بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سیگار های دنیا رو هم دود کنی! تنهاییت .. توجه هیچ کس رو جلب نخواهد کرد! جز .. پیرمرد سیگار فروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطره اونجاییه که کم کم احساس میکنی چهرش داره از یادت میره.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط یک نفر بود که وقتی نصف شب بغض میکردم بغلم میکرد و میگفت گریه کنی میکشمتا . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی ندیدنت نبودنت دور بودنت هرگز بهانه ای نمیشه واسه از یاد بردنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوام فراموشت كنم هم سردرداي تضمين شده بعد از گريه هاي هرشبم نميزارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بگو نکند تو هم "این نیز" هستی ک همیشه میگذرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ان روزی ک یاری داشتیم این چنین خوار نبودیم اعتباری داشتیم ای ک مارا در زمستان دیده ای با پشت خم این زمستان را نبین ما هم بهاری داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تازگى دارد اين روزهايى که به اميد آمدن کسى دلخوش نيستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمی شوم... خودمانیم، بی کسی هم، بد كسى نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماههاست فراموشش کرده ام ؛ خاطراتش را هم … ! ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی که دوسش داری طولانی قهر نکن چون بی تو زندگی کردن رو یاد می گیره ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ میزنم از طرفت به خودم !!! حرف میزنم به جایت با خودم !!! راستی صدایت چه قدر شبیه هق هقم شده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا خط موازی هیچ وقت بهم نمیرسه...ممكنه فاصله اونارو بهم نزدیك كنه ولی این فقط خطای دیده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی ببینی بعد رفتنت پشت این عینک آفتابی هوا بد جوری بارونیه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یک گوشه ی اتاق به گوشه ی دیگر سفر می کند … تمام فاصله اش تا من همیشه همین قدر است … تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پبدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین دردمردن نیست،دل بستن به کسی است که بدانی هست اماکنارت نیست... دروغ میگم! اگه دروغ میگم لایکونزن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سیگار های دنیا رو هم دود کنی! تنهاییت .. توجه هیچ کس رو جلب نخواهد کرد! جز .. پیرمرد سیگار فروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطره اونجاییه که کم کم احساس میکنی چهرش داره از یادت میره.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط یک نفر بود که وقتی نصف شب بغض میکردم بغلم میکرد و میگفت گریه کنی میکشمتا . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونی ندیدنت نبودنت دور بودنت هرگز بهانه ای نمیشه واسه از یاد بردنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوام فراموشت كنم هم سردرداي تضمين شده بعد از گريه هاي هرشبم نميزارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بگو نکند تو هم "این نیز" هستی ک همیشه میگذرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ان روزی ک یاری داشتیم این چنین خوار نبودیم اعتباری داشتیم ای ک مارا در زمستان دیده ای با پشت خم این زمستان را نبین ما هم بهاری داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تازگى دارد اين روزهايى که به اميد آمدن کسى دلخوش نيستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمی شوم... خودمانیم، بی کسی هم، بد كسى نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماههاست فراموشش کرده ام ؛ خاطراتش را هم … ! ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت با کسی که دوسش داری طولانی قهر نکن چون بی تو زندگی کردن رو یاد می گیره ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ میزنم از طرفت به خودم !!! حرف میزنم به جایت با خودم !!! راستی صدایت چه قدر شبیه هق هقم شده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا خط موازی هیچ وقت بهم نمیرسه...ممكنه فاصله اونارو بهم نزدیك كنه ولی این فقط خطای دیده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی ببینی بعد رفتنت پشت این عینک آفتابی هوا بد جوری بارونیه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یک گوشه ی اتاق به گوشه ی دیگر سفر می کند … تمام فاصله اش تا من همیشه همین قدر است … تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پبدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین دردمردن نیست،دل بستن به کسی است که بدانی هست اماکنارت نیست... دروغ میگم! اگه دروغ میگم لایکونزن