بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توكه ميگفتي فقط تو...... حالا چه؟؟؟؟؟؟؟؟ فهميدم... با من نبودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پائیز گفتند چرا ناراحتی ؟ گفت حسرت دبدن بهار پیرم کرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برايم ديكته ميكند، و نمره ي من باز ميشود:صفر هيچ وقت نبودنت را ياد نميگيرم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:دنيا بي وفاست، اما... قدرش را بدانيد!‏ من دنياي بي وفاتري هم داشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران بار ديگرهم از شانه اي به شانه ي ديگر بغلتي اين شب صبح نميشود اگر دلت گرفته باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من میســـوزد ، شــــاید گرم شـود خانه ی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گفت ناپلئون كه خيانت هميشه در اوج اعتماد اتفاق مي افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید زمستانش سرد نیست؛ جمع کند تکرار فصل هایش را! من در تابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بنا را بر رفتن گذاشتی … تو با هر سیب کرم خورده ای وسوسه میشوی … پس همان بهتر که نباشی … "برو" …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمیدانی برای گذر از دوستت دارم به دوستت داشتم چه زجری کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی " باغی " است که با عشق "باقی" است ! مشغولِ "دل" باش نه"دل مشغول" ! بیشتر "غصه های ما" از "قصه های خیالی" ماست ! پس بدان اگر "فرهاد"باشی همه چی شیرین است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسی باید باشد که تنگ در آغوشت بگیرد و بگذارد اشکهایت سرازیر شود و آرام در گوشت زمزمه کند: دیوونه من باهاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا يادت مي كنم باران مي آيد نميدانستم لمس خيالت هم وضو ميخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت هم مست کرده مثل من... مانده است روی وقت قرارمان فراموش کرده که رفته ای عجب عالمی است مستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دست خودم را می گیرم می برم هوا خوری یاد تو هم که همه جا با من است... تنهایی هم که پا به پایم می دود می بینی؟وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکتر از یه درد نداشتن یه همدرده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توكه ميگفتي فقط تو...... حالا چه؟؟؟؟؟؟؟؟ فهميدم... با من نبودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پائیز گفتند چرا ناراحتی ؟ گفت حسرت دبدن بهار پیرم کرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برايم ديكته ميكند، و نمره ي من باز ميشود:صفر هيچ وقت نبودنت را ياد نميگيرم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:دنيا بي وفاست، اما... قدرش را بدانيد!‏ من دنياي بي وفاتري هم داشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران بار ديگرهم از شانه اي به شانه ي ديگر بغلتي اين شب صبح نميشود اگر دلت گرفته باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من میســـوزد ، شــــاید گرم شـود خانه ی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گفت ناپلئون كه خيانت هميشه در اوج اعتماد اتفاق مي افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید زمستانش سرد نیست؛ جمع کند تکرار فصل هایش را! من در تابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بنا را بر رفتن گذاشتی … تو با هر سیب کرم خورده ای وسوسه میشوی … پس همان بهتر که نباشی … "برو" …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمیدانی برای گذر از دوستت دارم به دوستت داشتم چه زجری کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی " باغی " است که با عشق "باقی" است ! مشغولِ "دل" باش نه"دل مشغول" ! بیشتر "غصه های ما" از "قصه های خیالی" ماست ! پس بدان اگر "فرهاد"باشی همه چی شیرین است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسی باید باشد که تنگ در آغوشت بگیرد و بگذارد اشکهایت سرازیر شود و آرام در گوشت زمزمه کند: دیوونه من باهاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا يادت مي كنم باران مي آيد نميدانستم لمس خيالت هم وضو ميخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت هم مست کرده مثل من... مانده است روی وقت قرارمان فراموش کرده که رفته ای عجب عالمی است مستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دست خودم را می گیرم می برم هوا خوری یاد تو هم که همه جا با من است... تنهایی هم که پا به پایم می دود می بینی؟وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکتر از یه درد نداشتن یه همدرده...