بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما وقتى تو نیستى،هیچکس نیست دلم را گرم کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها گذشت از کوچه های تنهایی من و تو حال اتوبانی شده اند و هزاران آدم در گذرند ...!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندانی گفتن: از تو تنها تر کیست؟ گفت کسی که وجودش زندانی دیگریست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوختن هر چيزى خاكستر به جا ميماند ولى از سوختن زندگى خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و نگاه کن... اگر کمی بیشتر دقت کنی میفهمی که تمام قطرات روی صورتم "باران" نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم "ستاره ام" را درست انتخاب نکرده ام... ولی همان است...پر نور و زیبا.. پس چرا.. شمال من می شود جنوب تو...؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر به باد می گفت.. آتش را می توانم ببخشم ولی... "تبر" را هرگز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگریم... یک صحرا گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته جرات هرکاریروداشته باشی به امیداینکه کوه پشتته ولی وقتی برگردی ببینی یه عمرپشتت به دره بوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار "سكوت" قانون زندگى من باشد.....وقتى واژه ها درد را نمي فهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من و تو یه قصه محال و نشدنی و دور از ذهنه پس هر چه زودتر خودت را از خاطرات من بیرون بکش :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم مثل مزرعه ای که تمام محصولش را ملخ ها خورده اند... دیگر نگران تیزی داس ها نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم که میگن(همشون سر و ته یه کرباسن)ولی من میگفتم مال من با بقیه فرق میکنه؛فقط فرقش این بود که زرنگ بود دیر تونستم بشناسمش به همین سادگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی سردترین هوای قله های بلند را می توانم تحمل کنم اما سردی نگاه تو را نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هدف بودن بدترین احساس دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زیباترین احساس در قلب منی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما وقتى تو نیستى،هیچکس نیست دلم را گرم کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها گذشت از کوچه های تنهایی من و تو حال اتوبانی شده اند و هزاران آدم در گذرند ...!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندانی گفتن: از تو تنها تر کیست؟ گفت کسی که وجودش زندانی دیگریست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوختن هر چيزى خاكستر به جا ميماند ولى از سوختن زندگى خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و نگاه کن... اگر کمی بیشتر دقت کنی میفهمی که تمام قطرات روی صورتم "باران" نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم "ستاره ام" را درست انتخاب نکرده ام... ولی همان است...پر نور و زیبا.. پس چرا.. شمال من می شود جنوب تو...؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر به باد می گفت.. آتش را می توانم ببخشم ولی... "تبر" را هرگز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگریم... یک صحرا گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته جرات هرکاریروداشته باشی به امیداینکه کوه پشتته ولی وقتی برگردی ببینی یه عمرپشتت به دره بوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار "سكوت" قانون زندگى من باشد.....وقتى واژه ها درد را نمي فهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من و تو یه قصه محال و نشدنی و دور از ذهنه پس هر چه زودتر خودت را از خاطرات من بیرون بکش :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم مثل مزرعه ای که تمام محصولش را ملخ ها خورده اند... دیگر نگران تیزی داس ها نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم که میگن(همشون سر و ته یه کرباسن)ولی من میگفتم مال من با بقیه فرق میکنه؛فقط فرقش این بود که زرنگ بود دیر تونستم بشناسمش به همین سادگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی سردترین هوای قله های بلند را می توانم تحمل کنم اما سردی نگاه تو را نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هدف بودن بدترین احساس دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زیباترین احساس در قلب منی.