بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون...؟ میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بی خیرم چه حالی داره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا,فردا شد و باز هم تو گفتی فردا ,امروز دلم مانده و یک دنیا حرف,یک هیچ به نفع دل تو تا فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او را هیچوقت آرزو نخواهم کرداو را آن لحظه میخواهم که خودش بیاید,با دل خودش.......نه با آرزوی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تمام قانون های دنیا که در آن شکستن دل،پیگرد قانونی ندارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج آرام نگاهت لاف دریا را شکست/ازحصار شب گذشت و مرز فردا را شکست غم بر روی شانه هایم سالها لم داده بود/مهربانیهای تو،قندیل غمهایم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجابايدرفت بعدازآن خاطره هاكه همه هستي من ازآن هاست؟ به هرآنجاكه نظراندازم همه جاچهره ي توست همه جاخاطره دارم باتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزهايم به تظاهر ميگذرد...تظاهربه بي تفاوتي...تظاهربه بي خيالي...به شادي،به اينكه ديگر هيچ چيزمهم نيست...اما...چه سخت ميكاهد از جانم اين نمايش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنها مگذار دلی را که هیچ کس دردش را نمی فهمد،چرا که "خودت" میدانی چه سخت است تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی من قدم بر ندار...شاید نتونم دنبالت بیام...پشت سرم راه نرو...شاید نتونم رهرو خوبی باشم...کنارم بیا و دوستم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا مجبوري احمق باشي.. روي كاغذ مينويسم.. دستهاي تو.... و روي ان دست ميكشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــاعت ها دیگـــر برایـــم معنا نــــدارند مــن بـــی تـــــــو . . . بــــا ســـال نوری لحظــــه هایم را می گـــــــذرانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار میدان است... دلم را میگویم... هرکه از راه میرسد؛ "دورش"میزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قهوه ی این حوالی در فنجان قلب توست. در خوش تراش ترین فنجانی که بر میز دست ساز پیکر توست. از بخت بد ، با این قهوه ی تلخ ، شکرپاش لبت برای من همیشه خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام... نه از جانی که مانده.. از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از نبودنت پُر است آنقدر كه اضافه اش از چشمانم مى چكد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تهدید کرده ام بهانه ات را نگیرد... وگرنه، میدهم دوباره بسوزانیش...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون...؟ میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بی خیرم چه حالی داره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا,فردا شد و باز هم تو گفتی فردا ,امروز دلم مانده و یک دنیا حرف,یک هیچ به نفع دل تو تا فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او را هیچوقت آرزو نخواهم کرداو را آن لحظه میخواهم که خودش بیاید,با دل خودش.......نه با آرزوی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تمام قانون های دنیا که در آن شکستن دل،پیگرد قانونی ندارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج آرام نگاهت لاف دریا را شکست/ازحصار شب گذشت و مرز فردا را شکست غم بر روی شانه هایم سالها لم داده بود/مهربانیهای تو،قندیل غمهایم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجابايدرفت بعدازآن خاطره هاكه همه هستي من ازآن هاست؟ به هرآنجاكه نظراندازم همه جاچهره ي توست همه جاخاطره دارم باتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزهايم به تظاهر ميگذرد...تظاهربه بي تفاوتي...تظاهربه بي خيالي...به شادي،به اينكه ديگر هيچ چيزمهم نيست...اما...چه سخت ميكاهد از جانم اين نمايش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنها مگذار دلی را که هیچ کس دردش را نمی فهمد،چرا که "خودت" میدانی چه سخت است تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی من قدم بر ندار...شاید نتونم دنبالت بیام...پشت سرم راه نرو...شاید نتونم رهرو خوبی باشم...کنارم بیا و دوستم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا مجبوري احمق باشي.. روي كاغذ مينويسم.. دستهاي تو.... و روي ان دست ميكشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــاعت ها دیگـــر برایـــم معنا نــــدارند مــن بـــی تـــــــو . . . بــــا ســـال نوری لحظــــه هایم را می گـــــــذرانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار میدان است... دلم را میگویم... هرکه از راه میرسد؛ "دورش"میزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قهوه ی این حوالی در فنجان قلب توست. در خوش تراش ترین فنجانی که بر میز دست ساز پیکر توست. از بخت بد ، با این قهوه ی تلخ ، شکرپاش لبت برای من همیشه خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام... نه از جانی که مانده.. از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از نبودنت پُر است آنقدر كه اضافه اش از چشمانم مى چكد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تهدید کرده ام بهانه ات را نگیرد... وگرنه، میدهم دوباره بسوزانیش...