بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم پاشوبیاوببین اشک ک چی دارم خون گریه میکنم مگه ب مامانم نگفتی جونت وابستس ب من بیا جونم ب لب رسید خداااااا من بی اون نابود میشم بچه ها توروخدا دعام کنید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام از بد بودن هایم، از این همه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستم!! از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سختتر نیست، خوبم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شود، جای آلو را خرمالو میگیرد ...! جای دلتنگی را ... دلتنگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نه تو نمیدونی ، من سردم و میسوزم تو اول فرداتو من آخر دیروزم تو یکسره آسوده در بستر رویایی من یک تنه درگیرم با این همه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا حرف هایمان بماند برای بعد .. دلخوری هایمان .. دلتنگی هایمان .. و تمام اشک های من .. .. تنها به من بگو با او چگونه می گذرد که با من نمی گذشت!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـن زَمــيــن مــي خُــورم و تــــــو هـَـوآ مــي خُــوري بـــــآ اون بـــــآ هـَـم قـَـدَم مــي زَنــيــن روي قـَـلــبـَـم هـَـــــر دوتـــــآتــون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا! قسمت داشتنت را از من گرفت... فکر کنم کسی بیشتر از من دعا کرده بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جاهای خالی که نبودنت را به رخم می کشند ... چه می دانند فرهادت شده ام ، با تمام زنانگی ام ! و چه شب ها که خواب شیرینت را می بینم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــود را نرنجــان …آنکـه بودنـت را قدر ندانست ! لایق حضــور در فکـرت هم نیست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاق چشمان تو بود که من از آن افتادم.... و حادثه بوسه تو بود که بر دیار گونه ام هرگز رخ نداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی ک رفت.. نـَه نـَه ببخشید! ب درک که رفت! سلامتی رو خرج این آدما نمی کنم!  سلامتی اونی ک پیشمه،چ رفیقمه چه عشقمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘مــــن "زاپــــــاس"عشـــقِ کســـی نمیشـــــــم...✘  ⇐مــــادرم منــــو واســـه" ملکه "شــدن به دنیا آورده..⇡⇡  ✔ارهــ،اینجـــوریاســـ✔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی آدم اونقدر تنهاست که دوست داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افســــوس بايــَد خورد بــَرای روزهايی که قـــَرار بود: "مـــَرد" من باشد نه "درد" من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهلت بده میروم  فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم پاشوبیاوببین اشک ک چی دارم خون گریه میکنم مگه ب مامانم نگفتی جونت وابستس ب من بیا جونم ب لب رسید خداااااا من بی اون نابود میشم بچه ها توروخدا دعام کنید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام از بد بودن هایم، از این همه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستم!! از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سختتر نیست، خوبم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شود، جای آلو را خرمالو میگیرد ...! جای دلتنگی را ... دلتنگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نه تو نمیدونی ، من سردم و میسوزم تو اول فرداتو من آخر دیروزم تو یکسره آسوده در بستر رویایی من یک تنه درگیرم با این همه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا حرف هایمان بماند برای بعد .. دلخوری هایمان .. دلتنگی هایمان .. و تمام اشک های من .. .. تنها به من بگو با او چگونه می گذرد که با من نمی گذشت!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـن زَمــيــن مــي خُــورم و تــــــو هـَـوآ مــي خُــوري بـــــآ اون بـــــآ هـَـم قـَـدَم مــي زَنــيــن روي قـَـلــبـَـم هـَـــــر دوتـــــآتــون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا! قسمت داشتنت را از من گرفت... فکر کنم کسی بیشتر از من دعا کرده بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جاهای خالی که نبودنت را به رخم می کشند ... چه می دانند فرهادت شده ام ، با تمام زنانگی ام ! و چه شب ها که خواب شیرینت را می بینم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــود را نرنجــان …آنکـه بودنـت را قدر ندانست ! لایق حضــور در فکـرت هم نیست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاق چشمان تو بود که من از آن افتادم.... و حادثه بوسه تو بود که بر دیار گونه ام هرگز رخ نداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی ک رفت.. نـَه نـَه ببخشید! ب درک که رفت! سلامتی رو خرج این آدما نمی کنم!  سلامتی اونی ک پیشمه،چ رفیقمه چه عشقمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘مــــن "زاپــــــاس"عشـــقِ کســـی نمیشـــــــم...✘  ⇐مــــادرم منــــو واســـه" ملکه "شــدن به دنیا آورده..⇡⇡  ✔ارهــ،اینجـــوریاســـ✔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی آدم اونقدر تنهاست که دوست داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افســــوس بايــَد خورد بــَرای روزهايی که قـــَرار بود: "مـــَرد" من باشد نه "درد" من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهلت بده میروم  فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم.