بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن ، هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ توقعاتي داريم ما!!!
پاييز با همه ي تنهاييش قدرتش را ب رخ درختان ميكشد...
انوقت ما از اينكه دلمان را ميشكنند شكايت داريم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من!
از من نخاه ك يوسف روزگارت بشم!
من تسليم زليخايي شدم ك دل ك نه،روحم را برد!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه؟؟؟ . . . . . . . . من خیلی تنهام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم بودی ولی حالا....یه خاطره شدی و بس.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویایِ رویاهایم مانده ام ؛ خــسته ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست... گاهی از غصه تنها شدنش میبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق زیادی بین ما نیست!  تو از از درد می گویی  و من  خود دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخویش فرو رفتم ودر خویش شکستم تا دوست نبیند غم تنها شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آنست که جمشید بنا ساخت، ویرانه نه آنست که فرهاد فروریخت،ویرانه دل ماست که با هر نگه تو، صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه رفتن رسيدن نيست ولي براي رسيدن بايد رفت دربن بست هم راه آسمان باز است پرواز بياموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه مـن دستــهـایَـش را رَهـــآ مــیکُنــم... نــه او دِلـش مـی آیـَـد از مـن جُــدا شــود... همیـشــه و همـــه جــا بـا همیــــم، مـَن و تَنهـــــایـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن … مدت هاست در تلاشند تا مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون بکشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی... من سوگوار نبودنت نیستم!!! من شرمسار این همه تحملم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه : من از نژاد شیشه باشم و شکستنی ... او از نژاد جاده باشد و رفتنی ... آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی... که میرانی ام و باز میخواهمت!  چه غروره بی غیرتی دارم من!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن ، هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ توقعاتي داريم ما!!!
پاييز با همه ي تنهاييش قدرتش را ب رخ درختان ميكشد...
انوقت ما از اينكه دلمان را ميشكنند شكايت داريم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من!
از من نخاه ك يوسف روزگارت بشم!
من تسليم زليخايي شدم ك دل ك نه،روحم را برد!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چیه؟؟؟ . . . . . . . . من خیلی تنهام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم بودی ولی حالا....یه خاطره شدی و بس.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویایِ رویاهایم مانده ام ؛ خــسته ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست... گاهی از غصه تنها شدنش میبارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق زیادی بین ما نیست!  تو از از درد می گویی  و من  خود دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخویش فرو رفتم ودر خویش شکستم تا دوست نبیند غم تنها شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آنست که جمشید بنا ساخت، ویرانه نه آنست که فرهاد فروریخت،ویرانه دل ماست که با هر نگه تو، صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه رفتن رسيدن نيست ولي براي رسيدن بايد رفت دربن بست هم راه آسمان باز است پرواز بياموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه مـن دستــهـایَـش را رَهـــآ مــیکُنــم... نــه او دِلـش مـی آیـَـد از مـن جُــدا شــود... همیـشــه و همـــه جــا بـا همیــــم، مـَن و تَنهـــــایـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن … مدت هاست در تلاشند تا مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون بکشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی... من سوگوار نبودنت نیستم!!! من شرمسار این همه تحملم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه : من از نژاد شیشه باشم و شکستنی ... او از نژاد جاده باشد و رفتنی ... آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی... که میرانی ام و باز میخواهمت!  چه غروره بی غیرتی دارم من!!!