بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... این روزها... امان از این روزها که نه میگذرند نه بهتر میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت می سوزد با سیگار ! به خودت می آیی ، یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ، نه دستی که شانه هایت را بگیرد ، نه صدای که قشنگ تر از باد باشد ... تنهایی یعنی این ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـ.ـعضی وقتـ.ـا حـ.ـس اون سیگـ.ــ.ـار بدبختـ.ـی رو دارم کـ.ـه همه جـ.ـا حـ.ـرف از تـ.ـرک کـ.ـردنشـ.ـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺧﺒﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ . ﺍﻭﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﺪﺭﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﻱ ﺍﺳﻤﻢ ﭼﻮﺏ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻛﻼﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايدبه اوگفت:نگراني؟دنيا به آخرنرسيده من نشد يکي ديگه..توکه عادت داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون قدیما دلت واسم میسوخت چون دوسم داشتی،ولی الان دوسم داری چون دلت واسم میسوزه... ببین؟!این "من" رو "تو" داغون کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آرزوی پنهانی ام همین است: یک شبی همه ی خودم را در آغوشت پیدا کنم تنها همبن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه خدا؟ ميشه ورقموبدم؟ميدونم امتحان تموم نشده! ولي من ديگه خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ شباهتي به يوسف ندارم , نه رسولم , نه زيبايم , نه براي كسي عزيزم , نه چشم به راهي دارم , فقط در " چاه " افتاده ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج بی انصافیست،اینکه بهش بگی دوست دارم اونم بهت بگه دوست دارم،اما با کوچکترین اشتباه از طرف تو ،تو رو رها میکنه وهر کاری برای جبرانش کنی بهت اعتنا نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت بگو ،بگو! واست چیکار کرد که منو تنها گذاشتی،پیش اون رفتی؟ نفهمیدی بدون تو چیکار میکنم؟نگفتی بدون تو در به در میشم؟نمیگفتی گورستان ها محل زندگیم میشه ؟نمگفتی بی تو من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگیم شنیدنیست. . . من عاشق او بودم او عاشق او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون روزایی تنگ شده که کسی رو دوست نداشتم... چه خوب بود اون بی خیالی ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من پرسید:منو دوست داری یا زندگیتو؟گفتم:زندگیمو.قهر کرد و رفت.....ولی هیچ وقت نفهمید که تمام زندگیم خودش بود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم.....اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند.....یا خیانت خودش را توجیح.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... این روزها... امان از این روزها که نه میگذرند نه بهتر میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت می سوزد با سیگار ! به خودت می آیی ، یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ، نه دستی که شانه هایت را بگیرد ، نه صدای که قشنگ تر از باد باشد ... تنهایی یعنی این ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـ.ـعضی وقتـ.ـا حـ.ـس اون سیگـ.ــ.ـار بدبختـ.ـی رو دارم کـ.ـه همه جـ.ـا حـ.ـرف از تـ.ـرک کـ.ـردنشـ.ـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺧﺒﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ . ﺍﻭﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﺪﺭﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﻱ ﺍﺳﻤﻢ ﭼﻮﺏ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻛﻼﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايدبه اوگفت:نگراني؟دنيا به آخرنرسيده من نشد يکي ديگه..توکه عادت داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون قدیما دلت واسم میسوخت چون دوسم داشتی،ولی الان دوسم داری چون دلت واسم میسوزه... ببین؟!این "من" رو "تو" داغون کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آرزوی پنهانی ام همین است: یک شبی همه ی خودم را در آغوشت پیدا کنم تنها همبن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه خدا؟ ميشه ورقموبدم؟ميدونم امتحان تموم نشده! ولي من ديگه خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ شباهتي به يوسف ندارم , نه رسولم , نه زيبايم , نه براي كسي عزيزم , نه چشم به راهي دارم , فقط در " چاه " افتاده ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج بی انصافیست،اینکه بهش بگی دوست دارم اونم بهت بگه دوست دارم،اما با کوچکترین اشتباه از طرف تو ،تو رو رها میکنه وهر کاری برای جبرانش کنی بهت اعتنا نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت بگو ،بگو! واست چیکار کرد که منو تنها گذاشتی،پیش اون رفتی؟ نفهمیدی بدون تو چیکار میکنم؟نگفتی بدون تو در به در میشم؟نمیگفتی گورستان ها محل زندگیم میشه ؟نمگفتی بی تو من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگیم شنیدنیست. . . من عاشق او بودم او عاشق او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون روزایی تنگ شده که کسی رو دوست نداشتم... چه خوب بود اون بی خیالی ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من پرسید:منو دوست داری یا زندگیتو؟گفتم:زندگیمو.قهر کرد و رفت.....ولی هیچ وقت نفهمید که تمام زندگیم خودش بود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم.....اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند.....یا خیانت خودش را توجیح.