بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر یادت نیست به هم قولی را دیدیم، قراری گذاشتیم ، حرف از زندگی بود ، از عشق که بگذریم حرف از وفاداری بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اس ام اس خـالـی هم پذیرفته می شود" (ستاد از یاد رفته ها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو تن تند تند نفس می کشی این قلب من است که می تبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی پاییز دل من حرفی از بهارنمیشه _ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس حوا ! سیب را با عشق گاز بزن_ ادم ارزش بهشت را ندارد_!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تختم ببندید و تنهایم بگذارید هرچقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید.... من دارم اورا تـــــــــــــــــــــرک می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبی ناله ها کردم کسی یادم نکرد...در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد...ضربه ی مردم چنان از زندگی سیرم نمود...آرزوی مرگ کردم ... مرگ هم یادم نکرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام تر سکوت کن... صدای بیتفاوتی هایت آزارم میدهد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای حجاب حیا اجباری بود شرف اجباری بود راستی و درستی اجباری بود کاش داشتن معرفت و وجدان اجباری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس سيــگار کشيدن روے پشت بام چند وقتيه به جونم افتاده دلم مي خواهد به آسمـ ـون نزديکتر بشم دودش که اذيتت نمي کند خــدا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــروز بـه آنهایــی مــی اندیشم ، کـه روی شانـه هایـم گریـه کردنـد .. امــا وقتــی نوبـت بـه مـن رسیـد ، شانـه خالــی کردنـد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتـــ رَفتـنـتــ یآدَمـ بیآور خآطـِرآتَـتــ رآ بدَهَمــ ببرے خودَتـــ که نَبـاشے به چه کارَمــ مےآیـَند؟! فـَقـط ذَره ذَره نـآبـودَیـَمــ رآ ضِـمـآنـَتــ مےکـُنـَنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــی فلانــــــــی. . تــو را مـن \\\"تـــو\\\" کـــردم، وگرنــه کــلمه ی \\\"هوی\\\" هــم زیــادَت بــود! واســه مــن \\\"شــما شــما\\\" نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که نگفته بودم دوست دارم خیلی دوستم داشت ; همین که بهش گفتم خیلی دوست دارم رفت تنهام گذاشت حالا نکته جالبش اینجاست همیشه میگفت چرا بهم نمیگی دوستم داری ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمید میخوامش خندیدو رفت التماسو توی چشمام دیدو رفت با همه خوبیام اما آخه بی وفا رنگ غم به زندگیم پاشیدو رفت دیگه دل از همه دنیا سرده کی میگه گریه دوای درده؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر یادت نیست به هم قولی را دیدیم، قراری گذاشتیم ، حرف از زندگی بود ، از عشق که بگذریم حرف از وفاداری بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اس ام اس خـالـی هم پذیرفته می شود" (ستاد از یاد رفته ها)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو تن تند تند نفس می کشی این قلب من است که می تبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی پاییز دل من حرفی از بهارنمیشه _ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس حوا ! سیب را با عشق گاز بزن_ ادم ارزش بهشت را ندارد_!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تختم ببندید و تنهایم بگذارید هرچقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید.... من دارم اورا تـــــــــــــــــــــرک می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبی ناله ها کردم کسی یادم نکرد...در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد...ضربه ی مردم چنان از زندگی سیرم نمود...آرزوی مرگ کردم ... مرگ هم یادم نکرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام تر سکوت کن... صدای بیتفاوتی هایت آزارم میدهد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای حجاب حیا اجباری بود شرف اجباری بود راستی و درستی اجباری بود کاش داشتن معرفت و وجدان اجباری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس سيــگار کشيدن روے پشت بام چند وقتيه به جونم افتاده دلم مي خواهد به آسمـ ـون نزديکتر بشم دودش که اذيتت نمي کند خــدا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــروز بـه آنهایــی مــی اندیشم ، کـه روی شانـه هایـم گریـه کردنـد .. امــا وقتــی نوبـت بـه مـن رسیـد ، شانـه خالــی کردنـد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتـــ رَفتـنـتــ یآدَمـ بیآور خآطـِرآتَـتــ رآ بدَهَمــ ببرے خودَتـــ که نَبـاشے به چه کارَمــ مےآیـَند؟! فـَقـط ذَره ذَره نـآبـودَیـَمــ رآ ضِـمـآنـَتــ مےکـُنـَنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــی فلانــــــــی. . تــو را مـن \\\"تـــو\\\" کـــردم، وگرنــه کــلمه ی \\\"هوی\\\" هــم زیــادَت بــود! واســه مــن \\\"شــما شــما\\\" نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که نگفته بودم دوست دارم خیلی دوستم داشت ; همین که بهش گفتم خیلی دوست دارم رفت تنهام گذاشت حالا نکته جالبش اینجاست همیشه میگفت چرا بهم نمیگی دوستم داری ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمید میخوامش خندیدو رفت التماسو توی چشمام دیدو رفت با همه خوبیام اما آخه بی وفا رنگ غم به زندگیم پاشیدو رفت دیگه دل از همه دنیا سرده کی میگه گریه دوای درده؟