بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو تنهای منم تنهای تنها ، تو یکتایی و بی همتا ولی من نه یکتایم نه بی همتا ، فقط تنهای تنهایم و محتاج نگاه تو... تــــنــــهـــایـــــیــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی / تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی / در هر نفس این است دعایم همه ای ماه / در زیر و بم خاطره ، آزرده نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماریم شده باعث بیداریم ... چه نعمتی شده امروز مشکل دیروزم ... پس باید بدانم همه چیز نکوست اما به وقتش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن "نــــــدار" بودم... عروســــک قصــــه ام پریــد...!! "دارا" که باشی "ســـــارا" با پای خـــودش به سراغـــت خواهـــدآمــد!! گناهــم "فقیـــــریم" بودوبس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتهای بودنم رسیدم ، اما . . . اشک نمی ریزم ، پنهان شدم پشت لبخندی که درد میکنه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در گذر زمان گم شد.... دوستانم را روزگار گرفت... عشقم را عاشقی ربود... ما ماندیم و... یک بقچه رفاقت... ما ماندیم و سیگاری کنج لب...تلخی چای بی قند و خش خش برگ های زرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتـانت را... به من قرض بده! برای شـمردن لحظه های نبودنت، کـم آورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس تلخ بی تو بودن حس انتظار مرگه قسمتم از این رفاقت کوچه های باد و برگه قسمتم همینه بانو تو دیگه برنمی گردی تو که حتی یه بهار و با پرنده سر نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی...تقدیرمن نیس ترجیح منه!حالم گرفته ازاین شهرکه ادماش مثل هواش ناپایداره  گاهی اینقدر پاک که باورت نمیشه... گاه چنان الوده که نفست میگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به توسیلی زد... من نگران تو شدم تو عاشق او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی هست که دیگه کم میاری… از اومدنا؛ رفتنا؛ شکستنا! جایی که فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه نره واسه همیشه کنارت بمونه… من اونجام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو که گذشتی از من... او هم از تو می گذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرایِ خــودم .مـَـردی شـُـده ام بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم ایــن روزهــا در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . مـُـواظــبــم بــاش . . قــَـلــبـَـم  . هـَـنــوز . .زنــانــه مــی تــپــد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بیشتر از همه دوسِت داره … بدون دلیل شاید هر روز باهات دعواش بشه .. امّا وقتی که ناراحتی … با “همه ی♥ دنــیــا”♥ می جـنگه تا به ناراحـتــیت پایان بده.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانو هايم را در اغوش کشيده بودم ...وقتي تو براي اغوش ديگري زانو زده بودي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی‌ پرستار گفت : همراه بیمار … ولی کسی‌ نبود جواب بده ! آهسته گفتم : ببخشید کسی‌ همراه من نیست … من تنهـــــــــــام …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو تنهای منم تنهای تنها ، تو یکتایی و بی همتا ولی من نه یکتایم نه بی همتا ، فقط تنهای تنهایم و محتاج نگاه تو... تــــنــــهـــایـــــیــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی / تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی / در هر نفس این است دعایم همه ای ماه / در زیر و بم خاطره ، آزرده نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماریم شده باعث بیداریم ... چه نعمتی شده امروز مشکل دیروزم ... پس باید بدانم همه چیز نکوست اما به وقتش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن "نــــــدار" بودم... عروســــک قصــــه ام پریــد...!! "دارا" که باشی "ســـــارا" با پای خـــودش به سراغـــت خواهـــدآمــد!! گناهــم "فقیـــــریم" بودوبس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتهای بودنم رسیدم ، اما . . . اشک نمی ریزم ، پنهان شدم پشت لبخندی که درد میکنه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در گذر زمان گم شد.... دوستانم را روزگار گرفت... عشقم را عاشقی ربود... ما ماندیم و... یک بقچه رفاقت... ما ماندیم و سیگاری کنج لب...تلخی چای بی قند و خش خش برگ های زرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتـانت را... به من قرض بده! برای شـمردن لحظه های نبودنت، کـم آورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس تلخ بی تو بودن حس انتظار مرگه قسمتم از این رفاقت کوچه های باد و برگه قسمتم همینه بانو تو دیگه برنمی گردی تو که حتی یه بهار و با پرنده سر نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی...تقدیرمن نیس ترجیح منه!حالم گرفته ازاین شهرکه ادماش مثل هواش ناپایداره  گاهی اینقدر پاک که باورت نمیشه... گاه چنان الوده که نفست میگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به توسیلی زد... من نگران تو شدم تو عاشق او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی هست که دیگه کم میاری… از اومدنا؛ رفتنا؛ شکستنا! جایی که فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه نره واسه همیشه کنارت بمونه… من اونجام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو که گذشتی از من... او هم از تو می گذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرایِ خــودم .مـَـردی شـُـده ام بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم ایــن روزهــا در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . مـُـواظــبــم بــاش . . قــَـلــبـَـم  . هـَـنــوز . .زنــانــه مــی تــپــد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بیشتر از همه دوسِت داره … بدون دلیل شاید هر روز باهات دعواش بشه .. امّا وقتی که ناراحتی … با “همه ی♥ دنــیــا”♥ می جـنگه تا به ناراحـتــیت پایان بده.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زانو هايم را در اغوش کشيده بودم ...وقتي تو براي اغوش ديگري زانو زده بودي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی وقتی‌ پرستار گفت : همراه بیمار … ولی کسی‌ نبود جواب بده ! آهسته گفتم : ببخشید کسی‌ همراه من نیست … من تنهـــــــــــام …