بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حالت تنهایی زمانیه که بدونی اونیکه تنهات گذاشت تنها نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی حالا ک عاشقت شدم تو اعتنا نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تصور میکردم عشق یه حسه شبیه بستنی خوردن تو گرمای تابستون یا مثل خوردن یه لیوان قهوه گرم تو سوز و سرمای زمستون اما حالا فهمیدم عشق مثل سوختن تو آتیشه یا یخ زدن و منجمد شدن توی سرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارم مرا ، زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ نشده … اصلا دوست ندارم ببینمت … هیچ وقت خاطراتمان تکرار نمی شود دیگر … هرگز اما با تمام وجود دوستت دارم … همیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خیلی مهربان شود ورق میزند ... ولی اکثر اوقات ادم رو مچاله میکند روزگار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش ! به اعتمادهیچ شانه ای اشک نریز ،به اعتبارهر اشکی هم شانه نباش ! آدمی به خودی خودنمی افتد ،اگر بیفتد ازهمان سمتی می افتد که تکیه کرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ترتیب مخفف حروف اول این مراحله: "خیـانت دیدن" "رهـاش نکردن" "یـار و یاورش بودن" و در نهایت "تنهـا موندن" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل من اينه كه از شما خوشم نمياد هر كاريم بكنم نميتونم دوستتون داشته باشم ببخشيد اينقدر رك گفتم (كاش ميدانستي با اين رك كويي يه قلب رو از روي اين زمين برداشتي كاش ميدانستي...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای تنهایی چه بلندتر شده  مثله اینکه دارد نزدیک می شود بروم برایش چای بریزم  کلی با هم حرف داریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باران میخواهد هوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست نه به امدن کسی دلخوشم ، نه از رفتن کسی دلگیر! بی کسی هم عالمى دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابهایم ســـــرک نکش وقتی در لحظات بیداریم حضور نداری.... خوابم را رنگــــــــــــــی میکنی و ..... روزم را سیــــــاه، بخت مـــــــرا پناهی جز خواب نیست بی پناهــــــــــــم نکن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می دانی آن ها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند ؟ چندیست دنبال خودم می گردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان غمگین ، تن سوزان ،دل شیدا دارم آنچه شایسته عشق است مهیا دارم سوز دل ،خون جگر ، آتش غم ،درد فراق چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک که بودم ترس بزرگ من ، سیاهی بود … حالا که بزرگ شده ام از کوچکی ام در سیاهی چشمانت میترسم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حالت تنهایی زمانیه که بدونی اونیکه تنهات گذاشت تنها نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمیکنی حالا ک عاشقت شدم تو اعتنا نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تصور میکردم عشق یه حسه شبیه بستنی خوردن تو گرمای تابستون یا مثل خوردن یه لیوان قهوه گرم تو سوز و سرمای زمستون اما حالا فهمیدم عشق مثل سوختن تو آتیشه یا یخ زدن و منجمد شدن توی سرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارم مرا ، زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ نشده … اصلا دوست ندارم ببینمت … هیچ وقت خاطراتمان تکرار نمی شود دیگر … هرگز اما با تمام وجود دوستت دارم … همیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خیلی مهربان شود ورق میزند ... ولی اکثر اوقات ادم رو مچاله میکند روزگار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش ! به اعتمادهیچ شانه ای اشک نریز ،به اعتبارهر اشکی هم شانه نباش ! آدمی به خودی خودنمی افتد ،اگر بیفتد ازهمان سمتی می افتد که تکیه کرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ترتیب مخفف حروف اول این مراحله: "خیـانت دیدن" "رهـاش نکردن" "یـار و یاورش بودن" و در نهایت "تنهـا موندن" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل من اينه كه از شما خوشم نمياد هر كاريم بكنم نميتونم دوستتون داشته باشم ببخشيد اينقدر رك گفتم (كاش ميدانستي با اين رك كويي يه قلب رو از روي اين زمين برداشتي كاش ميدانستي...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای تنهایی چه بلندتر شده  مثله اینکه دارد نزدیک می شود بروم برایش چای بریزم  کلی با هم حرف داریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باران میخواهد هوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست نه به امدن کسی دلخوشم ، نه از رفتن کسی دلگیر! بی کسی هم عالمى دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابهایم ســـــرک نکش وقتی در لحظات بیداریم حضور نداری.... خوابم را رنگــــــــــــــی میکنی و ..... روزم را سیــــــاه، بخت مـــــــرا پناهی جز خواب نیست بی پناهــــــــــــم نکن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می دانی آن ها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند ؟ چندیست دنبال خودم می گردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان غمگین ، تن سوزان ،دل شیدا دارم آنچه شایسته عشق است مهیا دارم سوز دل ،خون جگر ، آتش غم ،درد فراق چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک که بودم ترس بزرگ من ، سیاهی بود … حالا که بزرگ شده ام از کوچکی ام در سیاهی چشمانت میترسم !