بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ي اين نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .  افسوس كه نه بر اعتماد اعتقاديست نه بر اعتقادشان اعتماد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش ميشد حافظه ام را از دست بدهم. حيف باك شدن خاطره هاي خوبم نيس حيف اشكهايي است ك از نبودت در كنار خاطره ها ميريزم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می لرزد هـر گـاه صدای جدیـدی سلام می کـند ! قـلبم می کـوبد ؛ نفسم تـنگ می شود ، دسـتانم بـه لرزه می افـتند ! من دیگر کـشــش خداحـافظـی ندارم .... ببـخشید کـه دیگر جواب سلامِ کسی را نمی دهم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نباشد هر آنکه ندارد هوای دوست بی ارزش است دلی که نباشد به یاد دوست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدها برتمام قبرهای این شهر بوسه بزن شاید بیاد بیاوری کجا مرا جا گذاشتی...من در تنهاترین قبر این شهر خفته ام ..صدای کلاغها را میشنوی..؟؟دارند برایم فاتحه می خوانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کامل فراموش میکنی وبعد میبینی که باید منتظر می ماندی و گاهی انقدر منتظر میمانی که میفهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف مي بارد به آخر خيابان رسيده ام، پشت سرم را نگاه مي کنم و ردپاي تنهايي ام را مي بينم که از دوردست ها شروع شده است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن همه  تنهایت گذاشتند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اين سيگار از وفايش خسته شده ام چرا مثل بقيه تركم نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما كه نشديم هيچ ... من نيمى از خودم را هم باختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی توانی چشمهایت را ببندی و پرندگان جای تو حرف بزنند مثل این شعر که دارد جای من برایت آواز میخواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخترین لحظه ی زتدگی وقتیه که بفهمی برای اونیکه تمام زندگیت بود فقط یه تجربه بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــوبــــــــــــ بـــــــــه چــــــــشــــــمانــــــــــــم رســـــــــیدی دیگر اشک نمی گرِیـــــــد خون می گرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است که وقتی چشمه ای سردوزلال ،در برابرت می جوشدومینالد ومی خواند،تشنه ی آتشی باشی ونه آب ؛وچشمه که خشکید ...توتشنه ی آب گردی ونه تشنه آتش ولی افسوس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به ظلمت گردن نمی نهم همه جهان را در پیراهن کوچک روشنت خلاصه کرده ام و دیگربه جانب آنان باز نمی گردم خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر حرفت را بد می فهمد ... که با بلند ترین صدای کودکانه بگویی : دو چرخه می خواهم؛ ویلچر نصیبت می شود ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ي اين نسل اعتماد است نه اعتقاد. . .  افسوس كه نه بر اعتماد اعتقاديست نه بر اعتقادشان اعتماد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش ميشد حافظه ام را از دست بدهم. حيف باك شدن خاطره هاي خوبم نيس حيف اشكهايي است ك از نبودت در كنار خاطره ها ميريزم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می لرزد هـر گـاه صدای جدیـدی سلام می کـند ! قـلبم می کـوبد ؛ نفسم تـنگ می شود ، دسـتانم بـه لرزه می افـتند ! من دیگر کـشــش خداحـافظـی ندارم .... ببـخشید کـه دیگر جواب سلامِ کسی را نمی دهم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نباشد هر آنکه ندارد هوای دوست بی ارزش است دلی که نباشد به یاد دوست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدها برتمام قبرهای این شهر بوسه بزن شاید بیاد بیاوری کجا مرا جا گذاشتی...من در تنهاترین قبر این شهر خفته ام ..صدای کلاغها را میشنوی..؟؟دارند برایم فاتحه می خوانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کامل فراموش میکنی وبعد میبینی که باید منتظر می ماندی و گاهی انقدر منتظر میمانی که میفهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف مي بارد به آخر خيابان رسيده ام، پشت سرم را نگاه مي کنم و ردپاي تنهايي ام را مي بينم که از دوردست ها شروع شده است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن همه  تنهایت گذاشتند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اين سيگار از وفايش خسته شده ام چرا مثل بقيه تركم نميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما كه نشديم هيچ ... من نيمى از خودم را هم باختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی توانی چشمهایت را ببندی و پرندگان جای تو حرف بزنند مثل این شعر که دارد جای من برایت آواز میخواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخترین لحظه ی زتدگی وقتیه که بفهمی برای اونیکه تمام زندگیت بود فقط یه تجربه بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــوبــــــــــــ بـــــــــه چــــــــشــــــمانــــــــــــم رســـــــــیدی دیگر اشک نمی گرِیـــــــد خون می گرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است که وقتی چشمه ای سردوزلال ،در برابرت می جوشدومینالد ومی خواند،تشنه ی آتشی باشی ونه آب ؛وچشمه که خشکید ...توتشنه ی آب گردی ونه تشنه آتش ولی افسوس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به ظلمت گردن نمی نهم همه جهان را در پیراهن کوچک روشنت خلاصه کرده ام و دیگربه جانب آنان باز نمی گردم خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر حرفت را بد می فهمد ... که با بلند ترین صدای کودکانه بگویی : دو چرخه می خواهم؛ ویلچر نصیبت می شود ...