بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نگاهی که کردمت همه عمر... نرود تا قیامت از یادم ... آن نگاه اولین که دل بردی !!! آن نگاه آخرین که جان دادم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچه را ديدي به وقت شب چه تنها ميشود؟ بي تو از آن كوچه هم تنها ترم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم … وقتی همه ی جفت ها تنهاییَم را به رخم میکشند ، حتی جوراب هایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمــــه بزرگتر ازدهانت بودم برای همین بودکه مرا خرد میکردی تا انـــدازه شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نگرفته از اینکه رفته ای ... دلگیرم از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال دیگری می رفت ، و من چه عاشقانه کاسه ی آب پشت سرش خالی می کردم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی کدامین شانه بگذارم که طاقت این همه بغض را داشته باشد  خوش به حال ابرها که سر بر شانه آسمان مینهند و تا آخرین قطره اشک میریزند و سبک میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صدبار آرزو برگشتن به گذشته را مي كنم.. زماني كه شب ها را به اميد فردايي با تو پشت سر ميگذاشتم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا.. دلم فقط.. سنگيني نگاهت را ميخواهد... كه زل بزني به من.. ومن به روي خودم نيارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكايت تلخيست.. مانده ام برااااي تو. . .  رفته اي براي ديگري. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي ! يه روز اومدي چون ميخواستي.. بودي، چون ميخواستي.. رفتي،چون ميخواستي.. آخرش هم نفهميدم. .  من كجاي خواستنت بودم.. . . . ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميكوشم تا غم هايم را غرق كنم اما..... بي شرف ها ياد گرفته اند شنا كنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی میدونم هیچ کس دوستم نداره باز نگاه به موبایلم میکنم  شاید واسه اینه امید دارم یکی اشتباهی زنگ بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنهام که فکر میکنم تنهایی رو خدا ساخت که من تنها نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي يقين داري روزي پروانه ميشي پس بذار روزگار هر چقدرميخواد پيله كنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من قول بده در تمامی سال هایی که باقی مانده تا ابـــــــــــــد مواظب خودت باشی دیگر نیستم که یاد آوریت کنم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو نگاهی که کردمت همه عمر... نرود تا قیامت از یادم ... آن نگاه اولین که دل بردی !!! آن نگاه آخرین که جان دادم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوچه را ديدي به وقت شب چه تنها ميشود؟ بي تو از آن كوچه هم تنها ترم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم … وقتی همه ی جفت ها تنهاییَم را به رخم میکشند ، حتی جوراب هایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمــــه بزرگتر ازدهانت بودم برای همین بودکه مرا خرد میکردی تا انـــدازه شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نگرفته از اینکه رفته ای ... دلگیرم از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال دیگری می رفت ، و من چه عاشقانه کاسه ی آب پشت سرش خالی می کردم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی کدامین شانه بگذارم که طاقت این همه بغض را داشته باشد  خوش به حال ابرها که سر بر شانه آسمان مینهند و تا آخرین قطره اشک میریزند و سبک میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صدبار آرزو برگشتن به گذشته را مي كنم.. زماني كه شب ها را به اميد فردايي با تو پشت سر ميگذاشتم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتا.. دلم فقط.. سنگيني نگاهت را ميخواهد... كه زل بزني به من.. ومن به روي خودم نيارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكايت تلخيست.. مانده ام برااااي تو. . .  رفته اي براي ديگري. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي ! يه روز اومدي چون ميخواستي.. بودي، چون ميخواستي.. رفتي،چون ميخواستي.. آخرش هم نفهميدم. .  من كجاي خواستنت بودم.. . . . ?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميكوشم تا غم هايم را غرق كنم اما..... بي شرف ها ياد گرفته اند شنا كنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی میدونم هیچ کس دوستم نداره باز نگاه به موبایلم میکنم  شاید واسه اینه امید دارم یکی اشتباهی زنگ بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنهام که فکر میکنم تنهایی رو خدا ساخت که من تنها نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي يقين داري روزي پروانه ميشي پس بذار روزگار هر چقدرميخواد پيله كنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من قول بده در تمامی سال هایی که باقی مانده تا ابـــــــــــــد مواظب خودت باشی دیگر نیستم که یاد آوریت کنم....