بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز هایی که دلم شکسته بود یاد حرف های پدر ژپتو به پینوکیو افتادم که می گفت:  «پینوکیو!چوبی بمان!آدم ها سنگی اند دنیایشان قشنگ نیست.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي اونقدر سكوت درونت هست كه هركاري ميكني تا اونو بشكني بازم نميتوني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که نبینی پریشان شدنم را غمناک ترین لحظه ویران شدنم را در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم تا دوست نبیند تنها شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهام بد حرف زدي خوردم كردي بهت هيچي نگفتم سكوت كردم.... ياد اون زمانايي افتادم كه برات تازگي داشتم و با شيطوونيام دلتو آتتش ميزدم و جلو دوستام و دوستات خوردت ميكردم. حق داشتي تلافي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخت است که با آشنا ترینت بیگانه باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم فقط کمی تنهایم همین! چرا نگاه می کنی؟ تنها ندیده ای؟ به من نخند من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی که هر شب، تنها؛ با یاد کسی روش بخوابی، تخت که نیست… تابوته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام... اما تنها نیستم.... یادت امان تنهایی نمیدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیروی ومن فقط نگاهت میکنم،تعجب نکن که چراگریه نمیکنم،بی تویک عمرفرصت برای گریستن دارم امابرای تماشای توهمین یک لحظه باقی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش،  نگران فردا نباش،  از گندمزار من و تو  مشتی کاه مى ماند برای بادها . . . . . . . . . نیما یوشیج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـار کـه از کـار گـذشـت ، نـه صـدایـت را مـیـخـواهـم ، نـه وجـودَت را و نـــه حـضـورَت ... و ایـنها بـه مـن انـگـیـزه میدهند ، انـگـیـزه ی یـک شـب تـاریـک ، یـک تـیـغ و گـلوی تـو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بغضی ... نه فریادی ... فقط صدای چلک چلک باران ... این منم که روی وسعت دل زمین می گریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درد نوشت ها نه دلنشین اند نه زیبا اینها یک مشت حرف ِ زخم خورده ی بغض دارند که نشانی دردناک از یک عشق ناکام دارند و تنها مخاطبشان غایب است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف هست... که تو هرروز در گلویت... بغض کشنده ای احساس کنی... برای کسی که... بدانی...حتی یک بار در عمرش... به خاطر تو... بغض هم نکرده است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی میکنم.. که من اینجا برای تو میگریم و تو.... دور از من قهقه میزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آخرین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! تنهآنهــــــــــم دیدن تو بود !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز هایی که دلم شکسته بود یاد حرف های پدر ژپتو به پینوکیو افتادم که می گفت:  «پینوکیو!چوبی بمان!آدم ها سنگی اند دنیایشان قشنگ نیست.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي اونقدر سكوت درونت هست كه هركاري ميكني تا اونو بشكني بازم نميتوني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که نبینی پریشان شدنم را غمناک ترین لحظه ویران شدنم را در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم تا دوست نبیند تنها شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهام بد حرف زدي خوردم كردي بهت هيچي نگفتم سكوت كردم.... ياد اون زمانايي افتادم كه برات تازگي داشتم و با شيطوونيام دلتو آتتش ميزدم و جلو دوستام و دوستات خوردت ميكردم. حق داشتي تلافي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخت است که با آشنا ترینت بیگانه باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم فقط کمی تنهایم همین! چرا نگاه می کنی؟ تنها ندیده ای؟ به من نخند من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی که هر شب، تنها؛ با یاد کسی روش بخوابی، تخت که نیست… تابوته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام... اما تنها نیستم.... یادت امان تنهایی نمیدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیروی ومن فقط نگاهت میکنم،تعجب نکن که چراگریه نمیکنم،بی تویک عمرفرصت برای گریستن دارم امابرای تماشای توهمین یک لحظه باقی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش،  نگران فردا نباش،  از گندمزار من و تو  مشتی کاه مى ماند برای بادها . . . . . . . . . نیما یوشیج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـار کـه از کـار گـذشـت ، نـه صـدایـت را مـیـخـواهـم ، نـه وجـودَت را و نـــه حـضـورَت ... و ایـنها بـه مـن انـگـیـزه میدهند ، انـگـیـزه ی یـک شـب تـاریـک ، یـک تـیـغ و گـلوی تـو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بغضی ... نه فریادی ... فقط صدای چلک چلک باران ... این منم که روی وسعت دل زمین می گریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درد نوشت ها نه دلنشین اند نه زیبا اینها یک مشت حرف ِ زخم خورده ی بغض دارند که نشانی دردناک از یک عشق ناکام دارند و تنها مخاطبشان غایب است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف هست... که تو هرروز در گلویت... بغض کشنده ای احساس کنی... برای کسی که... بدانی...حتی یک بار در عمرش... به خاطر تو... بغض هم نکرده است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی میکنم.. که من اینجا برای تو میگریم و تو.... دور از من قهقه میزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آخرین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! تنهآنهــــــــــم دیدن تو بود !!