بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا یه وقتایی هست که بیخودی تو سینم تیر میکشه.یه درد عمیقی حس میکنم.باورم شده حتی اگه منم بخوام دردام فراموش نمیشه. چقدر تلخه قصه ادم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـرچـه پُشـت کـردیـم و فـراری از همیـم ، امّـا زمیـن گِـرد استــ روزی رو بـه رومــان میکنــد بــاهـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــِــــس دنيـــــــــآ اينهـــ ك بشيني ب چشمآي عشقت خيره بشي ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان ِ خـاطرات رو .. ریه هات نبایـد بدن .. سَبُـکتــر کام بگیــر رفیــــق ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چہ تڪلیفـــــ سنگینے استـــــ بلا تڪلیفے! وقتے نمےدانمـــــ دارمشـــــ یا نـــــ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله ی غریبی است “فراموشت می کنم” وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اوني که, اسمِ دوستِ خوبي مثل شماها رو مجـــــازي گذاشت . . . دوستاي من ، حتي اگه نديده باشمشون هم حقيقتِ محض زندگي من هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک نفـر دستـش خـورد چـای ریخـت روی تقـویم و تمـام روزهـا تلـخ شـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــا !!! یعنی میشه همین الان ... یهویی الکی الکی دلش هوای منو بکنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را... روی همین دیوار مجازی می نویسم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار فقط یک بار! این ها را واقعی به هم بگوییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی قهر نکن .... دنیا منت هیچکس را نمی کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـلا همیشـه کـه بـد نیستـــ ، راستــی دیـــدی تــو آن بـلای قشنگـی کـه آمـدی بـه سـرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم ... و بدترین اتفاق شاید همین باشد ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هر روز از این مسیر بر می گردم از رفتن ناگزیر بر می گردم تو شام بخور بخواب تنهایی جان! من مثل همیشه دیر بر می گردم ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران منى به تو قرصه دلم تو كنار منى نمى ترسه دلم بغلم كن ازم همه چيمو بگير بزار گريه كنم پيش تو دل سير *خدا جون ميدونم كه تنهام نميزارى*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــا !!!! یعنی میشه همین الان ....  یهویی الکی الکی دلش هوای من رو بکنه ....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا یه وقتایی هست که بیخودی تو سینم تیر میکشه.یه درد عمیقی حس میکنم.باورم شده حتی اگه منم بخوام دردام فراموش نمیشه. چقدر تلخه قصه ادم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـرچـه پُشـت کـردیـم و فـراری از همیـم ، امّـا زمیـن گِـرد استــ روزی رو بـه رومــان میکنــد بــاهـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــِــــس دنيـــــــــآ اينهـــ ك بشيني ب چشمآي عشقت خيره بشي ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان ِ خـاطرات رو .. ریه هات نبایـد بدن .. سَبُـکتــر کام بگیــر رفیــــق ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چہ تڪلیفـــــ سنگینے استـــــ بلا تڪلیفے! وقتے نمےدانمـــــ دارمشـــــ یا نـــــ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله ی غریبی است “فراموشت می کنم” وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اوني که, اسمِ دوستِ خوبي مثل شماها رو مجـــــازي گذاشت . . . دوستاي من ، حتي اگه نديده باشمشون هم حقيقتِ محض زندگي من هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک نفـر دستـش خـورد چـای ریخـت روی تقـویم و تمـام روزهـا تلـخ شـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــا !!! یعنی میشه همین الان ... یهویی الکی الکی دلش هوای منو بکنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را... روی همین دیوار مجازی می نویسم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار فقط یک بار! این ها را واقعی به هم بگوییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زندگی قهر نکن .... دنیا منت هیچکس را نمی کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـلا همیشـه کـه بـد نیستـــ ، راستــی دیـــدی تــو آن بـلای قشنگـی کـه آمـدی بـه سـرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم ... و بدترین اتفاق شاید همین باشد ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هر روز از این مسیر بر می گردم از رفتن ناگزیر بر می گردم تو شام بخور بخواب تنهایی جان! من مثل همیشه دیر بر می گردم ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران منى به تو قرصه دلم تو كنار منى نمى ترسه دلم بغلم كن ازم همه چيمو بگير بزار گريه كنم پيش تو دل سير *خدا جون ميدونم كه تنهام نميزارى*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــا !!!! یعنی میشه همین الان ....  یهویی الکی الکی دلش هوای من رو بکنه ....!!!