بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد! پُـر سـر و صـدا، آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خانه ای میخاهد که برای تو باشد و من... وکسی که بگوید:نخود نخود ,هر که رود خانه ی خود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشــــــــــی بود امــــــــــا کاشـــــــــــکی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته بودم سر حوض تا ببینم شايد عکس تنهایی خود را در آب آب در حوض نبود! تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی ، همت کن و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جذب دختری که چشم و دلش سیر باشه لازم نیست پولدار باشی!!! فقط کافیه پولدار"تـــــــــر" باشی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نرود! دوست داشتن کسی ک لایق دوست داشتن نیست.. اسراف محبت است.. و خدا... اسرافکاران را دوست ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمين عشقي نيست كه زمينت نزند ...  آسمان را درياب ❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آرامش " محصول تفکر نیست !! آرامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسایلیست که ارزش فکر کردن ندارند... "لحظه هایت ارام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تَـ ـنـ ـهـ ـآيـــي حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـي اَسـ ــتـــ کـ ـه خـ ـيــــآنَـ ـت مـ ـيــــکـ ُُــنَد اَمـ ـــآ........ نَـ ـصيـــبـــ کَســـي مـــيـ ـشَـــوَد کـ ــه وَفـ ــــآدآراَسـ ــتـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــبـیـنــــــــــــــــــــ دیـوونــهــــــــــــــــــــ  مـنـــــــ مـیـمــــیـرمـــــــ اگـهـــ یـهـــ روز ایـنــــ لـوســـــ بـازیـاتـو واس یـکــیـــــ دیـگـهـــ دربـیـاریــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلممممم گرفته... به اندازه ی آسمون ابری بغض دارممممم... خدایا خودت کمکم کن فرموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آهسته به یادت هستم " نمی شود فزیاد زد. مردم این زمانه بد حسودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه چندین نفر باشن که دوستت داشته باشن اما کسی نباشه که حتی یه ذره درکت کنه... من به این میگم تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید حرفای آدما رو روزای اول ضبط کرد ... بعد واسشون بذاری بگی... عزیزم... اون روز ها این زررررا میزدی یادته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی قفل گوشی رو باز میکنی و میبندی…  هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید دیگران در نبودت گرم کنند ... دلم را هرگز ... تقدیم به عشقم :*

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد! پُـر سـر و صـدا، آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خانه ای میخاهد که برای تو باشد و من... وکسی که بگوید:نخود نخود ,هر که رود خانه ی خود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشــــــــــی بود امــــــــــا کاشـــــــــــکی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته بودم سر حوض تا ببینم شايد عکس تنهایی خود را در آب آب در حوض نبود! تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی ، همت کن و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جذب دختری که چشم و دلش سیر باشه لازم نیست پولدار باشی!!! فقط کافیه پولدار"تـــــــــر" باشی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نرود! دوست داشتن کسی ک لایق دوست داشتن نیست.. اسراف محبت است.. و خدا... اسرافکاران را دوست ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمين عشقي نيست كه زمينت نزند ...  آسمان را درياب ❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آرامش " محصول تفکر نیست !! آرامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسایلیست که ارزش فکر کردن ندارند... "لحظه هایت ارام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تَـ ـنـ ـهـ ـآيـــي حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـي اَسـ ــتـــ کـ ـه خـ ـيــــآنَـ ـت مـ ـيــــکـ ُُــنَد اَمـ ـــآ........ نَـ ـصيـــبـــ کَســـي مـــيـ ـشَـــوَد کـ ــه وَفـ ــــآدآراَسـ ــتـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــبـیـنــــــــــــــــــــ دیـوونــهــــــــــــــــــــ  مـنـــــــ مـیـمــــیـرمـــــــ اگـهـــ یـهـــ روز ایـنــــ لـوســـــ بـازیـاتـو واس یـکــیـــــ دیـگـهـــ دربـیـاریــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلممممم گرفته... به اندازه ی آسمون ابری بغض دارممممم... خدایا خودت کمکم کن فرموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آهسته به یادت هستم " نمی شود فزیاد زد. مردم این زمانه بد حسودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه چندین نفر باشن که دوستت داشته باشن اما کسی نباشه که حتی یه ذره درکت کنه... من به این میگم تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید حرفای آدما رو روزای اول ضبط کرد ... بعد واسشون بذاری بگی... عزیزم... اون روز ها این زررررا میزدی یادته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی قفل گوشی رو باز میکنی و میبندی…  هی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید دیگران در نبودت گرم کنند ... دلم را هرگز ... تقدیم به عشقم :*