بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا باراني ست.. شيشه چرا بخار نميگيري؟.. نترس اسمش را رويت نمي نويسم. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است.دلم می خواهد حسادت کنم به خودم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با باد رفت  چه آسان می شود از یاد رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم!!!دل من نازک است ياچشمان توتيز.هرچه نگاه به توميدوزم بندبنددلم پاره ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خلوت دوستت را بهم بریز!  تا بتداند که تنها نیست ... آرزوی ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد تو گوشم خوندی : آغوشتو بغیر من به روی هیشکی وا نکن از وقتی رفتی همش دست به سینه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میان خستگی هایم یکی آهسته می گفت : "خسته نباشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم تو آخرین نفسم فقط یه چیزی بهت میگم : اینجوری میرَن ،نَه اونجوری . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن بَرای ِ تو چَتری بیش نبودم... بـاران که تَمام شُد فَراموشَم کَردیـــــــ ! تو تَنها هَم قَدَم ِ بـــــاران می خواستی! اَما مَن خودِ بــــــــــــاران شُدَم بَعد اَز آن !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای؛ من خودم عاشق بودم، درکت می کردم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای! آنجا که تو ایستادی صدای مرا هم نمیشنوی.... چه برسد به دلتنگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها در من به مانند گرگی پیر است،خسته از جنگ های پی در پی ... در گوشه غاری نشسته و زخم های خود را لیس میزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوبـــــــم..!عاشق نیستم..فقط گااهـــی حرف تو که میشه دلم تنگــــ میشه..این که عــــشق نیست...هســــــــت...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشیدم و شهاب قبولم نمیکند سیمرغم و عقاب قبولم نمیکند ای روح بی قرار چه با طالعت گذشت عکسی شدم که قاب قبولم نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بکه پنهان کردن دلی است که به اسفناک ترین حالست شکسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي اجبار است .... مرگ انتظار است..... عشق يک بار است ..... جدايي دشوار است ..... ياد تو تکرار است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا باراني ست.. شيشه چرا بخار نميگيري؟.. نترس اسمش را رويت نمي نويسم. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تو مال من است.دلم می خواهد حسادت کنم به خودم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با باد رفت  چه آسان می شود از یاد رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم!!!دل من نازک است ياچشمان توتيز.هرچه نگاه به توميدوزم بندبنددلم پاره ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خلوت دوستت را بهم بریز!  تا بتداند که تنها نیست ... آرزوی ماست که در وجود دوست خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد تو گوشم خوندی : آغوشتو بغیر من به روی هیشکی وا نکن از وقتی رفتی همش دست به سینه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میان خستگی هایم یکی آهسته می گفت : "خسته نباشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم تو آخرین نفسم فقط یه چیزی بهت میگم : اینجوری میرَن ،نَه اونجوری . . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن بَرای ِ تو چَتری بیش نبودم... بـاران که تَمام شُد فَراموشَم کَردیـــــــ ! تو تَنها هَم قَدَم ِ بـــــاران می خواستی! اَما مَن خودِ بــــــــــــاران شُدَم بَعد اَز آن !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای؛ من خودم عاشق بودم، درکت می کردم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای! آنجا که تو ایستادی صدای مرا هم نمیشنوی.... چه برسد به دلتنگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها در من به مانند گرگی پیر است،خسته از جنگ های پی در پی ... در گوشه غاری نشسته و زخم های خود را لیس میزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوبـــــــم..!عاشق نیستم..فقط گااهـــی حرف تو که میشه دلم تنگــــ میشه..این که عــــشق نیست...هســــــــت...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشیدم و شهاب قبولم نمیکند سیمرغم و عقاب قبولم نمیکند ای روح بی قرار چه با طالعت گذشت عکسی شدم که قاب قبولم نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بکه پنهان کردن دلی است که به اسفناک ترین حالست شکسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي اجبار است .... مرگ انتظار است..... عشق يک بار است ..... جدايي دشوار است ..... ياد تو تکرار است