بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاصی ندارد نوشته هایم اما تا دلت بخواهد همدرد دارد داغِ تمامِ نوشته هایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را با فکر تو معنا کنم من با حضورت قلب خود زیبا کنم من گر چه آبی در دلم جاری نبوده دشت دل با بارش مهر تو دریا می کنم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرکناریم که پیاده شد پنجره ای گیرم آمد باقی مسیر را گریستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورا دور  عاشقت شدم دورا دور نگرانت بودم دورا دور عشق ورزیدم و حال عاشق شدن و عشق ورزیدنت به دیگری را دورا دور می بینم و از همین دورا دور می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اززندگانیم گله داردجوانیم. شرمنده جوانیم ازاین زندگانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین اعتراضه ، اما اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست ، التماسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش ، تنهایی خودش تنهاست ! تنها به فکر کسی باش ! که بی تو تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مراباخنده های بلند می شناسند...بیچاره بالشم با گریه های بی صدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخندرو به هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی میرزی که نمیخوای از دستش بدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای امیدم دعاکنیدتازه ازبیمارستان تنهایی بخش دلتنگی مرخص شده بودحالادربیمارستان قلب بستری است عشق نامردکارخودش راکرد.برایش دعاکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونکه فکر کردیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی خوابشو میبینیم کل روزو پکریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردیست در میان جمع بودن.ولی درگوشه ای تنها نشستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شور میزنه...میترسم صبح که ازخواب بیدارشدم...از قاب عکست رفته باشی ...ازتوبعید نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺭﺍﺯﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ! ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیمه گمشده و مکمل شونو پیدا کردن ،ما هنوزمتمم مون روهم ندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ته میکشه .... آدمه دیگه ! ساعت شنی نیست که سروتهش کنی ، آدم گاهی تموم می شه ... !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاصی ندارد نوشته هایم اما تا دلت بخواهد همدرد دارد داغِ تمامِ نوشته هایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را با فکر تو معنا کنم من با حضورت قلب خود زیبا کنم من گر چه آبی در دلم جاری نبوده دشت دل با بارش مهر تو دریا می کنم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرکناریم که پیاده شد پنجره ای گیرم آمد باقی مسیر را گریستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورا دور  عاشقت شدم دورا دور نگرانت بودم دورا دور عشق ورزیدم و حال عاشق شدن و عشق ورزیدنت به دیگری را دورا دور می بینم و از همین دورا دور می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اززندگانیم گله داردجوانیم. شرمنده جوانیم ازاین زندگانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین اعتراضه ، اما اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست ، التماسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تنهایی نباش ، تنهایی خودش تنهاست ! تنها به فکر کسی باش ! که بی تو تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مراباخنده های بلند می شناسند...بیچاره بالشم با گریه های بی صدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخندرو به هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی میرزی که نمیخوای از دستش بدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای امیدم دعاکنیدتازه ازبیمارستان تنهایی بخش دلتنگی مرخص شده بودحالادربیمارستان قلب بستری است عشق نامردکارخودش راکرد.برایش دعاکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونکه فکر کردیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی خوابشو میبینیم کل روزو پکریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردیست در میان جمع بودن.ولی درگوشه ای تنها نشستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شور میزنه...میترسم صبح که ازخواب بیدارشدم...از قاب عکست رفته باشی ...ازتوبعید نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺭﺍﺯﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ! ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیمه گمشده و مکمل شونو پیدا کردن ،ما هنوزمتمم مون روهم ندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ته میکشه .... آدمه دیگه ! ساعت شنی نیست که سروتهش کنی ، آدم گاهی تموم می شه ... !!