بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو دست در دست هم خواستیم آغاز کنیم بودن را پس چرا قصه اینگونه شروع شد؟ یکی بود یکی نبود!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم سوخت.. وقتی صدایم کردی شما!!!!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا توی هرکاری هی دست دست میکنم انقدر دست دست کردم که دستشو کس دیگه دست گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد عاشقی را فریاد زد بغضم که هیچ دلم هم ترکید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بر من,تو همانی که امیدم بودی؟ تو همان چشم سیه,دلبر افسونگر من؟ هر چه کوشم مگر این حادثه باور نکنم میدود یاد خطاهای تو در باور من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته كه ببيني يه آهو اسير پنجه هاي يك شير شده ولي تلختر از آون اينه كه ببيني يه شير اسير چشماي يه آهو شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: ازعمرمن انچه هست برجای برداروبه عمرلیلی افزای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار … و این همه دلتنگی؟! نه ، شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موجم کردی که بی قرارت باشم ، ابرم کردی که اشک بارت باشم در سکوت گل جلوه نمودی تا من ، چون خار همیشه در کنارت باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امشب از حوالی دلم گذشتی آهسته رد شو ،دلتنگیمو با هزاران بدبختی خوابانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا اومدی، تو تنها كسی بودی كه گریه میكردی و بقیه می خندیدن. سعی كن یه جوری زندگی كنی كه وقتی رفتی، تنها تو بخندی و بقیه گریه كنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک تمام احساس دلتنگیت را با یک " ب من چه" پاسخ میگیری "ب کسی چه" ک چقدر تنهایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن بعضي وقتها بي کسي واسه آدم همه کسي ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دلتنگ تبرميشودوقتي كه پرنده هاسيم برق رابه اوترجيح ميدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیاى من همه جایش بارانى است: هرچه کمتر بدانى کمتر خیس خواهى شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای فاصله "ســـرد" است... من از کلاف "دلـــم" برایت خیال"گـــــرم" میبافم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو دست در دست هم خواستیم آغاز کنیم بودن را پس چرا قصه اینگونه شروع شد؟ یکی بود یکی نبود!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودم سوخت.. وقتی صدایم کردی شما!!!!ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا توی هرکاری هی دست دست میکنم انقدر دست دست کردم که دستشو کس دیگه دست گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد عاشقی را فریاد زد بغضم که هیچ دلم هم ترکید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بر من,تو همانی که امیدم بودی؟ تو همان چشم سیه,دلبر افسونگر من؟ هر چه کوشم مگر این حادثه باور نکنم میدود یاد خطاهای تو در باور من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته كه ببيني يه آهو اسير پنجه هاي يك شير شده ولي تلختر از آون اينه كه ببيني يه شير اسير چشماي يه آهو شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: ازعمرمن انچه هست برجای برداروبه عمرلیلی افزای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار … و این همه دلتنگی؟! نه ، شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موجم کردی که بی قرارت باشم ، ابرم کردی که اشک بارت باشم در سکوت گل جلوه نمودی تا من ، چون خار همیشه در کنارت باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امشب از حوالی دلم گذشتی آهسته رد شو ،دلتنگیمو با هزاران بدبختی خوابانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا اومدی، تو تنها كسی بودی كه گریه میكردی و بقیه می خندیدن. سعی كن یه جوری زندگی كنی كه وقتی رفتی، تنها تو بخندی و بقیه گریه كنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک تمام احساس دلتنگیت را با یک " ب من چه" پاسخ میگیری "ب کسی چه" ک چقدر تنهایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن بعضي وقتها بي کسي واسه آدم همه کسي ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دلتنگ تبرميشودوقتي كه پرنده هاسيم برق رابه اوترجيح ميدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیاى من همه جایش بارانى است: هرچه کمتر بدانى کمتر خیس خواهى شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای فاصله "ســـرد" است... من از کلاف "دلـــم" برایت خیال"گـــــرم" میبافم...