بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلخوش کردن هیچکس ، چیزى نگویید که بعدها دلیل دلتنگیش شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه در عشق تو گم شد از توپیدا می شود/قطره ناقابل دل از تو دریا می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گیری سراغ ازمن،کسی که تو خداش بودی/کسی که با تو عاشق شد، تو آهنگ صداش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو همصحبت شبهام همین چار دونه دیواره/بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دلتنگی می باره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هيچ كس سخت نيست،فراموش كردن نبودنش سخت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم محبتت رابا درياي محبت ديگران عوض نميكنم
حتي اگردرطوفان غمت بميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه مــادر من هـــی نگو پوست لبتو نکــــن... لبی که ســالی یه بارم بوســــیده نمیشه، باید پوستشو کند دیگه بی صاحابو :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس اون سيگار بدبخت رو دارم، كه همه جا حرف از ترك كردنشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی "چای" هم میتوان "مست" شد !
اگر ؛
کسی که باید باشد، "باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي باروني رو خيلي دوست دارم ...  معلوم نميشه منتظر تاكسيم يا آواره خيابونام ' بخار توي هوا مال سرماست يا دود سيگارم ' روي گونه ام اشكه يا قطره هاي بارون .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آبی تر از دریا عزیزم به کامت گردش دنیا عزیزم الهی دائمأ چون گل بخندی روزگارت خوش وخورم عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیدی در قفس تنها،دو چشم خیس و خون بارم برایت می زدم پر پر، ولی از من بریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد... دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از درد هایم گریه کنم کلی خندیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود وتا می توانستم دلتنگیم را بر گردن غروبش بیندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــرکـت کــرده ؟؟؟ شــب هــا به یـــ ـادش گــ ریه میـ ـکنــــ ی؟! نـــ اراحــــت نبــ ــاش .... یـــ ـه روز تـ ـو تنهــــ ـا آرزوی زنـ دگیــش میشـــ ی!! ایـن بـــدتــرین انتقــ ـامــ ـــه ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلخوش کردن هیچکس ، چیزى نگویید که بعدها دلیل دلتنگیش شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه در عشق تو گم شد از توپیدا می شود/قطره ناقابل دل از تو دریا می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گیری سراغ ازمن،کسی که تو خداش بودی/کسی که با تو عاشق شد، تو آهنگ صداش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو همصحبت شبهام همین چار دونه دیواره/بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دلتنگی می باره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هيچ كس سخت نيست،فراموش كردن نبودنش سخت است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم محبتت رابا درياي محبت ديگران عوض نميكنم
حتي اگردرطوفان غمت بميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه مــادر من هـــی نگو پوست لبتو نکــــن... لبی که ســالی یه بارم بوســــیده نمیشه، باید پوستشو کند دیگه بی صاحابو :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس اون سيگار بدبخت رو دارم، كه همه جا حرف از ترك كردنشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی "چای" هم میتوان "مست" شد !
اگر ؛
کسی که باید باشد، "باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي باروني رو خيلي دوست دارم ...  معلوم نميشه منتظر تاكسيم يا آواره خيابونام ' بخار توي هوا مال سرماست يا دود سيگارم ' روي گونه ام اشكه يا قطره هاي بارون .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آبی تر از دریا عزیزم به کامت گردش دنیا عزیزم الهی دائمأ چون گل بخندی روزگارت خوش وخورم عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیدی در قفس تنها،دو چشم خیس و خون بارم برایت می زدم پر پر، ولی از من بریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد... دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از درد هایم گریه کنم کلی خندیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود وتا می توانستم دلتنگیم را بر گردن غروبش بیندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــرکـت کــرده ؟؟؟ شــب هــا به یـــ ـادش گــ ریه میـ ـکنــــ ی؟! نـــ اراحــــت نبــ ــاش .... یـــ ـه روز تـ ـو تنهــــ ـا آرزوی زنـ دگیــش میشـــ ی!! ایـن بـــدتــرین انتقــ ـامــ ـــه ....