بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهایم را از ته زدم ... خاطره ی دستانش دیوانه ام میکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا را دیدم  میگریست من نیز گریستم  هر دو یک درد شدیم  آدم ها ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قرار مون بود من خوش حال بودم ولی وقتی رسیدم سر قرار دیدم نیستش بهش زنگ زدم ولی جواب نداد.پیام دادم ولی جواب نداد.داشتم میموردم.تاشب هزار بار زنگ زدم ولی اخر شب بهم پیام داد گفت دارم ازدواج میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجا یـکــ " مـن " چـشـم بـه راه بـا تـو بـودن استـــ مـرا تـوان زلـیـخـا شـدن نـیـسـتـــ کـوتـاه بـیـا و یـوسـف نـشـو پـیـغـمـبـرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روز هایت بـــود امروز برای خبرگرفتن از من چه صبور شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نگرفته از اینکه رفتی.دلم گرفته از اون همه دوست داشتن هایی که گفتی و نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم لعنتی بیتو اینروزها به سختی میگذرد... اینروزها انگار به برای نفس کشیدن جان میکنم... معجزه میخواهد حال اینروزهای من... بفهم لعنتی بیتو نمیگذرد اینروزها ... برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوتم از رضايت نيست  دلم اهل شكايت نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله ای نیست... خودم آرزوکردم که به هر چه دوست داری برسی آرزویم برآورده شد .... به "او " رسیدی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... ! سرت به سنگی بخورد که روزی به سینه میزدی ، برای تا ابد ماندن باید رفت گاهی از قلب کسی گاهی به قلب کسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچ پرنده ها به من اموخت هوای رابطه ها وقتی سرد شد باید رفت...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بچه ها. به نظر شما خواستگاری کردن از خواهر دوست جرمه که به آدم تهمت خیانت میزنند. عشق این چیزا رو دیگه نمیشناسه.امیدوارم کسانی که ادعا می‌کنند سر حرفشان باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق ترانه های سردم.... توی اوج لظه های دردم.... واسه آخرین دروغت که گفتی برمگردم... نفرینت نمیکنم...! نفرینت نمیکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهي كردومن را دربه در كرد يقيين كرد عاشقم بعدش سفر كرد شكستي خورد آمد تا بماند ولي من رفته بودم او ضرر كرد ههههههههههههههه:((((((((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از בل نوشتـ ـہ هایمـــــ ساבه نگـــــذر بـ ـہ یاב בاشتـ ـہ باشـــــ این בل نوشتـ ـہ ها را یکـــــ« בل »نوشتـ ـہ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه می گویی ترک کن این سیگارهای لعنتی را ، به تو قول می دهم که به زودی ترک کنم . . . این خودِ لعنتی را ! ”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهایم را از ته زدم ... خاطره ی دستانش دیوانه ام میکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا را دیدم  میگریست من نیز گریستم  هر دو یک درد شدیم  آدم ها ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قرار مون بود من خوش حال بودم ولی وقتی رسیدم سر قرار دیدم نیستش بهش زنگ زدم ولی جواب نداد.پیام دادم ولی جواب نداد.داشتم میموردم.تاشب هزار بار زنگ زدم ولی اخر شب بهم پیام داد گفت دارم ازدواج میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجا یـکــ " مـن " چـشـم بـه راه بـا تـو بـودن استـــ مـرا تـوان زلـیـخـا شـدن نـیـسـتـــ کـوتـاه بـیـا و یـوسـف نـشـو پـیـغـمـبـرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روز هایت بـــود امروز برای خبرگرفتن از من چه صبور شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نگرفته از اینکه رفتی.دلم گرفته از اون همه دوست داشتن هایی که گفتی و نداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم لعنتی بیتو اینروزها به سختی میگذرد... اینروزها انگار به برای نفس کشیدن جان میکنم... معجزه میخواهد حال اینروزهای من... بفهم لعنتی بیتو نمیگذرد اینروزها ... برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوتم از رضايت نيست  دلم اهل شكايت نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله ای نیست... خودم آرزوکردم که به هر چه دوست داری برسی آرزویم برآورده شد .... به "او " رسیدی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... ! سرت به سنگی بخورد که روزی به سینه میزدی ، برای تا ابد ماندن باید رفت گاهی از قلب کسی گاهی به قلب کسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچ پرنده ها به من اموخت هوای رابطه ها وقتی سرد شد باید رفت...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بچه ها. به نظر شما خواستگاری کردن از خواهر دوست جرمه که به آدم تهمت خیانت میزنند. عشق این چیزا رو دیگه نمیشناسه.امیدوارم کسانی که ادعا می‌کنند سر حرفشان باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عشق ترانه های سردم.... توی اوج لظه های دردم.... واسه آخرین دروغت که گفتی برمگردم... نفرینت نمیکنم...! نفرینت نمیکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهي كردومن را دربه در كرد يقيين كرد عاشقم بعدش سفر كرد شكستي خورد آمد تا بماند ولي من رفته بودم او ضرر كرد ههههههههههههههه:((((((((((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از בل نوشتـ ـہ هایمـــــ ساבه نگـــــذر بـ ـہ یاב בاشتـ ـہ باشـــــ این בل نوشتـ ـہ ها را یکـــــ« בل »نوشتـ ـہ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه می گویی ترک کن این سیگارهای لعنتی را ، به تو قول می دهم که به زودی ترک کنم . . . این خودِ لعنتی را ! ”