خسته از این خواب بلند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بالاترین از تو میخواهم تا بجای پای احتیاج به من بال اشتیاق دهیتا به سمتت پرواز کنم بالهایم گم شده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهم شدیم مثه شبکه 4 هیچکس نگامون نمیکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بپرسی از خودت کجام و در چه حالیم برای دل خوشیت میگم خوش باش عزیزم عالیم اما حقیقت اینه که بدونه تو شکسته ام تو مرز مرگ و زندگی بدونه تو نشسته ام شاید بپرسی از خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی او از نژاد جاده باشد و رفتنی آری روزها گذشت ، همان شد ،او رفت ، من شکستم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي خسته ميشي از پرسه و ولگردي... يا پشيمون ميشي از اينكه منو ول كردي... تازه خواستم پر بگيرم كه شكستي بالمو... تو كه جاي زانوهام نيستي بفهمي حالمو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به سختي ها رسيديم خودتو باختي چرا؟؟؟؟؟ اگه دوريم دغدغه ات بود، دورم انداختي چرا؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری!؟ درد ندارد دیگر!!روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد، مرده ها درد نمیکشند...!از تو خواهشی دارم؛ برنگرد، دیگر زنده ام نکن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی طرف مقابلت باهات راه نمیاد شک نکن خسته است... چون داره با یکی دیگه چهار نعل می تازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگهای پاییزی سرشار از شعور درخت اند وخاطرات سه فصل رابر دوش می کشند آرام قدم بگذار... برچهره تکیده آنها این برگها حرمت دارند... درد پاییز درد "دانستن" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی او از نژاد جاده باشد و رفتنی آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به حس برگی که می داند ، باد از هر طرف که بیاید سرانجامش افتادن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخودی این همه ادکلن برتن خود نزن... تن تو بوی گند خیانت میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییــــــــــــم . . . . که هر وقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر انچه گذشت انچه شكست انچه نشد انچه ريخت حسرت نخور.. زندگي اگر اسان بود با گريه اغاز نميشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عكست را نگاه ميكنم....!آخ كه اين عكس پيرنميشود ... اما پيرم ميكند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخ ترین خواب من است خسته ام خسته از این خواب بلند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بالاترین از تو میخواهم تا بجای پای احتیاج به من بال اشتیاق دهیتا به سمتت پرواز کنم بالهایم گم شده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهم شدیم مثه شبکه 4 هیچکس نگامون نمیکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بپرسی از خودت کجام و در چه حالیم برای دل خوشیت میگم خوش باش عزیزم عالیم اما حقیقت اینه که بدونه تو شکسته ام تو مرز مرگ و زندگی بدونه تو نشسته ام شاید بپرسی از خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی او از نژاد جاده باشد و رفتنی آری روزها گذشت ، همان شد ،او رفت ، من شکستم . . .