بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نبودنت دیگر برایم ارزش ندارد...اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است دریا ، همین که غرقش میشوی پس میزند تو را ، مثل تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف... من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از اب واهمه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس وجودت بر شیشه دلم خطی که کشید که پاک کردنش بدون شکستن ممکن نیست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم ب عشق جاویدم‏؛
شده درخلوت تنهایی خودیادیک خاطره شادت بکند‏?؛
لرزه برقلب ودلت اندازدبی خبرازهمگانت بکند‏?‏؛
وتویی خاطره خلوت تنهایی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که منتظر آمدن کسی نیستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمیشوم...بی کسی هم عالمی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم تو آخرین نفسم فقط یه چیزی بهت میگم : اینجوری میرَن ،نَ اونجوری . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرکس هرچه می خواهد بگوید... بگذار هرکس هرچه می خواهد بکند... برایم مهم نیست چه می شود... به تمام باورهایم سوگند!!! تا همیشه دوستت خواهم داشت!!! عزیزترین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میترسم از کسانی که عاشق کردن و خوب بلدند اما عاشق نمیشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم که بیفتی ، دست و پای غرورت خواهد شکست ! آن روز درد شکستن را خواهی فهمید ... روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمیدانی … هیچکس نمیداند … ! پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد …! نمیدانی …! کسی نمیداند …..! این آرامش ظاهر و این دل ناآرام …! چقدر خسته ام میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف... کاش کسی جایی منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی میکنم! کاش می فهمیدی، گاهی...همین نگاه سردت... روی زمستان را هم کم می کند...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نبودنت دیگر برایم ارزش ندارد...اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است دریا ، همین که غرقش میشوی پس میزند تو را ، مثل تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف... من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از اب واهمه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس وجودت بر شیشه دلم خطی که کشید که پاک کردنش بدون شکستن ممکن نیست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم ب عشق جاویدم‏؛
شده درخلوت تنهایی خودیادیک خاطره شادت بکند‏?؛
لرزه برقلب ودلت اندازدبی خبرازهمگانت بکند‏?‏؛
وتویی خاطره خلوت تنهایی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که منتظر آمدن کسی نیستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمیشوم...بی کسی هم عالمی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم تو آخرین نفسم فقط یه چیزی بهت میگم : اینجوری میرَن ،نَ اونجوری . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرکس هرچه می خواهد بگوید... بگذار هرکس هرچه می خواهد بکند... برایم مهم نیست چه می شود... به تمام باورهایم سوگند!!! تا همیشه دوستت خواهم داشت!!! عزیزترین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میترسم از کسانی که عاشق کردن و خوب بلدند اما عاشق نمیشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم که بیفتی ، دست و پای غرورت خواهد شکست ! آن روز درد شکستن را خواهی فهمید ... روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نمیدانی … هیچکس نمیداند … ! پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد …! نمیدانی …! کسی نمیداند …..! این آرامش ظاهر و این دل ناآرام …! چقدر خسته ام میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف... کاش کسی جایی منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی میکنم! کاش می فهمیدی، گاهی...همین نگاه سردت... روی زمستان را هم کم می کند...!