بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلم که تنگ میشود دست به دامان پنجره ها می شوم دلم که تنگ می شود بوی خاک باران خورده به دادم می رسد خاک باران خورده برگهای خیس خدای مهربان تنهایی که فشار می آورد همه نیست می شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و ما مسافر تازه ی این کویریم توفانی درو می کنیم که نکاشته بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت را چگونه می شود کشت وقتی تنها چیزی که دارم عقربه های گیج این ساعت است که همیشه دور خودشان می چرخند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لبخند هایت حتی، می ترسم وقتی از آن من نبود! شادی،”بی تو”، واژه ایست غریب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هجوم تنهایی می ترسم از بلندای احساسم… وحشت از ارتفاع قله ی بلند عشقت مرا بر زمین پست فراقت میخکوب کرده در ته درّه ی عمیق و ژرف بی کسی از تاریکی انتظار می ترسم و از نگاه سرد و بی اعتنایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی چه می شویند ؟ لباس لحظه ها پاک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــــــایی های من دو نفـــــــره است… یـــــــــا با تــــــــو یـــــــا با خیـــــال ِ تــــــــــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ذره ذره خودی نشان می‌دهد وقتی تو آن قدر کم پیدایی که سنگینی روزگارم را مورچه‌ها به کول می‌کشند و من تماشایشان می‌کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از کدامین تباری از کدامین کهکشان که نه با غروبت میروی نه با طلوعت می آیی همیشه با من و در منی همیشه بی تو و تنهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب در رؤیای من قدم می نهی ! بیدار که می شوم … چشم من از تو خالیست ! و نگاهم … درد می گیرد ازین بیداری تنها … اگر در رؤیای من می پایی بگذار تا ابد بخوابم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . . برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم دیگر با خون من عجین شده ایی تو همانی ؛ نفس تو را ها می کنم در یک شب سرد زمستانی بر شیشه ی مه گرفته ی پنجره ی بی کسی ام ای تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقشه نکش …! من جهات جغرافیایی را نمی‌شناسم و هنوز در کوچه‌هایی که با تو قدم زده‌ام گم می‌شوم؛ برای من نقشه نکش! در هیچ نقشه‌ای راهی به تنهایی من وجود ندارد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلم که تنگ میشود دست به دامان پنجره ها می شوم دلم که تنگ می شود بوی خاک باران خورده به دادم می رسد خاک باران خورده برگهای خیس خدای مهربان تنهایی که فشار می آورد همه نیست می شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و ما مسافر تازه ی این کویریم توفانی درو می کنیم که نکاشته بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت را چگونه می شود کشت وقتی تنها چیزی که دارم عقربه های گیج این ساعت است که همیشه دور خودشان می چرخند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لبخند هایت حتی، می ترسم وقتی از آن من نبود! شادی،”بی تو”، واژه ایست غریب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هجوم تنهایی می ترسم از بلندای احساسم… وحشت از ارتفاع قله ی بلند عشقت مرا بر زمین پست فراقت میخکوب کرده در ته درّه ی عمیق و ژرف بی کسی از تاریکی انتظار می ترسم و از نگاه سرد و بی اعتنایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی چه می شویند ؟ لباس لحظه ها پاک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــــــایی های من دو نفـــــــره است… یـــــــــا با تــــــــو یـــــــا با خیـــــال ِ تــــــــــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ذره ذره خودی نشان می‌دهد وقتی تو آن قدر کم پیدایی که سنگینی روزگارم را مورچه‌ها به کول می‌کشند و من تماشایشان می‌کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از کدامین تباری از کدامین کهکشان که نه با غروبت میروی نه با طلوعت می آیی همیشه با من و در منی همیشه بی تو و تنهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب در رؤیای من قدم می نهی ! بیدار که می شوم … چشم من از تو خالیست ! و نگاهم … درد می گیرد ازین بیداری تنها … اگر در رؤیای من می پایی بگذار تا ابد بخوابم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . . برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم دیگر با خون من عجین شده ایی تو همانی ؛ نفس تو را ها می کنم در یک شب سرد زمستانی بر شیشه ی مه گرفته ی پنجره ی بی کسی ام ای تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقشه نکش …! من جهات جغرافیایی را نمی‌شناسم و هنوز در کوچه‌هایی که با تو قدم زده‌ام گم می‌شوم؛ برای من نقشه نکش! در هیچ نقشه‌ای راهی به تنهایی من وجود ندارد …