بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺮاﻩ "اول" ﻧﯿﺴﺘﻢ،اﯾﻦ روزﻫﺎ .اول راﻩ، ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ ...اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺮاﻩ "آﺧﺮ" ﮔﺸﺖ قبول داريييد!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاميخواهم دستم را از دستت جداكنم صبر ميآيد،چقدراين عطسه هاى پائيزي رادوست دارم_!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي وفا!
من و يادگاري هايت(غم و دلتنگي و تنهايي و خاطره ها)
اي ك مرا با يادگاري هايت تنها گذاشتي،برگرد ك من امانت دار خوبي نيستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه دلتنگ ميشوم
دلتنگترازهمه دلتنگي ها
گوشه اي مينشينم وحسرت هارا ميشمارم
وباختن هاوصداي شكستن را،نميدانم من كدامين اميد را نااميد كردم وكدام خواهش رانشنيدم
وبه كدام دلتنگي خنديدم
كه چنين دل تنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نياز داري به يه آغوش بي منت كه تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد... كه وقتي تو اوج تنهايي هستي ، با چشماش بهت بگه : هستم تا تهش! هستي؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي وقتا بهم گفتن چرا ميخندي  بگو ما هم بخنديم ...  اما هرگز نگفتن چرا غصه ميخوري...  بگو ما هم بخوريم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه ي تلخ عشق را شكر مي ريزيم من هم مي زنم تو هم مي زني ناگهان تقدير … همه چيز را … بر هم مي زند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش تقصیر است حالا تو هی خودت را ارام کن بگو تقدیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتـ آن زمان کهنـــه دیدار رفتـ آن دقیقـه های پر هیاهو رفتــ آن حس دیـــدار شکستــ آن لحظه زیبــا سکوتــ‌‌،سکوتــ،سکوتـــ و تــو … چه سـاده گذشتی از این همـه احساس و مـن… سکوتـــ‌‌،سکوتـــ،سکوتـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم بعد نبودنت سیگار میکشم... نه برای اینکه بگوییم مرد شدم.... برای اینکه بگویم چقدر بی ارزشی... که یک سیگار باعث میشود فراموشت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونستی من تکیه گاه آخرتم د آخه با من چرا نوکرتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که جفا ز خارو گل،دیده دل رمیده ام همچو نسیم از این چمن،پای برون کشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خواهش دارم فقط اونایی لایک لایک کنن ک مثل من عشقشون دلشونو خون کرده اینجوری میفهمم ک تنها نیستم‎:(‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هردومون بهم خيانت كرديم من شبا با گريه ميخوابمو تو با غريبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری؟ درد ندارد دیگر روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد مرده ها درد نمی کشند...! از تو خواهشی دارم برنگرد دیگر زنده ام نکن...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺮاﻩ "اول" ﻧﯿﺴﺘﻢ،اﯾﻦ روزﻫﺎ .اول راﻩ، ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ ...اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺮاﻩ "آﺧﺮ" ﮔﺸﺖ قبول داريييد!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاميخواهم دستم را از دستت جداكنم صبر ميآيد،چقدراين عطسه هاى پائيزي رادوست دارم_!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي وفا!
من و يادگاري هايت(غم و دلتنگي و تنهايي و خاطره ها)
اي ك مرا با يادگاري هايت تنها گذاشتي،برگرد ك من امانت دار خوبي نيستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه دلتنگ ميشوم
دلتنگترازهمه دلتنگي ها
گوشه اي مينشينم وحسرت هارا ميشمارم
وباختن هاوصداي شكستن را،نميدانم من كدامين اميد را نااميد كردم وكدام خواهش رانشنيدم
وبه كدام دلتنگي خنديدم
كه چنين دل تنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نياز داري به يه آغوش بي منت كه تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد... كه وقتي تو اوج تنهايي هستي ، با چشماش بهت بگه : هستم تا تهش! هستي؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي وقتا بهم گفتن چرا ميخندي  بگو ما هم بخنديم ...  اما هرگز نگفتن چرا غصه ميخوري...  بگو ما هم بخوريم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه ي تلخ عشق را شكر مي ريزيم من هم مي زنم تو هم مي زني ناگهان تقدير … همه چيز را … بر هم مي زند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش تقصیر است حالا تو هی خودت را ارام کن بگو تقدیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتـ آن زمان کهنـــه دیدار رفتـ آن دقیقـه های پر هیاهو رفتــ آن حس دیـــدار شکستــ آن لحظه زیبــا سکوتــ‌‌،سکوتــ،سکوتـــ و تــو … چه سـاده گذشتی از این همـه احساس و مـن… سکوتـــ‌‌،سکوتـــ،سکوتـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویم بعد نبودنت سیگار میکشم... نه برای اینکه بگوییم مرد شدم.... برای اینکه بگویم چقدر بی ارزشی... که یک سیگار باعث میشود فراموشت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدونستی من تکیه گاه آخرتم د آخه با من چرا نوکرتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که جفا ز خارو گل،دیده دل رمیده ام همچو نسیم از این چمن،پای برون کشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خواهش دارم فقط اونایی لایک لایک کنن ک مثل من عشقشون دلشونو خون کرده اینجوری میفهمم ک تنها نیستم‎:(‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هردومون بهم خيانت كرديم من شبا با گريه ميخوابمو تو با غريبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری؟ درد ندارد دیگر روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد مرده ها درد نمی کشند...! از تو خواهشی دارم برنگرد دیگر زنده ام نکن...!