بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکیو دوس داری ناخودآگاه از بقیه آدمایی که دورتن فاصله میگیری... آخرش یه جایی به خودت میای میبینی نه اون آدما واست موندن نه اون یه نفر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد... همه چیز دوباره تازه میشود درست مثل داغ نبودن تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواى فاصله سرداست؛ من از کلاف دلم برایت خیالى گرم مى بافم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ویران شده یاد و خیالت هستم ... یادم نکنی باز به یادت هستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاق باش... لاغرباش.... کوتاه باش.... بلندباش... کچ باش... بی سوادباش... پروفسورباش.... اما تورو خدابی شعور نباش.... شعورداشته باش!!! شعور محبت دیدن!!! شعورمحبت کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق عادت ها هیچ فرقی با مرگ ندارد من خیلی وقته بی تو مرده ام فقط معنای مرگ را نمیدانستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغ روزگار شاهرگ “کلامم” را چنان بریده که سکوتم “بند” نمی آید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم و این نشان دهنده ی قدرت من نیست ! مسئله خستگی از اعتمادهای شکسته است . درد دارد ! سرت به سنگی بخورد که روزی به سینه ات میزدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ، نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه ای پر کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ، نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه ای پر کنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... شبیه بادکنکی شده ام .. ازبغضهایی که به اجبار فرو داده ام... التماست میکنم ... فقط یک سوزن! تکه تکه شدنم با خودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی ها گـریه نمی کنند ! اما .. از چشــم هایشان معلوم است ،، که اشکـــی به بزرگی یک سکــوت !! گــوشه ی چشمشان به کمیـــن نشسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب غــم هــا برایـم مهــمانــی گــرفتــه انـــد و مـــن میخــواهـــم بتــرکـانــم  همــه ی بغــض هایـــم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم را به که بگویم وقتی همه به فکر خودشاننن...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قلبت سنگ بشه دلم پره درد می شه/اگه بری از پیشم مثل یه سنگ خوشک می شم / اگه دستات تو دستام نباشه دنیا رو دنبالش می گردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی كسیو نداری !!!  كه بهت فكر كنه!!  اینجاست كه :  ... میفهمی برخلاف شلوغیه درونت, چقدر تنهایی! 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکیو دوس داری ناخودآگاه از بقیه آدمایی که دورتن فاصله میگیری... آخرش یه جایی به خودت میای میبینی نه اون آدما واست موندن نه اون یه نفر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد... همه چیز دوباره تازه میشود درست مثل داغ نبودن تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواى فاصله سرداست؛ من از کلاف دلم برایت خیالى گرم مى بافم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ویران شده یاد و خیالت هستم ... یادم نکنی باز به یادت هستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاق باش... لاغرباش.... کوتاه باش.... بلندباش... کچ باش... بی سوادباش... پروفسورباش.... اما تورو خدابی شعور نباش.... شعورداشته باش!!! شعور محبت دیدن!!! شعورمحبت کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق عادت ها هیچ فرقی با مرگ ندارد من خیلی وقته بی تو مرده ام فقط معنای مرگ را نمیدانستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغ روزگار شاهرگ “کلامم” را چنان بریده که سکوتم “بند” نمی آید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم و این نشان دهنده ی قدرت من نیست ! مسئله خستگی از اعتمادهای شکسته است . درد دارد ! سرت به سنگی بخورد که روزی به سینه ات میزدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ، نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه ای پر کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ، نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه ای پر کنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... شبیه بادکنکی شده ام .. ازبغضهایی که به اجبار فرو داده ام... التماست میکنم ... فقط یک سوزن! تکه تکه شدنم با خودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی ها گـریه نمی کنند ! اما .. از چشــم هایشان معلوم است ،، که اشکـــی به بزرگی یک سکــوت !! گــوشه ی چشمشان به کمیـــن نشسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب غــم هــا برایـم مهــمانــی گــرفتــه انـــد و مـــن میخــواهـــم بتــرکـانــم  همــه ی بغــض هایـــم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم را به که بگویم وقتی همه به فکر خودشاننن...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قلبت سنگ بشه دلم پره درد می شه/اگه بری از پیشم مثل یه سنگ خوشک می شم / اگه دستات تو دستام نباشه دنیا رو دنبالش می گردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی كسیو نداری !!!  كه بهت فكر كنه!!  اینجاست كه :  ... میفهمی برخلاف شلوغیه درونت, چقدر تنهایی!