بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا نمیدانم از دست داده ام یا از دست رفته ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپان پیر پرسیدم: چه خبر؟ لبخند تلخی زد وگفت : گــــــــرگ شد آن گوسفندی که سالها نوازشش کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران ... چشم هایم راببین که هوایت دیوانه شان کرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسلک من معنی پرواز چنین است: با بال شکـــسته به هوای تو پریدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني رسم زمونه چيه؟ تو چشم ميذاري و من قايم ميشم. اما تو يكي ديگه رو پيدا مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم کف زدند در آغوشم گرفتند تائید و تشویقم کردند...که آخر فراموشت کردم... دیگر تا ابد برلبانم این لبخند تصنعی مهمان است... اما بین خودمان باشد هنوز تنها عشقم تو هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم به جان تو مرا قسم می دهند میبینی... تنها من نیستم که رفتنت را باور نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌دانم ! من در دوست‌داشتنت غرق شده‌ام ...؟ یا دوست‌داشتنت در من ...؟ هرچه هست جداییشان / درست بر عکس من و تو  خیلی سخت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چايت‎ را‎ تلخ‎ ننوش‎ 
يكبار‎ نگاهم‎ كن‎،
تمام‎ قندهاي‎ دلم‎ را‎ برايت‎ آب‎ ميكنم‎.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش میپوشند گاهی پرستو ها هم لباس مرغ عشق بر تن میکنند. عاشق که شدی کوچ میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم ازحقایق تلخ... دلم دروغ میخواهد،  یک دروغ شیرین...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دورازتو را نخواهم شمرد، تاهمیشه بگویم همین دیروز بودکه باهم بودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آدم!خودت بودى و حوايت! كسى نبودحوايت را هوايى كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را ، در قلب هیچ آدمی نچپانید... جا نمی شوید، فقط چروک می شوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد و نه دروغ های قشنگ ... نه ادعاهای بزرگ و نه بزرگهای پر ادعا ... دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک رفیق گرم که بشود با او صحبت کرد... و البته !!! پشیمان نشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمي ترسم!  نه از چوبش نه از دارش, من ازپايان بي ديدار ميترسم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا نمیدانم از دست داده ام یا از دست رفته ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپان پیر پرسیدم: چه خبر؟ لبخند تلخی زد وگفت : گــــــــرگ شد آن گوسفندی که سالها نوازشش کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره باران خورده ات را باز کن چند سطر پس از باران ... چشم هایم راببین که هوایت دیوانه شان کرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسلک من معنی پرواز چنین است: با بال شکـــسته به هوای تو پریدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني رسم زمونه چيه؟ تو چشم ميذاري و من قايم ميشم. اما تو يكي ديگه رو پيدا مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم کف زدند در آغوشم گرفتند تائید و تشویقم کردند...که آخر فراموشت کردم... دیگر تا ابد برلبانم این لبخند تصنعی مهمان است... اما بین خودمان باشد هنوز تنها عشقم تو هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم به جان تو مرا قسم می دهند میبینی... تنها من نیستم که رفتنت را باور نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌دانم ! من در دوست‌داشتنت غرق شده‌ام ...؟ یا دوست‌داشتنت در من ...؟ هرچه هست جداییشان / درست بر عکس من و تو  خیلی سخت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چايت‎ را‎ تلخ‎ ننوش‎ 
يكبار‎ نگاهم‎ كن‎،
تمام‎ قندهاي‎ دلم‎ را‎ برايت‎ آب‎ ميكنم‎.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گرگها نیستند که لباس میش میپوشند گاهی پرستو ها هم لباس مرغ عشق بر تن میکنند. عاشق که شدی کوچ میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم ازحقایق تلخ... دلم دروغ میخواهد،  یک دروغ شیرین...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای دورازتو را نخواهم شمرد، تاهمیشه بگویم همین دیروز بودکه باهم بودیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آدم!خودت بودى و حوايت! كسى نبودحوايت را هوايى كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را ، در قلب هیچ آدمی نچپانید... جا نمی شوید، فقط چروک می شوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد و نه دروغ های قشنگ ... نه ادعاهای بزرگ و نه بزرگهای پر ادعا ... دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک رفیق گرم که بشود با او صحبت کرد... و البته !!! پشیمان نشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمي ترسم!  نه از چوبش نه از دارش, من ازپايان بي ديدار ميترسم