بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــوی رفـتن مــی دهــی … عطـــر تـــازه ای خــــریــــده ای..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل. چشم فراموش می کند اما دل هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم “وابستگیها” وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی.....دلتنگی.....همانندسربازی که تازه ازجنگ برگشته محتاج نوازش دستهایت هستم. باورکن دلتنگی....مرگ تدریجیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همیشه تلخه  یه روزی میری از اینجا  من می مونم و یه فریاد  زیر بارون تک و تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد قمار باز باشي تا بفهمي فرق است بين“باختن“و“بد باختن“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنم سرداست!گوياكسي داردجام زندگي مرابه سلامتي كسي ديگرمي نوشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدی... سفید شد موهایی ک برای برگشتنت آراسته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پا خوردم ز هر كسي كه گفت يار منه/چون كه ديدم روز و شب در پي آزار منه/هر كسي دست محبت حلقه كرد بر گردنم/ديدم اين دست محبت حلقه دار منه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کنه  که بآرون بباره بباره بباره آخه تورو به یاده من میاره میاره میاره به یآده اون شبی که وآسه آخرین بار دیدمت چطور دلت اومد بری ، من که میپرستیدمت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف اونی که شکستی دلم بود نه گلدون روتاقچه که بگی شکستنی واسه شکستنه قضا بلابود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هردفعه که بهم گفت: نه بیشتربهش علاقه پیداکردم نمیدونم اگه بهم گفته بود اره بازم اینجوری دوستش داشتم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاق خاصی نیافتاده!ستون حوادث خالیست... هنوز زنده ام بی تو! باورت می شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه جدی جدی بریدم چقدر خودم بی توجه نشون بدم که رفتنت واسم مهم نیست واسم دعا کنید برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف می خواهم نه زمین! نقشه جغرافیایی دستهایت کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد … از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکست و از سادگی خیانت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــوی رفـتن مــی دهــی … عطـــر تـــازه ای خــــریــــده ای..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل. چشم فراموش می کند اما دل هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم “وابستگیها” وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی.....دلتنگی.....همانندسربازی که تازه ازجنگ برگشته محتاج نوازش دستهایت هستم. باورکن دلتنگی....مرگ تدریجیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همیشه تلخه  یه روزی میری از اینجا  من می مونم و یه فریاد  زیر بارون تک و تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد قمار باز باشي تا بفهمي فرق است بين“باختن“و“بد باختن“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنم سرداست!گوياكسي داردجام زندگي مرابه سلامتي كسي ديگرمي نوشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدی... سفید شد موهایی ک برای برگشتنت آراسته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پا خوردم ز هر كسي كه گفت يار منه/چون كه ديدم روز و شب در پي آزار منه/هر كسي دست محبت حلقه كرد بر گردنم/ديدم اين دست محبت حلقه دار منه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کنه  که بآرون بباره بباره بباره آخه تورو به یاده من میاره میاره میاره به یآده اون شبی که وآسه آخرین بار دیدمت چطور دلت اومد بری ، من که میپرستیدمت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف اونی که شکستی دلم بود نه گلدون روتاقچه که بگی شکستنی واسه شکستنه قضا بلابود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هردفعه که بهم گفت: نه بیشتربهش علاقه پیداکردم نمیدونم اگه بهم گفته بود اره بازم اینجوری دوستش داشتم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاق خاصی نیافتاده!ستون حوادث خالیست... هنوز زنده ام بی تو! باورت می شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه جدی جدی بریدم چقدر خودم بی توجه نشون بدم که رفتنت واسم مهم نیست واسم دعا کنید برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف می خواهم نه زمین! نقشه جغرافیایی دستهایت کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد … از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکست و از سادگی خیانت