بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقت است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است گاهی از نبودنشان گاه از بودنشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری “از سادگی نیست” شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی ست - تو مرا باز رساندی به یقینم. کافی ست! - قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو - گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد آورده را باد ميبرد: قبول! اما تويي که با پاي خودت آمدي چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نخل وفا بر ندهد، چشم تری هست / تا ریشه در آب است، امید ثمری هست آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل / در دامنش آویز که با وی خبری است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از "تنهایی" ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نا امید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است . (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پناهم می دهی امشب ؟ میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، پناهم می دهی امشب ؟ دل و دین در کف یغما و من تنها در این هنگام روحانی ، پناهم می دهی امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری کن مرا جانا، که من پابند پاییزیم و آهنگ غزلهای جوانم گریه می خواهد چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی که حتی گریه های بی امانم، گریه می خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا فکر و خیال تو چرا خوابم نمی گیره نه تنها لحظه هام حتی تموم خونه دلگیره حالا که شب به شب رفت و توام تنهایی سر کردی توی تنهایی می پوسم نمی ذارم که برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به کوچه بن بست ناسزا نگو … رنج بن بست بودن، برای کوچه کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنهاترین تنهای تنها اسمتو می نویسم روی شن ها باد میاد اسمتو پاک میکنه کارم شده در این صحرای غمها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقت است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است گاهی از نبودنشان گاه از بودنشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری “از سادگی نیست” شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی ست - تو مرا باز رساندی به یقینم. کافی ست! - قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو - گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد آورده را باد ميبرد: قبول! اما تويي که با پاي خودت آمدي چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نخل وفا بر ندهد، چشم تری هست / تا ریشه در آب است، امید ثمری هست آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل / در دامنش آویز که با وی خبری است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از "تنهایی" ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نا امید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است . (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پناهم می دهی امشب ؟ میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، پناهم می دهی امشب ؟ دل و دین در کف یغما و من تنها در این هنگام روحانی ، پناهم می دهی امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاری کن مرا جانا، که من پابند پاییزیم و آهنگ غزلهای جوانم گریه می خواهد چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی که حتی گریه های بی امانم، گریه می خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا فکر و خیال تو چرا خوابم نمی گیره نه تنها لحظه هام حتی تموم خونه دلگیره حالا که شب به شب رفت و توام تنهایی سر کردی توی تنهایی می پوسم نمی ذارم که برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به کوچه بن بست ناسزا نگو … رنج بن بست بودن، برای کوچه کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنهاترین تنهای تنها اسمتو می نویسم روی شن ها باد میاد اسمتو پاک میکنه کارم شده در این صحرای غمها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پرم از لحظه هایی که دوستشان ندارم …