بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متکای خودم را ترجح میدهم  دیگر به شانه ها اعتمادی نیست  شانه ها همچون متکای مسافر خانه ها شده اند  خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیچم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته ای  ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز ؟  مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم ؟  خدا یادش رفته است مرا بکشــــد  یا تــــــو قرار است برگردی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این دنیا  دوباره سیب بچین حوا ...  من خسته ام ...  بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ پاییزی راهی نداردجز سقوط ... وقتی می داند درخت ... عشق برگ تازه ای را در دل دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره خیره نگاهم نکن چشم هایم دیگر سگ ندارد که آبِ دهانت هار هار برایش راه بیافتد گرگی درونش خفته است حواست جمع باشد!!! می دَرَد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه ي درد آوريه وقتي ميبرسه خوبي؟اشك تو چشات جمع ميشه...5خط تايب ميكني ولي بجايenterهمه رو باك ميكني و اجبارا مينويسي:خوبم مرسي.توخوبي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز میکنم و او نیست ، این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت عادت است ، همین روزها ترکش میکنم مثل سیگاری که سالهاست نخ آخرش را میکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت نکردمو خیانت دیدم بی وفا نبودمو بی وفایی دیدم تو رفاقت کم نزاشتم و واسم کم گذاشتند هی روزگار خوب داری چوب لای چرخم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصابم این روزها عین بیسکویت شده … از اون بیسکویت هایی که یک هفته میمونه ته کیفت ، که یادت میره بخوریش … همون ته له میشه ، خورد میشه ، پوووووودر میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین ظلم هایی که “عطرها” و “آهنگها” به ما میکنن اینه که بدون اجازه گرفتن ، هولمون میدن وسط خاطرات ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران عشق باید ماندتا غبار تنهایی را شست نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ولی خیس بارانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هر كسی مرا میبیند، از حال و روز من میپرسد... شك نكن كه اگر هم از حالم بگویم، هیچ كس نمیفهمد... همین قدر بدان كه بـــه طــــرز خیـلی خیـلی تلخـــی آرامــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده ما نقش رخ دوست اگر نیست، یادش به دلم لحظه ای از سینه جدا نیست. در سینه ی بی کینه ما نقش تو جاریست،هر چند که در دیده ما جای تو خالیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میشود که از تنها مسیر قلبت هیچگاه به تو نمیرسم؟! وقتی احتمال به مقصد رسیدن دوراهی ها هم حداقل پنجاه درصد است!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متکای خودم را ترجح میدهم  دیگر به شانه ها اعتمادی نیست  شانه ها همچون متکای مسافر خانه ها شده اند  خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیچم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته ای  ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز ؟  مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم ؟  خدا یادش رفته است مرا بکشــــد  یا تــــــو قرار است برگردی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این دنیا  دوباره سیب بچین حوا ...  من خسته ام ...  بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ پاییزی راهی نداردجز سقوط ... وقتی می داند درخت ... عشق برگ تازه ای را در دل دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره خیره نگاهم نکن چشم هایم دیگر سگ ندارد که آبِ دهانت هار هار برایش راه بیافتد گرگی درونش خفته است حواست جمع باشد!!! می دَرَد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه ي درد آوريه وقتي ميبرسه خوبي؟اشك تو چشات جمع ميشه...5خط تايب ميكني ولي بجايenterهمه رو باك ميكني و اجبارا مينويسي:خوبم مرسي.توخوبي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز میکنم و او نیست ، این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت عادت است ، همین روزها ترکش میکنم مثل سیگاری که سالهاست نخ آخرش را میکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت نکردمو خیانت دیدم بی وفا نبودمو بی وفایی دیدم تو رفاقت کم نزاشتم و واسم کم گذاشتند هی روزگار خوب داری چوب لای چرخم میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعصابم این روزها عین بیسکویت شده … از اون بیسکویت هایی که یک هفته میمونه ته کیفت ، که یادت میره بخوریش … همون ته له میشه ، خورد میشه ، پوووووودر میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین ظلم هایی که “عطرها” و “آهنگها” به ما میکنن اینه که بدون اجازه گرفتن ، هولمون میدن وسط خاطرات ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران عشق باید ماندتا غبار تنهایی را شست نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ولی خیس بارانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هر كسی مرا میبیند، از حال و روز من میپرسد... شك نكن كه اگر هم از حالم بگویم، هیچ كس نمیفهمد... همین قدر بدان كه بـــه طــــرز خیـلی خیـلی تلخـــی آرامــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده ما نقش رخ دوست اگر نیست، یادش به دلم لحظه ای از سینه جدا نیست. در سینه ی بی کینه ما نقش تو جاریست،هر چند که در دیده ما جای تو خالیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میشود که از تنها مسیر قلبت هیچگاه به تو نمیرسم؟! وقتی احتمال به مقصد رسیدن دوراهی ها هم حداقل پنجاه درصد است!!!!