بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نــــــــــــــــــــــــــــــــــه !!! فقط تنهایی سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم!!! راننده نیستم!! اما هرکس به من میرسد.. مسافر است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوا می خواهد... کمی در سرنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت می آیی ، یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ، نه دستی که شانه هایت را بگیرد ، نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد … تنهایی یعنی همین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از دور میبوسم به چشمی تر خدا حافظ مرا باور نکردی میروم دیگر خدا حافظ مرا لایق ندیدی تا بپرسی حالو روزم را برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي اورجينال بدنيا اومدي..حيفه كپي ازدنيابري!
خودت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی ؟؟؟ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﻭﻣﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اولم اعتباریست... باید شارژش کنم تا همراهم باشد دروغ میگوید"هیچکس تنها نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میخواستی بری چرا بهم ساعت هدیه دادی! عقربه هایش پیرم کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﻧﻘﺪرﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎﻫﺮزﮔﯽ ﻫﺎ ﯾﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادی !...ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ راﻫﻢ ﻫﺮزﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﯾﻦ ﺷﺐ ـ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺗﺮا ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ... ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﺖ ـ ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ـ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ، ﺑﺪوﻧﻪ ﻣﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاهی خدا از پشت ابر ها می امد گوشم را محکم میگرفت و داد میزد اهااااااااااااااای بگیر بشین اینقدر غر نزن همینه که هست بعد یه چشمک میزدو اروم تو گوشم میگفت:همه چی درست میشه.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـعنـیــــــــ مـدتـی هستــــــ کــه نیـستــــــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــویند: دنیــــا بی وفــاســت؛ امـــا..... قدرش را بدانید! مـن دنیــــای بـی وفــاتری هــــــــم داشتـــــه ام !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدانستيم روزگاري كه به هم نزديكيم چه بهايي دارد... كاش ميدانستيم كه سفر يعني چه... و چرا مرغ مهاجر وقت پرواز به خود ميلرزد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نــــــــــــــــــــــــــــــــــه !!! فقط تنهایی سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم!!! راننده نیستم!! اما هرکس به من میرسد.. مسافر است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوا می خواهد... کمی در سرنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت می آیی ، یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ، نه دستی که شانه هایت را بگیرد ، نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد … تنهایی یعنی همین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از دور میبوسم به چشمی تر خدا حافظ مرا باور نکردی میروم دیگر خدا حافظ مرا لایق ندیدی تا بپرسی حالو روزم را برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي اورجينال بدنيا اومدي..حيفه كپي ازدنيابري!
خودت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی ؟؟؟ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﻭﻣﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همراه اولم اعتباریست... باید شارژش کنم تا همراهم باشد دروغ میگوید"هیچکس تنها نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میخواستی بری چرا بهم ساعت هدیه دادی! عقربه هایش پیرم کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﻧﻘﺪرﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎﻫﺮزﮔﯽ ﻫﺎ ﯾﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادی !...ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ راﻫﻢ ﻫﺮزﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﯾﻦ ﺷﺐ ـ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺗﺮا ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ... ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﺖ ـ ﺗﻨﻬﺎ آرزوﯾﻢ ـ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ، ﺑﺪوﻧﻪ ﻣﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاهی خدا از پشت ابر ها می امد گوشم را محکم میگرفت و داد میزد اهااااااااااااااای بگیر بشین اینقدر غر نزن همینه که هست بعد یه چشمک میزدو اروم تو گوشم میگفت:همه چی درست میشه.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـعنـیــــــــ مـدتـی هستــــــ کــه نیـستــــــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــویند: دنیــــا بی وفــاســت؛ امـــا..... قدرش را بدانید! مـن دنیــــای بـی وفــاتری هــــــــم داشتـــــه ام !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدانستيم روزگاري كه به هم نزديكيم چه بهايي دارد... كاش ميدانستيم كه سفر يعني چه... و چرا مرغ مهاجر وقت پرواز به خود ميلرزد...