بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته گفت خدا نگهدارت و در را بست و رفت ، آدمها چه راحت مسئولیت خود را به گردن "خدا" می اندازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـوارهایی که می سازی .. هـر روز و هــر روز .. بیشتر می شوند ! ! بنــای بـــی احساس من … آخر من از کجــا … برای این همه دیــوار … پنجــــره پیدا کنمــ .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⬅وقتی از خونه زدی بیرون یهو از دیدن شلوغی مردم و دختر پسرا تو خیابونا  و گل های سرخ و کادوهای قرمزی که دستشونه تازه بفهمی که . . . ⬅امرووز ولنتاینه!!! (-_-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش به من میگفت ولی صدای بوغ پشت خطش امان نمیداد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود... پررنگ نوشته بودمت بر کتیبه دلم به سختی پاک می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنها شده ام که حتی مرگ هم تحویلم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از غم اشباع شده ام که هیچ چیزی جز مرگ نمی تواند آرامم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند.وای به روزی که خاکمان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حداقل سنگینی اشکهایت رابرشانه های من بگذار‏!وقتی که حرفهایم حتی ذره ای ازبارغمت راکم نمیکند‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مردن بيخ گوش من است؛ همان جايی که روزی رد نفسهای توبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت را زیر تنهاییم ستون کن که من از آوارگی بی تو بدون میترسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالــش خودم را ترجيح ميدهم! شــانه هايت مثل بالش هاي مسافرخانه است... خــوب ميدانم ســر هاي زيــادي را تكيـه گاه بوده است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی??????????? تنهایی نمیشه از پس تنهایی براومد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... برای کشتن کسی که توی دلت زنده ست، باید هزار بار بمیری..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی ریا آمدم به قلب عاشق تو باورم شد حرفهای به ظاهر صادق تو چه پر غرور میروی از این دل شکسته انگار عهدی نبستی با این عاشق خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تو رفتی خیلی وقت بود به احساساتم سر نزده بودم ، آمدم به دیدنش یخ بست از سرما تمام وجودم ... بی انصاف حداقل یه شعله شمعی باقی میزاشتی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته گفت خدا نگهدارت و در را بست و رفت ، آدمها چه راحت مسئولیت خود را به گردن "خدا" می اندازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـوارهایی که می سازی .. هـر روز و هــر روز .. بیشتر می شوند ! ! بنــای بـــی احساس من … آخر من از کجــا … برای این همه دیــوار … پنجــــره پیدا کنمــ .. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⬅وقتی از خونه زدی بیرون یهو از دیدن شلوغی مردم و دختر پسرا تو خیابونا  و گل های سرخ و کادوهای قرمزی که دستشونه تازه بفهمی که . . . ⬅امرووز ولنتاینه!!! (-_-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش به من میگفت ولی صدای بوغ پشت خطش امان نمیداد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود... پررنگ نوشته بودمت بر کتیبه دلم به سختی پاک می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنها شده ام که حتی مرگ هم تحویلم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از غم اشباع شده ام که هیچ چیزی جز مرگ نمی تواند آرامم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند.وای به روزی که خاکمان کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حداقل سنگینی اشکهایت رابرشانه های من بگذار‏!وقتی که حرفهایم حتی ذره ای ازبارغمت راکم نمیکند‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مردن بيخ گوش من است؛ همان جايی که روزی رد نفسهای توبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت را زیر تنهاییم ستون کن که من از آوارگی بی تو بدون میترسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالــش خودم را ترجيح ميدهم! شــانه هايت مثل بالش هاي مسافرخانه است... خــوب ميدانم ســر هاي زيــادي را تكيـه گاه بوده است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی??????????? تنهایی نمیشه از پس تنهایی براومد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... برای کشتن کسی که توی دلت زنده ست، باید هزار بار بمیری..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی ریا آمدم به قلب عاشق تو باورم شد حرفهای به ظاهر صادق تو چه پر غرور میروی از این دل شکسته انگار عهدی نبستی با این عاشق خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تو رفتی خیلی وقت بود به احساساتم سر نزده بودم ، آمدم به دیدنش یخ بست از سرما تمام وجودم ... بی انصاف حداقل یه شعله شمعی باقی میزاشتی ...