بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهم در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دونفره بکشم باران ببار من نه چتر دارم نه یار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت می کنم... به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنم اما فراموش نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باعشق تو عاشق ترین شدتمام لحظه هایم بهترین شدولی بی مهریت کار دلم ساخت دل تنهای من تنهاترین شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو... معرفت تازه از آن لحظه آغاز ميشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــیسـ ـتے ...!!! دُرُســـتـــ زَمـ ـ ـانے کهـ بــایـ ـد بــاشے ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که میگیرد تنها یه آغوش گرم تو پناه میبرم  چه کنم دلم جز تو کسی را نمیخواهد تمام تنهایی من سهم تو شده  تو بری من میمانم و دل تنهاتر از خودم هرگز نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم، عاری از عاطفه ها، تهی از موج و سراب، خالی از هر چه فراق، من نه عاشق هستم؛ و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من، من دلم تنگ خودم گشته و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک نگاهت  صادقانه تر از لبانت  عاشقی می کند .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خندی  قندهای عالم در دلم آب می شود ...  لبخند شیرینت  پایان روزگار تلخ من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمي از غصه هايم ياد بگير كه وقتي بودي با فكر رفتنت و وقتي رفتي با فكر بر نگشتنت همراه من ماندند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بايد بگذرد؟؟؟ تا من در مرور خاطراتم  وقتي از كنار تو رد مي شم تنم نلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت در گوشم زمزمه ميشود و نگاهت در ذهن مجسم... ولي من تو را مي خواهم نه خيالت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بدوني اين روزا چقدر داغونم  چقدر مراقب وسائل اين خونم دعا كن اون روزاي خوبمون برگرده  ببين نديدنت چقدر شكستم كرده خستم كرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داده بوديم ما به هم كه تن نديم به روزگار  چه بي دووم بود قول ما جدا شديم آخر كار گل مغرور قشنگم من فراموشت نكردم بي تو اينجا رو نمي خوام ميرم و بر نمي گردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين هواام ميبينه ما يه نفريم هي دو نفري ميشه...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد. . در تمام كوچه هاي شهر پر ميشود از فرياد من.. كه ميگويم. . من تنها نيستم، تنها منتظرم. . ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهم در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دونفره بکشم باران ببار من نه چتر دارم نه یار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت می کنم... به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنم اما فراموش نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باعشق تو عاشق ترین شدتمام لحظه هایم بهترین شدولی بی مهریت کار دلم ساخت دل تنهای من تنهاترین شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو... معرفت تازه از آن لحظه آغاز ميشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــیسـ ـتے ...!!! دُرُســـتـــ زَمـ ـ ـانے کهـ بــایـ ـد بــاشے ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که میگیرد تنها یه آغوش گرم تو پناه میبرم  چه کنم دلم جز تو کسی را نمیخواهد تمام تنهایی من سهم تو شده  تو بری من میمانم و دل تنهاتر از خودم هرگز نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم، عاری از عاطفه ها، تهی از موج و سراب، خالی از هر چه فراق، من نه عاشق هستم؛ و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من، من دلم تنگ خودم گشته و بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک نگاهت  صادقانه تر از لبانت  عاشقی می کند .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خندی  قندهای عالم در دلم آب می شود ...  لبخند شیرینت  پایان روزگار تلخ من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمي از غصه هايم ياد بگير كه وقتي بودي با فكر رفتنت و وقتي رفتي با فكر بر نگشتنت همراه من ماندند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بايد بگذرد؟؟؟ تا من در مرور خاطراتم  وقتي از كنار تو رد مي شم تنم نلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت در گوشم زمزمه ميشود و نگاهت در ذهن مجسم... ولي من تو را مي خواهم نه خيالت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بدوني اين روزا چقدر داغونم  چقدر مراقب وسائل اين خونم دعا كن اون روزاي خوبمون برگرده  ببين نديدنت چقدر شكستم كرده خستم كرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داده بوديم ما به هم كه تن نديم به روزگار  چه بي دووم بود قول ما جدا شديم آخر كار گل مغرور قشنگم من فراموشت نكردم بي تو اينجا رو نمي خوام ميرم و بر نمي گردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين هواام ميبينه ما يه نفريم هي دو نفري ميشه...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد. . در تمام كوچه هاي شهر پر ميشود از فرياد من.. كه ميگويم. . من تنها نيستم، تنها منتظرم. . ..