بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی به سلامت به همون خدای قسم هات می سپارمت که نگهدارت باشه. و زیبا دل که نه... زیبارویی چون خودت رو برات از (خدای خودم) آرزو می کنم که همراه لحظه هات باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن.... این که بعد از تو بغل گرفته ام،زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا برای تفریح کردن به دنیا میان،منم برای تفریح ٍ دیــــــگران! کیا مثه منن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شهرصدای پای مردمی است که همچنان که تورا می بوسند، طناب دارتو را میبافند... مردمی که صادقانه دروغ می گویندو خالصانه به تو خیانت میکنند... دراین شهرهرچه تنهاتر باشی پیروزتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری است که وقت دلتنگی تنهای تنهایم خدایا دیگر بس است کاش دگر عمری همپای دلتنگی هایم آغوش گرمش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است كه لبريزحقايق شده است،زرداست كه بادردموافق شده است،عاشق نشدى وگرنه ميفهميدى،پاييز،بهاريست كه عاشق شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نگاهي را باور كن ك وقتي از ان دور شدي در انتظارت بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت... لعنت به این دنیای هرکی به هرکی و ... هیشکی به هیشکی... که ادما ... حتی برای عاشق نشدن هم... از خودشون اختیاری ندارن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق زخمی هستم که خودمم دلم نمیخواد خوب بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دستم به نقاشی نمی رود.. به شعر میرود..به خیال می رود... و حافظ چه میدانی که با دل من چه می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...سخته.خسته شدم.من برای این دنیا ساخته نشدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي با يك ليوان ابميوه هم ميتوان مست شد اگر انكه بايد باشد "باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه چشمانم تورا بادیگری دیدندو من طبق معمول بستمشان و گفتم اشتباه میکنید او فقط بامن قدم میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايازيرقولت زدی؟‏ گفتی حق انتخاب داریم پس چرا انتخابمان در آغوش دیگریست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ رودخانه ام
آب از سرم گذشته....
مي دانم ك رهايم ميكني
ايينه ام دستم را بگير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در فصل خزان زندگی  کسی برگ برگ زرد خاطراتم را ورق میزد تا زمزمه سکوتم را در ثانیه های واپسین اینگونه فریاد کند زندگی تکرار فراموشی در هیاهوی سکوت بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی به سلامت به همون خدای قسم هات می سپارمت که نگهدارت باشه. و زیبا دل که نه... زیبارویی چون خودت رو برات از (خدای خودم) آرزو می کنم که همراه لحظه هات باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن.... این که بعد از تو بغل گرفته ام،زانوی غم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا برای تفریح کردن به دنیا میان،منم برای تفریح ٍ دیــــــگران! کیا مثه منن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شهرصدای پای مردمی است که همچنان که تورا می بوسند، طناب دارتو را میبافند... مردمی که صادقانه دروغ می گویندو خالصانه به تو خیانت میکنند... دراین شهرهرچه تنهاتر باشی پیروزتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری است که وقت دلتنگی تنهای تنهایم خدایا دیگر بس است کاش دگر عمری همپای دلتنگی هایم آغوش گرمش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است كه لبريزحقايق شده است،زرداست كه بادردموافق شده است،عاشق نشدى وگرنه ميفهميدى،پاييز،بهاريست كه عاشق شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نگاهي را باور كن ك وقتي از ان دور شدي در انتظارت بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت... لعنت به این دنیای هرکی به هرکی و ... هیشکی به هیشکی... که ادما ... حتی برای عاشق نشدن هم... از خودشون اختیاری ندارن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق زخمی هستم که خودمم دلم نمیخواد خوب بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دستم به نقاشی نمی رود.. به شعر میرود..به خیال می رود... و حافظ چه میدانی که با دل من چه می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...سخته.خسته شدم.من برای این دنیا ساخته نشدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي با يك ليوان ابميوه هم ميتوان مست شد اگر انكه بايد باشد "باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه چشمانم تورا بادیگری دیدندو من طبق معمول بستمشان و گفتم اشتباه میکنید او فقط بامن قدم میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايازيرقولت زدی؟‏ گفتی حق انتخاب داریم پس چرا انتخابمان در آغوش دیگریست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ رودخانه ام
آب از سرم گذشته....
مي دانم ك رهايم ميكني
ايينه ام دستم را بگير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در فصل خزان زندگی  کسی برگ برگ زرد خاطراتم را ورق میزد تا زمزمه سکوتم را در ثانیه های واپسین اینگونه فریاد کند زندگی تکرار فراموشی در هیاهوی سکوت بود