بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس بدیست ... باتمام احساست به دیدن کسی بروی که خودش را آماده کرده تابه تو بگوید دیگر دوستت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار پنجره و بلندی... من و یک دنیا خاطره ای ک ازارام میدهند... و صدایی از غیب ک در گوشم زمزمه میکرد... و دست خاطره ها ک مرگم را میخواهد... من هیچ اعتراضی ندارم...هلم بده ک هیچ ترسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن همیشه گفتنی نیست گاه سکوت است و گاه نگاه این درد است که گاهی از نگاه یکدیگر نمیفهمیم چقدر بهم محتاجیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجــــازی هستیم امــــا دلمــــــان مجازی نــــیست میشکند حواست به تایــــپ کردنت باشــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی تنهایی را وقتی حس میکنم که...از او هیچ خبری نیست‎...‎‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"واقعن موجود مزخرفیه این مورچه بالدار. آدم یاد " پژو آر-دی" می افته. د آخه .... اگه بالداری چرا مورچه ای. اگه مورچه ای چرا بالداری؟ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن ... من تمنا کردم که تو با من باشی .  تو به من گفتی  هرگز... هرگز...  پاسخی سخت و درشت  و مرا حسرت این هرگز کشت . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگیه این راه طولانی رابرای دیدن توبا جان خریدم،ولی ای کاش بعدان همه خستگی توراانگونه نمیدیدم،نگاه بی تفاوتت قلبم که هیچ وجودم رانیزشکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونید .... دلم سوخت ..... واسه خودم  آخه بعد چند سال یکی زل زد تو چشام و گفت  ( دلم یه رابطه جدید می خواد ، تکراری شدی ) شمام تکراری شده بودید ؟ مث کفش,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته نتونی بهش برسی و هر روز ببینیش و یاد خاطره هایی که باهم داشتید بیوفتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلب مهربانت بگو چیزی وجود ندارد که یادت را از خاطرم ببرد حتی فاصله ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چی بگویم از غم درونم که هر چی بگویم کمست از کی بگویم از کسی که دیگرنیست و فقط خاطرهایش هست کاش همین خاطره ها هم با خود می برد .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده وقت رفتن هرچند من از دلت خیلی وقته رفتم باشه تو بردیو اینا برات افتخارن تو ختم عالمیو منم عند خامم فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی… کسی متوجّهِ تنهایی تو نمی شود! به جُز پیرمرد سیگارفروش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـآهــے انســآטּ בستـــ بـہ {פֿـوבڪشـے} مـے زنــב نـہ اینـڪــہ {تـیغـ} بـرבآرב و رگـشــ رآ بـزنـــב،نــــــہ !! فقط {قیـــב اפـسـاسشــ} رآ مـے زنــב . . .(!)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس بدیست ... باتمام احساست به دیدن کسی بروی که خودش را آماده کرده تابه تو بگوید دیگر دوستت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار پنجره و بلندی... من و یک دنیا خاطره ای ک ازارام میدهند... و صدایی از غیب ک در گوشم زمزمه میکرد... و دست خاطره ها ک مرگم را میخواهد... من هیچ اعتراضی ندارم...هلم بده ک هیچ ترسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه..هردو دستشان توی یک کاسه هست..همین زندگی بود که مرا کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن همیشه گفتنی نیست گاه سکوت است و گاه نگاه این درد است که گاهی از نگاه یکدیگر نمیفهمیم چقدر بهم محتاجیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجــــازی هستیم امــــا دلمــــــان مجازی نــــیست میشکند حواست به تایــــپ کردنت باشــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی تنهایی را وقتی حس میکنم که...از او هیچ خبری نیست‎...‎‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"واقعن موجود مزخرفیه این مورچه بالدار. آدم یاد " پژو آر-دی" می افته. د آخه .... اگه بالداری چرا مورچه ای. اگه مورچه ای چرا بالداری؟ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن ... من تمنا کردم که تو با من باشی .  تو به من گفتی  هرگز... هرگز...  پاسخی سخت و درشت  و مرا حسرت این هرگز کشت . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگیه این راه طولانی رابرای دیدن توبا جان خریدم،ولی ای کاش بعدان همه خستگی توراانگونه نمیدیدم،نگاه بی تفاوتت قلبم که هیچ وجودم رانیزشکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونید .... دلم سوخت ..... واسه خودم  آخه بعد چند سال یکی زل زد تو چشام و گفت  ( دلم یه رابطه جدید می خواد ، تکراری شدی ) شمام تکراری شده بودید ؟ مث کفش,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته نتونی بهش برسی و هر روز ببینیش و یاد خاطره هایی که باهم داشتید بیوفتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلب مهربانت بگو چیزی وجود ندارد که یادت را از خاطرم ببرد حتی فاصله ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چی بگویم از غم درونم که هر چی بگویم کمست از کی بگویم از کسی که دیگرنیست و فقط خاطرهایش هست کاش همین خاطره ها هم با خود می برد .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده وقت رفتن هرچند من از دلت خیلی وقته رفتم باشه تو بردیو اینا برات افتخارن تو ختم عالمیو منم عند خامم فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی… کسی متوجّهِ تنهایی تو نمی شود! به جُز پیرمرد سیگارفروش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـآهــے انســآטּ בستـــ بـہ {פֿـوבڪشـے} مـے زنــב نـہ اینـڪــہ {تـیغـ} بـرבآرב و رگـشــ رآ بـزنـــב،نــــــہ !! فقط {قیـــב اפـسـاسشــ} رآ مـے زنــב . . .(!)