بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امروز از حوالی دلم گذشتی,آهسته رد بشو,دلتنگی هایم را با هزار بدبختی خوابانده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است ! تلخ مثل نگاه نوازنده ای که با دست های بریده به پیانو می نگرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود..... بیخیال ،برای کسی که نمیفهمه چرا داستان را تعریف کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمامی خویش را به دیگری تقدیم میکنی سینه ات را برای پذیرش زخمی بزرگ... عریان می سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم نه كارت قرمز دارد نه سوت.راحت باش تا دلت ميخواهد خطا كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد نظر خطشو , تورو , وقارو نجابتتو احساسو عشقتو وجودتو به یه چار چرخ فروخت ؟؟ همین ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــکر مـيکردم در قلب تو محــکوم به حبــس ابدم. خشکم زد وقتی زندانبان بر سرم فرياد زد "هــی تـو آزادی!" و صدای پای غريبه اي که به ســـلـولــم مــی آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان مثل غریبانم نمیدانم چرا؟ روزو شب سر در گریبانم نمیدانم چرا؟ هرکه را جای محبت جان فدایش میکنم ، مثل عقرب میزند نیشم نمیدانم چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست / گر در این خلوت بمیرم هیچ کس آگاه نیست / من دراین دنیا به جز سایه ندارم همدمی / این رفیق نیمه راه هم گاه هست و گاه نیست.…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی حال و روز کسی را که بعد از تو،دیگر هیچ نگاهی...دلش را نمیلرزاند!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم قصه‌ی اینهمه تنهایی‌ات را برای هر گلی از گلهای باغ مگو؛ گلها حدیث ایستاده مردنِ سرو را کمتر باور می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می رود اما ... من ولی جا ماندم من به یاد گذر پای تو اینجا ماندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا و بدان که همین دنیا روزی آن قدر شرمنده می شود که به جای پاسخ به لبخندهایت با تمام سازهایت می رقصد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــت است ببـــازی تمــــامــــ احـساس پاکـت را و هنــــوز نفهمـیده باشی اصلــــا دوستـــت داشــت ؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و بی قرارم زخمی تراز بهارم وقتی ما از هم دوریم ....نفرین به هرچی داریم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر چقدر خوبند! دیدند کفش ندارم،برایم پاپوش درست کردند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امروز از حوالی دلم گذشتی,آهسته رد بشو,دلتنگی هایم را با هزار بدبختی خوابانده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است ! تلخ مثل نگاه نوازنده ای که با دست های بریده به پیانو می نگرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود..... بیخیال ،برای کسی که نمیفهمه چرا داستان را تعریف کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمامی خویش را به دیگری تقدیم میکنی سینه ات را برای پذیرش زخمی بزرگ... عریان می سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم نه كارت قرمز دارد نه سوت.راحت باش تا دلت ميخواهد خطا كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد نظر خطشو , تورو , وقارو نجابتتو احساسو عشقتو وجودتو به یه چار چرخ فروخت ؟؟ همین ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــکر مـيکردم در قلب تو محــکوم به حبــس ابدم. خشکم زد وقتی زندانبان بر سرم فرياد زد "هــی تـو آزادی!" و صدای پای غريبه اي که به ســـلـولــم مــی آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان مثل غریبانم نمیدانم چرا؟ روزو شب سر در گریبانم نمیدانم چرا؟ هرکه را جای محبت جان فدایش میکنم ، مثل عقرب میزند نیشم نمیدانم چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست / گر در این خلوت بمیرم هیچ کس آگاه نیست / من دراین دنیا به جز سایه ندارم همدمی / این رفیق نیمه راه هم گاه هست و گاه نیست.…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی حال و روز کسی را که بعد از تو،دیگر هیچ نگاهی...دلش را نمیلرزاند!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم قصه‌ی اینهمه تنهایی‌ات را برای هر گلی از گلهای باغ مگو؛ گلها حدیث ایستاده مردنِ سرو را کمتر باور می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می رود اما ... من ولی جا ماندم من به یاد گذر پای تو اینجا ماندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا و بدان که همین دنیا روزی آن قدر شرمنده می شود که به جای پاسخ به لبخندهایت با تمام سازهایت می رقصد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخــت است ببـــازی تمــــامــــ احـساس پاکـت را و هنــــوز نفهمـیده باشی اصلــــا دوستـــت داشــت ؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین و بی قرارم زخمی تراز بهارم وقتی ما از هم دوریم ....نفرین به هرچی داریم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر چقدر خوبند! دیدند کفش ندارم،برایم پاپوش درست کردند...