بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا مرا بر خویش عاشق کرده ای روی خوب خود بمن ننموده ای کی خبر باشد ترا از حال من؟ من چنین در رنج و تو آسوده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت را هر جای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند.تنهایی من عمیق ترین جای جهان است و انگشتان تو هیچ گاه به عمق فاجعه پی نخواهد برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه تنهایم اما تنهایی را دوست دارم چون لحظه لحظه اش خاطرات تو را تازه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب هم بی رفیق نمیسوزه ولی ما از بی،رفیقی داریم میسوزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دلبرما مباش بی دل بر ما یک دل بر ما به که دو صد دلبر ما نه دل بر ما نه دلبر اندر برما یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببارباران، اما آرام ،نکند صداي گريه هايم درهياهوي آمدنت گم شوند...
ببارتا باورکنم تنها نيستم،توهم دلتنگي،اما دل تو کجا و دل من کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی زجراور تر از این نیست که عشقت تو چشمات زل بزنه و بگه... روز اول که گفتم دوستت دارم خر بودم....داغ بودم.... نمیشه ما باهم باشیم...فراموشم کن.... اینجاست که باید بگی..هه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به یادتم که اگر به یاد خدا بودم در آن دنیا نیمی از بهشت به نامم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبندم و باز میکنی... من "دل " را به مهرت, تو "من " را از سرت....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی...هیچ دری به رویم باز نیست ، جز در پاکت سیگار....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم ، انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درست شبیه هم هستند فقط بعضی ها بهتر و باورکردنی تر دروغ میگویند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﺁﻏﻮﺷﺸﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ “ﺑﻐﻞ” ﻧﯿﺴﺖ!!! ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَبروهایــــِ مـَردانهــــ اَتـــــ را دوستــــ دارَمــــ وَقتیـــــ بهـــــ اِسمــــِ غـِیرَتــــ دَر هـَمــــ تــَنیدهــــ میشــَود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینطور قــَبولـــ نیستـــــ، چــِشمانــَتــــــ را زَمینــــ بــُگذار، دَستـــِ خالیـــــ بــِجـَنگیـــمــــ..!:

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا مرا بر خویش عاشق کرده ای روی خوب خود بمن ننموده ای کی خبر باشد ترا از حال من؟ من چنین در رنج و تو آسوده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت را هر جای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند.تنهایی من عمیق ترین جای جهان است و انگشتان تو هیچ گاه به عمق فاجعه پی نخواهد برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه تنهایم اما تنهایی را دوست دارم چون لحظه لحظه اش خاطرات تو را تازه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب هم بی رفیق نمیسوزه ولی ما از بی،رفیقی داریم میسوزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دلبرما مباش بی دل بر ما یک دل بر ما به که دو صد دلبر ما نه دل بر ما نه دلبر اندر برما یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببارباران، اما آرام ،نکند صداي گريه هايم درهياهوي آمدنت گم شوند...
ببارتا باورکنم تنها نيستم،توهم دلتنگي،اما دل تو کجا و دل من کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی زجراور تر از این نیست که عشقت تو چشمات زل بزنه و بگه... روز اول که گفتم دوستت دارم خر بودم....داغ بودم.... نمیشه ما باهم باشیم...فراموشم کن.... اینجاست که باید بگی..هه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به یادتم که اگر به یاد خدا بودم در آن دنیا نیمی از بهشت به نامم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبندم و باز میکنی... من "دل " را به مهرت, تو "من " را از سرت....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی...هیچ دری به رویم باز نیست ، جز در پاکت سیگار....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم ، انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درست شبیه هم هستند فقط بعضی ها بهتر و باورکردنی تر دروغ میگویند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﺁﻏﻮﺷﺸﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ “ﺑﻐﻞ” ﻧﯿﺴﺖ!!! ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَبروهایــــِ مـَردانهــــ اَتـــــ را دوستــــ دارَمــــ وَقتیـــــ بهـــــ اِسمــــِ غـِیرَتــــ دَر هـَمــــ تــَنیدهــــ میشــَود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینطور قــَبولـــ نیستـــــ، چــِشمانــَتــــــ را زَمینــــ بــُگذار، دَستـــِ خالیـــــ بــِجـَنگیـــمــــ..!: