بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیم شده ام .... نه که ضعیفم نه !!!! از کسی خنجر خورده ام که خودش مواظبم بود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بخت یاری ماست شاید  که آنچه را که میخواهیم  یا به دست نمیآید  یا از دست میگریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــــو عشـــــــق بـــــودی...! این را ... از رفتنـــــــت فهمیـــــــدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دسته می روند و در حسرت داشتنشان می مانی دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی خودت را از چشم کسی نینداز بگذار همیشه در حسرت بودنت بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر میکردم غم انگیزترین رنگ زرد شدن برگ ها تو فصل پاییزه ; تا این که سفید شدن موهای مادرم رو دیدم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ.. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ.. ﺩﻕ ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺سَـــــــــرد‌َرد یعنـــــــــے ...❔ یــ❶ـــه خـــاطــــره تـــو مَغــــــــزم داره  خـــــونـــریــــــزے میکنـــــه❕↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* آهاااای....تویی که رفتن پیش خدا رو به موندن پیش من ترجیح دادی.... کاش بفهمی وقتی هنوزم بعضیا با فامیلی تو صدام میکنن چه حالی میشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم سرت رو بزاری روی سینه و قلبم برای اینکه بشنوی نوای دلم رو و کلماتی رو که با زبان نمیتونم بیان کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گمان نمي كني ولي مي شود گاه نمي شود كه نمي شود گاه هزار دوره دعا بي اجابت است گاهي نگفته قرعه ب نام تو مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نشستم بروی مِی بخری برگردی... ترسم این است  مسلمان شده باشی جایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـید. ایــــستادن و مــنـتظر مـانـدن ابـــلـهانه تـرین کـار دل اســت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو گُـــناهـــی هســـتی کـــه مـــن معصــــومــانـه بـه تــو مرتکبـــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جنگ با زندگی خسته ام جهانم، جهان مجازی شده، کسی که پی فتح خورشید بود به یه چکه ی نور راضی شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حس تلخ تنهایی نیاز کسی نیست که به حرفهایم دل بدهد گوش بسیاراست قحطی دل آمده است ‎ ومن دل را گدایی نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گفتم که ز دل بردارم بار سنگین غم عشقش را شعر خود جلوه ای از رویش شد با که گویم ستم عشقش را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلیم شده ام .... نه که ضعیفم نه !!!! از کسی خنجر خورده ام که خودش مواظبم بود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بخت یاری ماست شاید  که آنچه را که میخواهیم  یا به دست نمیآید  یا از دست میگریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــــو عشـــــــق بـــــودی...! این را ... از رفتنـــــــت فهمیـــــــدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دسته می روند و در حسرت داشتنشان می مانی دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی خودت را از چشم کسی نینداز بگذار همیشه در حسرت بودنت بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر میکردم غم انگیزترین رنگ زرد شدن برگ ها تو فصل پاییزه ; تا این که سفید شدن موهای مادرم رو دیدم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ.. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ.. ﺩﻕ ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺سَـــــــــرد‌َرد یعنـــــــــے ...❔ یــ❶ـــه خـــاطــــره تـــو مَغــــــــزم داره  خـــــونـــریــــــزے میکنـــــه❕↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* آهاااای....تویی که رفتن پیش خدا رو به موندن پیش من ترجیح دادی.... کاش بفهمی وقتی هنوزم بعضیا با فامیلی تو صدام میکنن چه حالی میشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم سرت رو بزاری روی سینه و قلبم برای اینکه بشنوی نوای دلم رو و کلماتی رو که با زبان نمیتونم بیان کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گمان نمي كني ولي مي شود گاه نمي شود كه نمي شود گاه هزار دوره دعا بي اجابت است گاهي نگفته قرعه ب نام تو مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نشستم بروی مِی بخری برگردی... ترسم این است  مسلمان شده باشی جایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـید. ایــــستادن و مــنـتظر مـانـدن ابـــلـهانه تـرین کـار دل اســت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو گُـــناهـــی هســـتی کـــه مـــن معصــــومــانـه بـه تــو مرتکبـــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جنگ با زندگی خسته ام جهانم، جهان مجازی شده، کسی که پی فتح خورشید بود به یه چکه ی نور راضی شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حس تلخ تنهایی نیاز کسی نیست که به حرفهایم دل بدهد گوش بسیاراست قحطی دل آمده است ‎ ومن دل را گدایی نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گفتم که ز دل بردارم بار سنگین غم عشقش را شعر خود جلوه ای از رویش شد با که گویم ستم عشقش را