بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع میسوزدوپروانه به دورش نگران... من که میسوزم وپروانه ندارم جه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که توپیاماشون ازاغوش وبغل وازاین چیزااستفاده می کنن:پس عاشق نیستن وعشق وجودنداره.همش شهوته.اینوگفتم همتون لجتون دربیاد.هیچ کاری هم نتونین بکنین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن... تا از همان اول فکری بحال جای خالیت بکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدم از یه جایی به بعد دیگه حالش خوب نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــــــــــــدر آبروی دلم را خریده اند این سه نقطه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایـــــــی یعنی اس ام اِسِت تو بخش تنهایـــــی یه لایک هم نــــداشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به تمام این بی قراری ها میخـــــندی و ســـــــاده از کنارشان میگـــذری... این قشنگــترین دروغی است که دیگران برای آرام کردنت به تو میگویـــند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازت ميترسم بايد ازت فاصله بگيرم تو يه جادو گري .تو توتك تك سلولهام رخنه كردي دلم مال خودم نيس چشام خيره مونده به سمت تو .تو رو كه مي بينم دست و پامو گم ميكنم .لااقل كمكم كن اونا رو پيداشون كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر میدانستی ,که چه زخمی دارد که چه دردی دارد خنجر از دست عزیزان خوردن از من خسته نمی پرسیدی آه ای سرو , چرا تنهایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم نفسی برام میرم تا آخرش نفسی که حرمتم رو بگیره میبرمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازيادتويك نفس دلم غافل نيست هرچندكه جزحسرت وغم حاصل نيست ازشوق توميسوزم وميسازم چون آن دل كه به يادتو نسوزد دل نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم/می نمی خواهم بیا ساقی تماشایت کنم/بی قرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن/کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم~یاس~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جماعت می گفتن اشک هایت را خرج رفتنش نکن ! راست می گفتن بی من تو مفت هم نمی ارزی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم دلم را خوش کنم به آن روزهایی که دوستم داشتی؟؟؟ یا به این خوش کنم که دیگر نیستی که خام حرفهایت شوم خودت بگو!!!! بعد رفتنت به چه دل خوش کنم وقتی تمام دلخوشی ام تو بودی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـــادش بـــخير من بـــودم و تـــو....او بـــود و ديـــگري ايـــن روزها..تـــويي و او مـــن مـــاندم و خـــدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـرا ... ؟ چــرا دوبـاره بـرگـشتـی؟ نـبـش قـبـر گـنـاه اسـت مـومـن! بـــــفـــهـــــم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع میسوزدوپروانه به دورش نگران... من که میسوزم وپروانه ندارم جه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که توپیاماشون ازاغوش وبغل وازاین چیزااستفاده می کنن:پس عاشق نیستن وعشق وجودنداره.همش شهوته.اینوگفتم همتون لجتون دربیاد.هیچ کاری هم نتونین بکنین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن... تا از همان اول فکری بحال جای خالیت بکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدم از یه جایی به بعد دیگه حالش خوب نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــــــــــــدر آبروی دلم را خریده اند این سه نقطه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایـــــــی یعنی اس ام اِسِت تو بخش تنهایـــــی یه لایک هم نــــداشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به تمام این بی قراری ها میخـــــندی و ســـــــاده از کنارشان میگـــذری... این قشنگــترین دروغی است که دیگران برای آرام کردنت به تو میگویـــند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازت ميترسم بايد ازت فاصله بگيرم تو يه جادو گري .تو توتك تك سلولهام رخنه كردي دلم مال خودم نيس چشام خيره مونده به سمت تو .تو رو كه مي بينم دست و پامو گم ميكنم .لااقل كمكم كن اونا رو پيداشون كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر میدانستی ,که چه زخمی دارد که چه دردی دارد خنجر از دست عزیزان خوردن از من خسته نمی پرسیدی آه ای سرو , چرا تنهایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم نفسی برام میرم تا آخرش نفسی که حرمتم رو بگیره میبرمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازيادتويك نفس دلم غافل نيست هرچندكه جزحسرت وغم حاصل نيست ازشوق توميسوزم وميسازم چون آن دل كه به يادتو نسوزد دل نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم/می نمی خواهم بیا ساقی تماشایت کنم/بی قرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن/کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم~یاس~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جماعت می گفتن اشک هایت را خرج رفتنش نکن ! راست می گفتن بی من تو مفت هم نمی ارزی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم دلم را خوش کنم به آن روزهایی که دوستم داشتی؟؟؟ یا به این خوش کنم که دیگر نیستی که خام حرفهایت شوم خودت بگو!!!! بعد رفتنت به چه دل خوش کنم وقتی تمام دلخوشی ام تو بودی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـــادش بـــخير من بـــودم و تـــو....او بـــود و ديـــگري ايـــن روزها..تـــويي و او مـــن مـــاندم و خـــدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـرا ... ؟ چــرا دوبـاره بـرگـشتـی؟ نـبـش قـبـر گـنـاه اسـت مـومـن! بـــــفـــهـــــم!!!