بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا اقل خط خطیش کنین!!! فکرش که ذهنم پاک نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ بفهمه دوسش داری باوفا میشه. آدم بفهمه دوسش داری‌هار میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک فنجان چای داغ هم میتوان مست شد... اگر به سلامتی تو باشد ........رفیق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معشوقه ز عاشق طلب جان میکرد... تاکه هر بی سرو پایی نشود یار کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان پایت را روی قلبم گذاشتی ، که جای آج های ته کفشت روی قبلم نقش انداخت ، بی انصاف خواستم فقط دوستت داشته باشم همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روزگار به اینه که او ، منو دوست داره و من ، تورو و تو غافل از اینکه بخاطر دوست داشتنت پشت پا به همه چیز زدم !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که بی دلیل بیاید ، اشک دلتنگی نیست ،اشک بی کسی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم ها موجودات عجیبی هستیم، وقتی میگوییم تنهایم بگذار.... یعنی بیشتر از همیشه به وجودت احتیاج دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها مرده اند ،سکوت جاریست ، تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است ، میگویند خدا تنهاست ، ما که خدا نیستیم پس چرا از همه تنهاتریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس بازان کسانی را که زیبا می بینند دوست دارند اما عاشقان کسانی را که دوست دارند زیبا می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غَمگینَمــ ... وَقتی همه جُفتــ ـهآ تنهاییَمـــ را به رُخَمــ میکشند... حتی جورابــ ـهایمـــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت ناپلون که:خیانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زين پس تنها ادامه ميدهم
در زير باران...
حتی به درخواست چتر هم جواب رد ميدهم
ميخواهم تنهاييم را به رخ اين هواي دونفره بكشم
باران نبار
من نه چتر دارم
نه يار
نبار لعنتي من دگر"ما"نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند… تنهایی من عمیق ترین جای جهان است و انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن، آدم های زیادی دور و برم دارم ! آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هــــــــــــــــم بـودن ” است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط ! در این شهرِ لاکردار تمام کوچه باغ های عاشقی به اتوبان های تنهایی وصل می شوند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا اقل خط خطیش کنین!!! فکرش که ذهنم پاک نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ بفهمه دوسش داری باوفا میشه. آدم بفهمه دوسش داری‌هار میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک فنجان چای داغ هم میتوان مست شد... اگر به سلامتی تو باشد ........رفیق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش معشوقه ز عاشق طلب جان میکرد... تاکه هر بی سرو پایی نشود یار کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان پایت را روی قلبم گذاشتی ، که جای آج های ته کفشت روی قبلم نقش انداخت ، بی انصاف خواستم فقط دوستت داشته باشم همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روزگار به اینه که او ، منو دوست داره و من ، تورو و تو غافل از اینکه بخاطر دوست داشتنت پشت پا به همه چیز زدم !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که بی دلیل بیاید ، اشک دلتنگی نیست ،اشک بی کسی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم ها موجودات عجیبی هستیم، وقتی میگوییم تنهایم بگذار.... یعنی بیشتر از همیشه به وجودت احتیاج دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها مرده اند ،سکوت جاریست ، تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است ، میگویند خدا تنهاست ، ما که خدا نیستیم پس چرا از همه تنهاتریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس بازان کسانی را که زیبا می بینند دوست دارند اما عاشقان کسانی را که دوست دارند زیبا می بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غَمگینَمــ ... وَقتی همه جُفتــ ـهآ تنهاییَمـــ را به رُخَمــ میکشند... حتی جورابــ ـهایمـــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت ناپلون که:خیانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زين پس تنها ادامه ميدهم
در زير باران...
حتی به درخواست چتر هم جواب رد ميدهم
ميخواهم تنهاييم را به رخ اين هواي دونفره بكشم
باران نبار
من نه چتر دارم
نه يار
نبار لعنتي من دگر"ما"نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند… تنهایی من عمیق ترین جای جهان است و انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن، آدم های زیادی دور و برم دارم ! آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هــــــــــــــــم بـودن ” است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط ! در این شهرِ لاکردار تمام کوچه باغ های عاشقی به اتوبان های تنهایی وصل می شوند…