بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه شکستن یه دل یه لحظه وقت میخوای . اما واسه اینکه از دلش در بیاری شاید هیچوقت فرصت نداشته باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی فکرمیکنم!نه به فرداهایی که شاید بیایی!!! میخواهم امروزرا زندگی کنم ...خواستی باش... خواستی نباش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هیچ دردی نمیخورم،این دردهاهستند که چپ وراست به من میخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله عجیبی است دوستت دارم هرکس میگویدعاشق ترمی شود وهرکس میشنود بی تفاوت تر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن … همین که پای کسی به دنیایت باز می شود ، پایت از این دنیا بریده می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز دلم را به خال لبت من سبز ميکنم تا فردا صبح که تو نيستي باز هم صبر ميکنم صبر ميکنم و غصه دوريت را سر ميکنم تا بفهمم که امشب را چگونه سحر کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن بخت سپید خود که گم شد سالها از من / کنون در گوشه ی چشم سیاهی کرده ام پیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم مرسی ک خواستی منم مثل تو تنها باشم ولی... ولی من ظرفیت این همه تنهایی رو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم حالا ک اونی ک من خواستم نشد حالا ک اونی ک همه ی زندگیم بود رفت و تنهام گذاشت تو دیگه تنهام نذار کمکم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرنوشت پرسيدم با آنكه با احساسم بازي كرد چه كنم؟ انگشت بر لبانم گذاشت و گفت : بسپارش به ما كه هيچ احدي از سرنوشت خويش خبر ندارد........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری یک تبسم ، یک نگاه خوشتر از گرمای صد آغوش بود ، این زمان بر هر که رو کردم دریغ آتش آغوش او خاموش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین روزی که من بودم کنارت توبرام چیزی ازاین غربت نگفتی  حالامن میون این غربت اسیرم توبرام راهی به جزرفتن نذاشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کرده ام دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد نه از گرمی آغوشی میتپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ارام میگذرد... من تنها ب یاد تو نشسته ام... اگر شب هم بگذرد...!!! من از یاد تو نمیگذرم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كنيد 2سال تمام دروغ شنيدم.. كاش يادمون باشه دروغگو هميشه' دشمن' خداست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده ام زیرا تو را دوست دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه شکستن یه دل یه لحظه وقت میخوای . اما واسه اینکه از دلش در بیاری شاید هیچوقت فرصت نداشته باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی فکرمیکنم!نه به فرداهایی که شاید بیایی!!! میخواهم امروزرا زندگی کنم ...خواستی باش... خواستی نباش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هیچ دردی نمیخورم،این دردهاهستند که چپ وراست به من میخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جمله عجیبی است دوستت دارم هرکس میگویدعاشق ترمی شود وهرکس میشنود بی تفاوت تر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن … همین که پای کسی به دنیایت باز می شود ، پایت از این دنیا بریده می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز دلم را به خال لبت من سبز ميکنم تا فردا صبح که تو نيستي باز هم صبر ميکنم صبر ميکنم و غصه دوريت را سر ميکنم تا بفهمم که امشب را چگونه سحر کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن بخت سپید خود که گم شد سالها از من / کنون در گوشه ی چشم سیاهی کرده ام پیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم مرسی ک خواستی منم مثل تو تنها باشم ولی... ولی من ظرفیت این همه تنهایی رو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم حالا ک اونی ک من خواستم نشد حالا ک اونی ک همه ی زندگیم بود رفت و تنهام گذاشت تو دیگه تنهام نذار کمکم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرنوشت پرسيدم با آنكه با احساسم بازي كرد چه كنم؟ انگشت بر لبانم گذاشت و گفت : بسپارش به ما كه هيچ احدي از سرنوشت خويش خبر ندارد........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری یک تبسم ، یک نگاه خوشتر از گرمای صد آغوش بود ، این زمان بر هر که رو کردم دریغ آتش آغوش او خاموش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین روزی که من بودم کنارت توبرام چیزی ازاین غربت نگفتی  حالامن میون این غربت اسیرم توبرام راهی به جزرفتن نذاشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کرده ام دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد نه از گرمی آغوشی میتپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ارام میگذرد... من تنها ب یاد تو نشسته ام... اگر شب هم بگذرد...!!! من از یاد تو نمیگذرم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كنيد 2سال تمام دروغ شنيدم.. كاش يادمون باشه دروغگو هميشه' دشمن' خداست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده ام زیرا تو را دوست دارم