بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوستش داری وقتی ازش ناراحتی بزن ,بشکن ,داغون کن حرصت وروظرفا وآینه خالی کن اما.......دلشو نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست می گذارم روی صورتم تا کمتر لمس کنم هوایی را که خفه می کندم بس که بوی خاطره می دهد... *عسل تلخ*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خرابم بنشین!زحمت آوار نکش... نفست باز گرفت, اینهمه سیگار نکش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذره بین نگاه قوی باشد ، در تمام صفحه های ورق خورده زندگی اثر انگشت خدا دیده میشود! دخترشیطون بلابنازم دقتتوولی شرمنده فعلانمیشه بگم بچه ی کجاییم ولی احتمالالهجمون یکی باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کفر نمیگویم پرشیمانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از یاد خواهی برد...؟؟!! نمیدانم... ولی می دانم از یادم نخواهی رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بوسیدمش تا خسته شد....... غرق در بوسه ی پیوسته شد......... تا خواست لب بر شکایت وا کند....... لب نهادم بر لبش تا بسته شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرا تا دل بـُوَد،دلـــبر تو باشــــی. ^_^ "نـــظامــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا می کنی دیگر نباشم بیچاره خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را خوش نكــــــن به این "دوستت دارم"ها ! تمـــــامشان تاریخ مصــــــرف دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد بانسيمي برود كسي كه بخاطرش به طوفان زده اي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... من ناراحتم،اما نه برای تو... برای رویاهایم که امشب آن ها را در گورستان خواباندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست.....؟ که خدا اون بالا  حواسش هست به ما  که حواسمون نیست به خودمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غیاب تو کسی شاد ندیده ست مرا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت کم می آورم..می گویم اصلامهم نیست..اماتوخوب میدانی نبودنت چقدربرایم مهم است..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوستش داری وقتی ازش ناراحتی بزن ,بشکن ,داغون کن حرصت وروظرفا وآینه خالی کن اما.......دلشو نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست می گذارم روی صورتم تا کمتر لمس کنم هوایی را که خفه می کندم بس که بوی خاطره می دهد... *عسل تلخ*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خرابم بنشین!زحمت آوار نکش... نفست باز گرفت, اینهمه سیگار نکش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذره بین نگاه قوی باشد ، در تمام صفحه های ورق خورده زندگی اثر انگشت خدا دیده میشود! دخترشیطون بلابنازم دقتتوولی شرمنده فعلانمیشه بگم بچه ی کجاییم ولی احتمالالهجمون یکی باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کفر نمیگویم پرشیمانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از یاد خواهی برد...؟؟!! نمیدانم... ولی می دانم از یادم نخواهی رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بوسیدمش تا خسته شد....... غرق در بوسه ی پیوسته شد......... تا خواست لب بر شکایت وا کند....... لب نهادم بر لبش تا بسته شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرا تا دل بـُوَد،دلـــبر تو باشــــی. ^_^ "نـــظامــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا می کنی دیگر نباشم بیچاره خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را خوش نكــــــن به این "دوستت دارم"ها ! تمـــــامشان تاریخ مصــــــرف دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد بانسيمي برود كسي كه بخاطرش به طوفان زده اي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... من ناراحتم،اما نه برای تو... برای رویاهایم که امشب آن ها را در گورستان خواباندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست.....؟ که خدا اون بالا  حواسش هست به ما  که حواسمون نیست به خودمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غیاب تو کسی شاد ندیده ست مرا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت کم می آورم..می گویم اصلامهم نیست..اماتوخوب میدانی نبودنت چقدربرایم مهم است..