بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﺎﻥ ﺗﺒﺮ ﺍﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور دلم نه سوت داره نه کارت قرمز. راحت باش تا دلت میخواد خطا کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بری بیرون دروکه بستی یادت بیوفته گوشیتوخونه جاگذاشتی,بابات بگه بروبیاربگی بیخیال کسیوندارم بهم زنگ بزنه ونگرانم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ببینمت !  چرا که روی نوار قلبی ام پیوسته نام تو بود و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام . . . تو را تجویز کرده است ! ! ! بیا ، تا دیر نشده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند  همان جایی که گفتند: یکی بود و یکی نبود کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند بگو تازه شوند دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه نادیدنی بود از مدم دنیا دیدم,دانستم که آرامش نابینا از چیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاره مترسک نشان دهنده ان است که بین عروسکهاهم فرق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم بی تو ماندن انچنان سنگین است که به هر آینه ای می نگرم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچــــآره عَـــروسَکـــ دلَـــش میخوآستـــ زآر زآر گــــریهـ کنَد امآ . . . . خَنــده رآ بَرآیَــــش دوختــــه بودَند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یآدَم نَرَوَد که مَن تَنها هَستَم اما تَنهآ مَن نیستَم . . . . . . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با من بمان هیچکس عاشقانه تر از من نمی تواند تو را بسراید . . . در تمام لحظه هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک برگ مانده بود … درخت گفت : منتظرت میمانم ! برگ گفت : تا بهار خداحافظ ! بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد سرنوشت رو از سر نوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میان هق هق شبانه ات نفس کم بیاوری و او به به عشقش بگوید نفس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد میکند.. انگـــــــار خام بودن خیـــــال هایی که به خوردم داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحتم نکن گوشهایم دیگر شنوای اندرز و پند نیست ، میخواهم مدتی اینگونه زندگی کنم شاید تقدیر عوض شد کسی چه میداند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﺎﻥ ﺗﺒﺮ ﺍﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور دلم نه سوت داره نه کارت قرمز. راحت باش تا دلت میخواد خطا کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: بری بیرون دروکه بستی یادت بیوفته گوشیتوخونه جاگذاشتی,بابات بگه بروبیاربگی بیخیال کسیوندارم بهم زنگ بزنه ونگرانم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ببینمت !  چرا که روی نوار قلبی ام پیوسته نام تو بود و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام . . . تو را تجویز کرده است ! ! ! بیا ، تا دیر نشده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند  همان جایی که گفتند: یکی بود و یکی نبود کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند بگو تازه شوند دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه نادیدنی بود از مدم دنیا دیدم,دانستم که آرامش نابینا از چیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاره مترسک نشان دهنده ان است که بین عروسکهاهم فرق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم بی تو ماندن انچنان سنگین است که به هر آینه ای می نگرم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچــــآره عَـــروسَکـــ دلَـــش میخوآستـــ زآر زآر گــــریهـ کنَد امآ . . . . خَنــده رآ بَرآیَــــش دوختــــه بودَند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یآدَم نَرَوَد که مَن تَنها هَستَم اما تَنهآ مَن نیستَم . . . . . . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با من بمان هیچکس عاشقانه تر از من نمی تواند تو را بسراید . . . در تمام لحظه هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک برگ مانده بود … درخت گفت : منتظرت میمانم ! برگ گفت : تا بهار خداحافظ ! بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد سرنوشت رو از سر نوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میان هق هق شبانه ات نفس کم بیاوری و او به به عشقش بگوید نفس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد میکند.. انگـــــــار خام بودن خیـــــال هایی که به خوردم داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحتم نکن گوشهایم دیگر شنوای اندرز و پند نیست ، میخواهم مدتی اینگونه زندگی کنم شاید تقدیر عوض شد کسی چه میداند ...