بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢﺑـﺮﺍﯼ ﺭﻗﺺ@ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺟﺪﯾـﺪﺕ@سنگ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دردناکه ... اینهمه زحمت میکشی ، هفته رو تموم میکنی دوباره یکی دیگه شروع میشه ..! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندانی گفتند از تو تنهاتر کیست؟ گفت کسی که دلش زندانی دیگریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص برایت "فریـــــاد" تجویز کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه احساسم دردامي افتاده كه عنكبوتش سيراست،نه ميتواندپروازكندنه بميرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حرف ها رو نمیشه گفت باید خورد"ولی بعضی هارو نه میشه گفت نه میشه خورد.میمونه سردل"میشه دلتنگی"میشه بغض"میشه سکوت"میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب زغمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ميروی من می مانم اشک می ماند و همين يادداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازخــــودم هم بریدم تومرا از رفــتنت میترسانی؟؟؟ اگر ازرفتنت میترسیدم هرگز نمیگفتم "دوســــتت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام شعــرهــای عــاشقــانــه جهــان شبیــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره ای ایستــاده ای کــه بــه ذهــن هیــچ شــاعــری نخــواهــد رسیــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كنيد باور كنيد بارون اين چند روز بخاطر بغضه منه، كه از اينجا تا خدا رفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟!صـدای نـفـس هـایـت. . . در آغـوش ِ او از ایـن راه ِ دورهـم آزارم مـی دهـد!!!لــعــنــتــی . . . آرامـتـر نـفـس نـفـس بزن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است وقتى از بغض، گلو درد میگیرى و همه میگویند، لباس گرم بپوش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من انتظار تو را میکشم تو مرا از انتظار میکشی......لعنت بر فتحه و کسره و ضمه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است ،تکرار نامنظم من بی تو.... بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خاطراتت هم با رفتنت می مردن.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢﺑـﺮﺍﯼ ﺭﻗﺺ@ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺟﺪﯾـﺪﺕ@سنگ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دردناکه ... اینهمه زحمت میکشی ، هفته رو تموم میکنی دوباره یکی دیگه شروع میشه ..! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندانی گفتند از تو تنهاتر کیست؟ گفت کسی که دلش زندانی دیگریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص برایت "فریـــــاد" تجویز کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه احساسم دردامي افتاده كه عنكبوتش سيراست،نه ميتواندپروازكندنه بميرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حرف ها رو نمیشه گفت باید خورد"ولی بعضی هارو نه میشه گفت نه میشه خورد.میمونه سردل"میشه دلتنگی"میشه بغض"میشه سکوت"میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب زغمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ميروی من می مانم اشک می ماند و همين يادداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازخــــودم هم بریدم تومرا از رفــتنت میترسانی؟؟؟ اگر ازرفتنت میترسیدم هرگز نمیگفتم "دوســــتت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام شعــرهــای عــاشقــانــه جهــان شبیــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره ای ایستــاده ای کــه بــه ذهــن هیــچ شــاعــری نخــواهــد رسیــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كنيد باور كنيد بارون اين چند روز بخاطر بغضه منه، كه از اينجا تا خدا رفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟!صـدای نـفـس هـایـت. . . در آغـوش ِ او از ایـن راه ِ دورهـم آزارم مـی دهـد!!!لــعــنــتــی . . . آرامـتـر نـفـس نـفـس بزن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است وقتى از بغض، گلو درد میگیرى و همه میگویند، لباس گرم بپوش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من انتظار تو را میکشم تو مرا از انتظار میکشی......لعنت بر فتحه و کسره و ضمه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است ،تکرار نامنظم من بی تو.... بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خاطراتت هم با رفتنت می مردن.