بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهائیم خیانت نمیکنم زیرا خیانتی سنگین تر انتظارم را خواهد کشید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم در ساحل قلبها این جای پای دوست است که میماند و گرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر خاطره هايت،خاطرت در خاطرم خاطره انگيزترين خاطره هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا قلبت بد جوری با دل ما تاب میکنه امروز میگه دوستت داره فردا حاشا میکنه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق من سنگ صبور غم هام. به دیدنم بیا که خیلی تنهام ... هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم،چه دنیای روبه زوالی دارم...مجنونم و دل زده از لیل یا،خیلی دلم گرفته ار خیلی یا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را تفنگ دادیم تا مزرعه را حفاظت کند اما وقتی فهمید قدرت دست اوست " اربابمان "شد . . . . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهایــــــــــی آدم را عوض میکند... از تو چیزی میــــــــــسازد که هیچ وقت نــــــــــبوده ای......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزانه هزاران انسان به دنیا می آیند … اما نسل انسانیت در حال انقراض است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ماندن دليل بر عاشقي نيست خيلي ها ميرن تا ثابت كنن عاشق اند وميمانند٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا قسمت هيچ جوني نكنه وقتي گوشيتو گم كني 1جاي خالي تو زندگيت احساس ميشه.اگه هم كه تازه با كسي اشنا شدي ازش خوشت اومده و شمارش رو ديگه نداري خبر بدي گوشيم گم شد خسارتش افسردگي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سپرده بودمش با هزار و یک امید و حالا برای هزار و یکمین بار دلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خوابیدی توی تختت و هی قل میخوری … بعد گوشیتو برمیداری و مینویسی “خوابم نمیبره” سرد میشی ، بغض میشی ، خرد میشی وقتی که میبینی هیچکسو نداری که اینو واسش بفرستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تو مرا ميراني
من به صد حوصله مي آيم باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا کاش گرگی می امد و دستان سفید کرده اش را نشانمان می داد و در را برایش باز می کردیم لعنتی!در این خانه را گرگ ها هم نمی زنند دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت ، چه آسان میشود از یادها رفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهائیم خیانت نمیکنم زیرا خیانتی سنگین تر انتظارم را خواهد کشید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم در ساحل قلبها این جای پای دوست است که میماند و گرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر خاطره هايت،خاطرت در خاطرم خاطره انگيزترين خاطره هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا قلبت بد جوری با دل ما تاب میکنه امروز میگه دوستت داره فردا حاشا میکنه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق من سنگ صبور غم هام. به دیدنم بیا که خیلی تنهام ... هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم،چه دنیای روبه زوالی دارم...مجنونم و دل زده از لیل یا،خیلی دلم گرفته ار خیلی یا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را تفنگ دادیم تا مزرعه را حفاظت کند اما وقتی فهمید قدرت دست اوست " اربابمان "شد . . . . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهایــــــــــی آدم را عوض میکند... از تو چیزی میــــــــــسازد که هیچ وقت نــــــــــبوده ای......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزانه هزاران انسان به دنیا می آیند … اما نسل انسانیت در حال انقراض است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ماندن دليل بر عاشقي نيست خيلي ها ميرن تا ثابت كنن عاشق اند وميمانند٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا قسمت هيچ جوني نكنه وقتي گوشيتو گم كني 1جاي خالي تو زندگيت احساس ميشه.اگه هم كه تازه با كسي اشنا شدي ازش خوشت اومده و شمارش رو ديگه نداري خبر بدي گوشيم گم شد خسارتش افسردگي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سپرده بودمش با هزار و یک امید و حالا برای هزار و یکمین بار دلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب خوابیدی توی تختت و هی قل میخوری … بعد گوشیتو برمیداری و مینویسی “خوابم نمیبره” سرد میشی ، بغض میشی ، خرد میشی وقتی که میبینی هیچکسو نداری که اینو واسش بفرستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تو مرا ميراني
من به صد حوصله مي آيم باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا کاش گرگی می امد و دستان سفید کرده اش را نشانمان می داد و در را برایش باز می کردیم لعنتی!در این خانه را گرگ ها هم نمی زنند دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت ، چه آسان میشود از یادها رفت