بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر کف دستم را سمباده میکشم تا همه ی خطوطی که به تو میرسند پاک شوند….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو… غرورت را بیشتر از من حالا اما… بگذریم نه چیزی از غرور تو مانده نه از دوست داشتن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته م از دست مخلوقاتت ... دلم را ربودند ،عاشقش کردند،شکستند،زیر پا لهش کردندودر آخر گفتند زیادی ساده لوحی !خدایا ...دلم پر از تنهایی ست یا همدمی برایم بفرست از آسمان یا مرا در آغوشت جای ده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از هر نزدیکی به من نزدیکتری ، دوری و فاصله فقط برای کسانی معنی داره که دلهاشون از همدیگه دوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد … کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند… و من همه ی دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم… و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم … و خلاص…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي ام را با تو قسمت مي كنم, سهم كمي نيست /گسترده تر از عالم تنهايي من عالمي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبودنـت را بــاور کــرده اسـت قـلب تنـهایـم … امــا گـونـه هـایـم رد نـبودنــت را حـس مـیـکند … بــازگـــــــــــــــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی ست ....  تلخ کردن زندگی مان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که اینجا بین آدمهایی که سرد و غریبند، تک وتنها به تو می اندیشد و کمی دلش از دوری تو دلگیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه همه چیز ساده اغاز میشود گاه همه چیز آرام آغاز میشود و گاه همه چیز ساده و ارام به پایان میرسد، بی آنکه بدانیم چرا؟ راستی چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونی که دوست داشتنو با تمام وجود یادش دادیم و اون رفت و به یکی دیگه امتحان پس داد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولــین احســاس مــــادرم نسبت بـــه مـن تـهـــوع بـــــــود از بقیـــه چـــه انتظــاریـســـت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دشت غم است .. چه توان کرد در این دشت غریب ؟! غم من کشت مرا..! ای خدا .. لحظه ی شادی چه کم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی .. ترس از دست دادن " تو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگونه محبتی هر اندازه که کم باشد "هرگز" هدر نمیرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن خوب است.. قهقهه عاليست.. اما. . .  'لعنت بر بغض..'

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر کف دستم را سمباده میکشم تا همه ی خطوطی که به تو میرسند پاک شوند….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو… غرورت را بیشتر از من حالا اما… بگذریم نه چیزی از غرور تو مانده نه از دوست داشتن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته م از دست مخلوقاتت ... دلم را ربودند ،عاشقش کردند،شکستند،زیر پا لهش کردندودر آخر گفتند زیادی ساده لوحی !خدایا ...دلم پر از تنهایی ست یا همدمی برایم بفرست از آسمان یا مرا در آغوشت جای ده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از هر نزدیکی به من نزدیکتری ، دوری و فاصله فقط برای کسانی معنی داره که دلهاشون از همدیگه دوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد … کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند… و من همه ی دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم… و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم … و خلاص…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي ام را با تو قسمت مي كنم, سهم كمي نيست /گسترده تر از عالم تنهايي من عالمي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبودنـت را بــاور کــرده اسـت قـلب تنـهایـم … امــا گـونـه هـایـم رد نـبودنــت را حـس مـیـکند … بــازگـــــــــــــــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی ست ....  تلخ کردن زندگی مان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم ای خوب یاد قلبت باشد یک نفر هست که اینجا بین آدمهایی که سرد و غریبند، تک وتنها به تو می اندیشد و کمی دلش از دوری تو دلگیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه همه چیز ساده اغاز میشود گاه همه چیز آرام آغاز میشود و گاه همه چیز ساده و ارام به پایان میرسد، بی آنکه بدانیم چرا؟ راستی چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونی که دوست داشتنو با تمام وجود یادش دادیم و اون رفت و به یکی دیگه امتحان پس داد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولــین احســاس مــــادرم نسبت بـــه مـن تـهـــوع بـــــــود از بقیـــه چـــه انتظــاریـســـت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دشت غم است .. چه توان کرد در این دشت غریب ؟! غم من کشت مرا..! ای خدا .. لحظه ی شادی چه کم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی .. ترس از دست دادن " تو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگونه محبتی هر اندازه که کم باشد "هرگز" هدر نمیرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنديدن خوب است.. قهقهه عاليست.. اما. . .  'لعنت بر بغض..'